Begeleidings- en onderzoekskosten

VvE’s die vergaand willen verduurzamen hebben hier extra begeleiding bij nodig door professionele partijen. Ook moet er vaak aanvullend onderzoek worden gedaan om de haalbaarheid te bepalen. Dergelijke kosten kunnen nu worden meegefinancierd. Een deel van deze kosten wordt gemaakt voordat de lening is ingegaan. De gemaakte kosten kunnen achteraf worden gedeclareerd uit het bouwdepot.

Maatregel

De begeleidings- en onderzoekskosten die voor de VvE Energiebespaarlening in aanmerking komen, zijn het opstellen van de haalbaarheidsanalyse, het opstellen van een duurzaam MJOP, NEN 2767 conditiemeting, het begeleiden bij het selectieproces van aanbieders, uitvoering van het pre-engineering onderzoek (evt. voorzien van second opinion), juridische begeleiding en het opstellen van de overeenkomsten.

Maximaal te financieren kosten

  • Voor aanvragen van een VvE Energiebespaarlening met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar is de financierbaarheid van deze kosten beperkt tot € 20.000,-.
  • Voor aanvragen van een VvE Energiebespaarlening met een looptijd van 30 jaar is de financierbaarheid van deze kosten beperkt tot een maximum van € 40.000,-.

AanvragenNaar het stappenplan

Andere energiebesparende maatregelen bekijken

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB