Vloerisolatie en bodemisolatie

Vloerisolatie en bodemisolatie zorgen voor meer comfort. Het zijn effectieve manieren om energie te besparen.

Hoe werkt vloerisolatie?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw vloer te laten isoleren. Een goede aannemer kan u het beste adviseren over de te gebruiken materialen. Hoe goed vloerisolatie de warmte in huis houdt, hangt vooral af van de isolatiewaarde van de vloerconstructie (isolatie + vloer + vloerbedekking samen), officieel ‘warmteweerstand’ (Rc-waarde) genoemd. Hoe hoger de Rc-waarde, des te beter de isolatiewaarde.

Ook mogelijk: bodemisolatie

Naast het isoleren van de vloer is isoleren ook mogelijk met bodemisolatie. Deze isolatiemethode is alleen aan te bevelen als er geen andere mogelijkheden zijn voor vloerisolatie, of als u wilt dat de vochtdruk in de kruipruimte afneemt. Bij bodemisolatie wordt een bulk isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte gespoten. Het is ook mogelijk bodem- en vloerisolatie te combineren.

Eisen aan vloer- en bodemisolatie

Vloer- en bodemisolatie moeten een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W hebben. Om dit aan te tonen moet u een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur aanleveren.

Wat levert vloer- of bodemisolatie op?

  • Uw complex is gelijkmatiger warm
  • Een beter klimaat in het complex door minder vocht
  • Bij vloerisolatie van onderaf hoeft de vloerbedekking er niet uit

Aanvragen

Andere energiebesparende maatregelen bekijken

Meer informatie

  • Milieu Centraal: voor meer informatie over vloerisolatie.
  • VENIN: hier vindt u verenigde gecertificeerde vloerisolatiebedrijven (garantie en onafhankelijke controle op kwaliteit).
  • IKOB-BKB: hier vindt u gecertificeerde bedrijven die geen lid zijn van VENIN.
  • SBVN: vloerisolatiebedrijven die zijn aangesloten bij Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland gebruiken alleen isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde (Rd van ten minste 3.5).
Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB