Zonnepanelen

Wilt u niet alleen energie besparen, maar ook eigen duurzame energie opwekken? Met de VvE Energiebespaarlening kunt u zonnepanelen financieren. Voorwaarde is wel dat u dit combineert met minimaal één energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst.

Het Nationaal Warmtefonds helpt energiebesparende maatregelen te bevorderen. Met de verplichte extra maatregel (naast zonnepanelen) stimuleren we mensen om de energiebehoefte in hun woning zo veel mogelijk omlaag te brengen. Oftewel: eerst energie besparen en daarna opwekken wat u nodig heeft.

Een VvE mag maximaal 75% van de lening aan zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij) besteden. Voor de andere maatregel(en) gebruikt u minimaal 25% van het totale leenbedrag. U kunt de zonnepanelen wel volledig financieren wanneer de kosten maximaal 75% van de totale lening zijn. Een voorbeeld: een VvE leent € 100.000. Daarvan mag zij maximaal 75%, oftewel € 75.000, aan zonnepanelen besteden. De kosten voor de zonnepanelen zijn echter € 40.000, waardoor ze deze voor 100% kunnen financieren met de VvE Energiebespaarlening. Het overige bedrag besteedt de VvE aan bijvoorbeeld dakisolatie.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen maken elektriciteit op het dak van uw complex. Dat kunnen ze doordat zonlicht elektrische spanning opwekt tussen de twee laagjes silicium die op een paneel zitten. Om deze spanning om te zetten naar bruikbare wisselstroom voor het elektriciteitsnet, zijn ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig.

Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit. De hoeveelheid zonlicht verandert steeds, daarom is de elektriciteitsproductie niet gelijkmatig. Elektriciteitsproductie wordt uitgedrukt in watt, net als bij alle elektrische apparaten. Bij zonnepanelen staat ook het maximale vermogen aangegeven: watt-piek (wp). Die is gemeten in een testomgeving met onveranderlijke omstandigheden voor licht en temperatuur.

Thuisbatterij

Met een thuisbatterij kunt u de opgewekte stroom zelf opslaan. De stroom gebruikt u bij pieken of wanneer er niet genoeg door de zonnepanelen geleverd wordt. Op dit moment is dit soort energieopslag financieel gezien nog niet interessant door de salderingsregeling. Deze regeling geldt in elk geval nog in 2019 en waarschijnlijk ook nog in 2020.

Voorwaarden zonnepanelen (inclusief thuisbatterij)

 • U kunt zonnepanelen alleen met de VvE Energiebespaarlening financieren in combinatie met een andere (energiebesparende) maatregel van de maatregelenlijst. U mag maximaal 75% van de totale lening gebruiken voor de zonnepanelen (en eventuele thuisbatterij). Een rekenvoorbeeld vindt u hierboven.
 • De thuisbatterij valt onder de zonnepanelen en de voorwaarde van maximaal 75% financiering. Om in aanmerking te komen voor financiering van zonnepanelen inclusief thuisbatterij moet u daarom nog steeds een andere (energiebesparende) maatregel nemen.
 • Bij de aanvraag moet u een omschrijving van de zonnepanelen aanleveren, waarin het merk en type staan. Ditzelfde geldt voor de thuisbatterij.
 • Het is niet mogelijk om reeds gehuurde zonnepanelen over te nemen met de VvE Energiebespaarlening. Zonnepanelen moeten nieuw worden aangeschaft en op eigen terrein worden geplaatst.

Wat levert het op?

 • Besparing op de energierekening
 • Eigen duurzame energieopwekking
 • Bijdrage aan een beter milieu

Aanvragen

Andere energiebesparende maatregelen bekijken

Meer informatie

 • Milieu Centraal: voor meer informatie over zonnepanelen.
 • Energiesubsidiewijzer: voor een overzicht van lokale subsidieregelingen rond uw woonplaats.
 • Omgevingsloket: kijk hier of u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig heeft voor het laten plaatsen van de zonnepanelen.
 • Zonatlas: om te kijken of uw dak geschikt is.
 • Consuwijzer: welke rechten heeft u bij teruglevering van energie.
 • Holland Solar: vereniging van leveranciers van zonnepanelen.
Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB