Zonnepanelen en de lol van het zelf stroom op wekken

Zonnepanelen maken elektriciteit op het dak van uw complex. Dat kunnen ze doordat zonlicht elektrische spanning opwekt tussen de twee laagjes silicium die op een paneel zitten. Om deze spanning om te zetten naar bruikbare wisselstroom voor het elektriciteitsnet, zijn ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig.

Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit. De hoeveelheid zonlicht verandert steeds, daarom is de elektriciteitsproductie niet gelijkmatig. Elektriciteitsproductie wordt uitgedrukt in watt, net als bij alle elektrische apparaten. Bij zonnepanelen staat ook het maximale vermogen aangegeven: watt-piek (wp). Die is gemeten in een testomgeving met onveranderlijke omstandigheden voor licht en temperatuur.

Gestelde eisen aan zonnepanelen

U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van de hoofdsom moet aan andere energiebesparende maatregelen (van de maatregelenlijst) worden besteed. Bij de aanvraag moet u een omschrijving van de zonnepanelen aanleveren, waarin het merk en type zonnepanelen staan.

Wat leveren zonnepanelen op?

  • Besparing op de energierekening.
  • Lol van het zelf opwekken van energie.
  • Draagt bij aan een beter milieu.

AanvragenNaar het stappenplan

Meer informatie

  • Milieu Centraal: voor meer informatie over zonnepanelen.
  • Energiesubsidiewijzer: voor een overzicht van lokale subsidieregelingen rond uw woonplaats.
  • Omgevingsloket: kijk hier of u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig heeft voor het laten plaatsen van de zonnepanelen.
  • Uneto-vni: voor installateurs aangesloten bij Uneto-VNI.
  • Consuwijzer: welke rechten heeft u bij teruglevering van energie.
  • Holland Solar: vereniging van leveranciers van zonnepanelen.
  • Zonnestroomproducenten: belangenvereniging voor particuliere eigenaren van zonnestroomsystemen.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door