Voorwaarden VvE Energiebespaarlening

Om een VvE Energiebespaarlening te kunnen afsluiten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Belangrijkste voorwaarden

 • De VvE bestaat uit tenminste 8 wooneenheden.
 • Bij de aanvraag voor een VvE Energiebespaarlening geven we geen rente af en maken we geen reservering ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Warmtefonds. Zodra de VvE de besluitvormende vergadering uitschrijft, geeft het Nationaal Warmtefonds een rentepercentage af met een geldigheidstermijn van maximaal 6 maanden (eventuele rentestijgingen of -dalingen daarna hebben gedurende 6 maanden geen invloed op de afgegeven rente) en alloceert zij voor deze periode het fondsvermogen. De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de VvE Energiebespaarlening vast.
 • Aflossing op basis van maandannuïteit.
 • Het geleende bedrag storten we in een bouwdepot.
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 10.000.000,- (met een maximum van € 30.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal € 50.000,-) en ZEP+/Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-). Voor de financiering van laadinfrastructuur geldt tevens een uitzondering met een minimum van € 10.000,- per VvE.
 • Voor het beoordelen van uw aanvraag is een Energieadvies van een BRL9500 gecertificeerd bedrijf verplicht.

Zonnepanelen

Wilt u de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen? Dat kan, maar alleen in combinatie met een andere energiebesparende maatregel. U kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). Bij € 30.000,- komt dit neer op een maximumbedrag van € 22.500,- (75% x € 30.000,-) per appartementsrecht. De andere 25% van het leenbedrag moet de VvE investeren in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

Een voorbeeld: de VvE leent in totaal € 500.000,- voor 25 appartementen. Dit is € 20.000,- per appartement. U realiseert voor maximaal € 15.000,- (75%) per appartement zonnepanelen. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld gevelisolatie. In totaal is dat € 125.000,- (25%) van het totale leenbedrag.

Voordelen

 • De lening heeft een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar.
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.
 • Persoonlijke begeleiding.

Aanvragen

Alle documenten op een rij

Op de pagina Downloads vindt u alle documenten die u nodig heeft om een VvE Energiebespaarlening aan te vragen.

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB