Voorwaarden VvE Energiebespaarlening

Om een VvE Energiebespaarlening te kunnen afsluiten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Belangrijkste voorwaarden

  • De VvE bestaat uit tenminste 10 wooneenheden.
  • De rente van de VvE Energiebespaarlening stellen we vast bij binnenkomst van uw aanvraag. Eventuele rentewijzigingen na binnenkomst hebben gedurende zes maanden geen invloed op de aangeboden rente. Er wordt bij het indienen van de aanvraag nog geen reservering ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Energiebespaarfonds gemaakt. De VvE Energiebespaarlening wordt uitsluitend verstrekt wanneer het dossier compleet en geaccordeerd is en het Nationaal Energiebespaarfonds nog over voldoende fondsvermogen beschikt. Voor het afsluiten van de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening brengen we geen extra kosten in rekening. Het jaarlijks kostenpercentage is daarmee gelijk aan het rentepercentage.
  • Aflossing op basis van maandannuïteit.
  • Het geleende bedrag storten we in een bouwdeppot.
  • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
  • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
  • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 10.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal € 50.000,-) en ZEP+/Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-).

Zonnepanelen

Wilt u de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen? Dat kan, maar alleen in combinatie met een andere energiebesparende maatregel. U kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). Bij € 25.000,- komt dit neer op een maximumbedrag van € 18.750,- (75% x € 25.000,-) per appartementsrecht. De andere 25% van het leenbedrag moet de VvE investeren in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

Een voorbeeld: de VvE leent in totaal € 500.000,- voor 25 appartementen. Dit is € 20.000,- per appartement. U realiseert voor maximaal € 15.000,- (75%) per appartement zonnepanelen. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld gevelisolatie. In totaal is dat € 125.000,- (25%) van het totale leenbedrag.

Voordelen

  • De lening heeft een looptijd van 10, 15 of 30 jaar naar keuze
  • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast
  • Persoonlijke begeleiding

AanvragenNaar het stappenplan

Alle documenten op een rij

Op de pagina Downloads vindt u alle documenten die u nodig heeft om een VvE Energiebespaarlening aan te vragen.

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo RijksoverheidLogo CEB