Rookgasafvoerkanaal

Als u duurzame maatregelen heeft getroffen, zoals een HR-ketel, kan het voorkomen dat de rookgasafvoerkanaal niet meer geschikt is. U kunt de Energiebespaarlening ook gebruiken voor de realisatie van een geschikt rookgasafvoerkanaal.

Gestelde eisen voor rookgasafvoerkanalen

  • Bij de aanvraag voor de Energiebespaarlening moet u een offerte meesturen van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ook dient een omschrijving van de werkzaamheden aanwezig te zijn.
  • Daarnaast informatie waaruit blijkt dat aanpassing of vervanging van het rookgasafvoerkanaal nodig is als gevolg van (eerder uitgevoerde) verduurzamingsmaatregelen.

AanvragenNaar het stappenplan

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door