Spouwmuurisolatie heeft een snelle terugverdientijd

Spouwmuurisolatie heeft een hoog rendement en kost vaak minder dan men denkt.

Hoe werkt spouwmuurisolatie?

Een spouwmuur is een buitenmuur die bestaat uit twee stenen muren met daartussen een ruimte (spouw) van 4 tot 6 cm. Een gespecialiseerd bedrijf vult die ruimte op, met bijvoorbeeld piepschuimbolletjes of glaswolvlokken.

Om de spouw te bereiken, boort het gevelisolatiebedrijf aan de buitenkant gaten in de gevel. De gaten komen op ongeveer een meter afstand van elkaar, steeds in het kruispunt van een horizontale en verticale voeg. Via die gaten blaast het bedrijf vervolgens isolatiemateriaal de spouw in. Uiteraard worden de gaten daarna weer dichtgestopt. De gevel verandert niet van uiterlijk. Ook is er geen onderhoud nodig.

Wat zijn de eisen voor spouwmuurisolatie?

De isolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,1 m²K/W hebben. Om dit aan te tonen moet u een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur aanleveren. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 40 mm dik.

Wat levert spouwmuurisolatie op?

  • Minder tocht, geen kou van de muren.
  • Ook in de zomer een lekker koel huis.
  • Minder vochtproblemen.

AanvragenNaar het stappenplan

Meer informatie

  • Milieu Centraal: voor meer informatie over spouwmuurisolatie.
  • Rijksoverheid: geeft informatie over het Bouwbesluit.
  • Omgevingsloket: hier gaat u eenvoudig na of u een vergunning nodig heeft.
  • VENIN: voor gecertificeerde isolatiebedrijven.
  • IKOB-BKB: bedrijven die geen lid zijn van VENIN maar wel gecertificeerd, T 030 6358060.
  • Energiesubsidiewijzer: voor lokale subsidieregelingen.
Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door