Voorwaarden VvE Energiebespaarlening

Voordelen

 • De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast
 • De lening kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-)

Belangrijkste voorwaarden

 • Het rentepercentage is het geldende percentage voor de looptijd van 10 of 15 jaar, deze percentages worden wekelijks gepubliceerd.
 • De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag, eventuele rentestijgingen of -dalingen na binnenkomst hebben gedurende 6 maanden geen invloed op de aangeboden rente. Na ingang van de lening staat de rente gedurende de hele looptijd vast.
 • Aflossing op basis van maandannuïteit.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
 • De VvE bestaat uit tenminste 10 wooneenheden.
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer energiezuinige pakket (maximaal € 40.000,-) en Nul op de Meter (maximaal € 50.000,-).
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximumbedrag van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-) per appartementsrecht. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

AanvragenNaar het stappenplan

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door