24 april 2020

Wat zijn de gevolgen van het Klimaatakkoord voor VvE’s?

Op 1 februari 2020 lanceerde het Rijk het Warmtefonds, een afspraak voortgevloeid uit het Klimaatakkoord. Dit fonds biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en VvE’s voor de verduurzaming van woningen. Wat betekent dit voor VvE’s?

Update: per 22 juli 2020 heet het Nationaal Energiebespaarfonds het Nationaal Warmtefonds. Meer info

Het Rijk koos ervoor om het Warmtefonds onder te brengen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Hierdoor maken ze optimaal gebruik van de bestaande expertise die het Nationaal Energiebespaarfonds sinds haar oprichting in 2014 heeft opgebouwd. Wat voor gevolgen heeft dit voor de financieringsmogelijkheden voor VvE’s die willen verduurzamen?

Langere looptijd, lagere maandlast

Ten eerste zijn de leningen gewoon aan te vragen via de website van het Nationaal Energiebespaarfonds. Hier verandert dus voorlopig niets. Maar de voorwaarden zijn met de komst van het Warmtefonds wel verruimd. Een van de wijzigingen van de voorwaarden is de looptijd. Vanaf nu kunt u de VvE Energiebespaarlening aanvragen met een looptijd van 20 jaar. Vooral voor VvE’s die flink willen investeren in duurzame maatregelen, maar geen Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter (ZEP+/NOM) willen, is dit aantrekkelijk.

De rente van de Energiebespaarlening werd met de komst van het Warmtefonds nog aantrekkelijker. Voor VvE’s bedraagt het rentepercentage voor een lening met een looptijd van 15 jaar 2,2% en voor 20 jaar 2,3% *.

*De rentepercentages kunnen inmiddels veranderd zijn. Kijk op www.svn-test-energiebespaarlening.hostedbypoort80.nl/rente voor het volledige renteoverzicht.

Voorbeeld

Een VvE die 500.000 euro wil lenen voor de verduurzaming van het complex, kan voortaan kiezen om de investering in 10, 15 of 20 jaar af te lossen. Bij een looptijd van 20 jaar is in dit voorbeeld het maandbedrag 2.601 euro, een stuk lager dan de bedragen bij een looptijd van 10 of 15 jaar. En wordt het in veel situaties aantrekkelijker om te gaan verduurzamen. Wel zijn de kosten van de lening over de gehele looptijd hoger.

HoofdsomBruto
maandlasten
Looptijd in maanden en aantal termijnenRente*Totale kosten lening** Jaarlijks kosten-percentage***
€ 500.000,-€ 2.601,072402,3%€ 624.256,802,32%
€ 500.000,-€ 3.263,801802,2%€ 587.484,00 2,22%
€ 500.000,-€ 4.600,681202,0%€ 552.081,602,02%
* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Kosten op basis van de effectieve jaarrente (JKP) zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Vanaf 8 appartementen ook de VvE Energiebespaarlening

Voorheen kwamen alleen VvE’s met minimaal 10 appartementen in aanmerking voor de VvE Energiebespaarlening. Vanaf 1 februari 2020 kunnen ook VvE’s vanaf 8 appartementen gebruikmaken van de VvE Energiebespaarlening. Eigenaar-bewoners en leden van een VvE met minder dan 8 appartementen kunnen individueel wel een aanvraag indienen voor de Energiebespaarlening voor particulieren.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er een breed palet aan aantrekkelijke, toegankelijke én verantwoorde financieringsmogelijkheden komt voor alle doelgroepen. Het Warmtefonds is een belangrijke optie in dat palet. De ruimere mogelijkheden van de Energiebespaarlening zijn de eerste aanpassingen die hieruit voortvloeien. Uiteraard houden we u de komende tijd goed op de hoogte!

Bekijk alle voorwaarden van de VvE Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB