Voorwaarden VvE Energiebespaarlening

Voordelen

 • De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze.
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.
 • De lening kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk vervroegd boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-).

Belangrijkste voorwaarden

 • De VvE bestaat uit tenminste 10 wooneenheden.
 • Het rentepercentage is het geldende percentage voor de looptijd van 10 of 15 jaar.
 • De rente stellen we vast bij binnenkomst van de aanvraag. Eventuele rentestijgingen of -dalingen hebben gedurende 6 maanden na binnenkomst van de aanvraag geen invloed op de aangeboden rente. Na ingang van de lening staat de rente gedurende de hele looptijd vast.
 • Aflossing op basis van maandannuïteit.
 • Het geleende bedrag storten we in een bouwdeppot.
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer energiezuinige pakket (maximaal € 40.000,-) en Nul op de Meter (maximaal € 50.000,-).

Zonnepanelen
Wilt u de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen? Dat kan, maar alleen i.c.m. een andere maatregel. U kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Bij € 25.000,- komt dit neer op een maximumbedrag van € 18.750,- (75% x € 25.000,-) per appartementsrecht. De andere 25% van het leenbedrag moet de VvE investeren in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

Een voorbeeld: de VvE leent in totaal € 500.000,- voor 25 appartementen. Dit is € 20.000,- per appartement. U realiseert voor maximaal € 15.000,- (75%) per appartement zonnepanelen. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld gevelisolatie. In totaal is dat € 125.000,- (25%) van het totale leenbedrag.

AanvragenNaar het stappenplan

Alle documenten op een rij

Op de pagina downloads vindt u alle documenten die u nodig heeft om een VvE Energiebespaarlening aan te vragen.

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door