Stappenplan

Stap 1  Aanvragen lening

Stap 2  Offertes opvragen

 • Vraag offertes op voor de te nemen maatregelen.
 • Maatregelen moeten voorkomen in maatregelenlijst.
 • Laat de aannemer/installateur de Verklaring Aannemer/Installateur invullen.
 • Mail de offertes en de Verklaring(en) Aannemer/Installateur naar energiebespaarlening@svn.nl.
 • SVn controleert de offertes/te nemen maatregelen en past zo nodig het te lenen bedrag voor de lening aan.

Stap 3 VvE stukken aanleveren bij SVn

 • Jaarrekening van de laatste 2 jaren, splitsingsakte, reglementen en identiteitsbewijs van de bestuurders/tekeningsbevoegde naar SVn.
 • Het meerjarenonderhoudsplan (mjop) en exploitatiebegroting met de VvE Energiebespaarlening hierin verwerkt.
 • Notulen van de ALV voorzien van onze tekst volgens het Investeringsreglement.
 • Gebruik de checklist om te zien of u alle documenten heeft aangeleverd.
 • SVn controleert de aangeleverde documenten en de kredietwaardigheid van de VvE.

Stap 4 Volg de besluitvormingsprocedure

 • De VvE moet voldoen aan de besluitvormingsprocedure. Dit moet blijken uit de notulen die u naar SVn stuurt.
 • Na de afkoelingsperiode van één maand stuurt bestuurder/beheerder een bericht.
 • Bij geen bezwaar tot vernietiging zal SVn de offerte voor de VvE Energiebespaarlening opmaken en verzenden. Bij de offerte ontvangt u de Algemene bepalingen voor geldleningen.

Stap 5 Notaris

 • De VvE kiest een notaris, deze notaris maakt de onderhandse notariële akte van geldlening op.
 • Na ontvangst van de getekende akte opent SVn het bouwkrediet.

Stap 6 Bouwkrediet

 • SVn verstuurt de declaratieformulieren na het openen van het bouwkrediet.
 • Na ontvangst van de declaraties zal SVn de bedragen vanuit het bouwkrediet uitbetalen.

Stap 7 Einde bouwkrediet

 • Na 12 maanden of bij eerdere volledige opnamen zal SVn het bouwkrediet sluiten.
 • Het is éénmalig mogelijk om het bouwkrediet te verlengen met maximaal 12 maanden.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door