Laadinfrastructuur en laadpalen

Nederland loopt internationaal gezien voor op gebied van elektrisch rijden en het aantal elektrische auto’s groeit de komende jaren naar verwachting sterk. Om elektrische auto’s op te laden kan gebruik worden gemaakt van een openbare laadpaal of een laadpunt op eigen terrein.

Uit het rapport ‘Laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving’, blijkt dat het aantal laadpalen voor elektrische auto’s bij bestaande appartementencomplexen gering is. Voor veel elektrische rijders is dat een belemmering: zij laden hun auto graag op de eigen parkeerplaats op. Feit is dat bij een eigen woning de gebruiker zelf kan beslissen over de plaatsing van een laadpaal in de tuin of garage. Dit ligt anders in het geval van appartementencomplexen, want daar delen bewoners een gezamenlijk parkeerterrein of garage. Zij kunnen niet zelfstandig beslissen over de installatie van een laadpunt en moeten dit via de Vereniging van Eigenaars (VvE) regelen.

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt de VvE Energiebespaarlening inzetten voor het realiseren van laadpalen op het eigen terrein van de VvE (bijvoorbeeld in de parkeerkelder). De lening kan worden gebruikt om de kosten te betalen voor de aanleg van het laadpunt zelf, de verbinding met de groepenkast (inclusief smartbox), de bekabeling en de aanpassing van de netcapaciteit (exclusief de eventueel hogere terugkerende kosten voor het capaciteitstarief en vastrecht).

Toolkit voor VvE’s

Om VvE-leden en -besturen specifiek op weg te helpen met de ontwikkeling van laadpalen op het terrein van de VvE hebben de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en MRA-e een toolkit voor VvE’s ontwikkeld. Deze kan onder meer worden gedownload op de website van MRA-e.

Voorwaarden laadinfrastructuur

  • De laadinfrastructuur is geschikt voor dynamic load balancing op gebouw niveau
  • Het laadpunt accepteert geldige laadpassen/- en authenticatiemethodieken van verschillende aanbieders
  • Het laadpunt is uitgerust met sockets conform IEC62196 Type II
  • Bij een ingrijpende renovatie worden alle parkeerplekken voorzien van lege kabelgoten conform vigerende EPBD richtlijn
  • De gevraagde kwaliteit dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur
  • De VvE Energiebespaarlening wordt verstrekt met een minimaal leenbedrag van € 10.000,-

Wat levert het op?

  • U spreidt de kosten voor laadpalen over alle bewoners van de VvE met een elektrische auto
  • U biedt uw bewoners de mogelijkheid om elektrisch te rijden
  • U draagt bij aan een beter milieu

Aanvragen

Andere energiebesparende maatregelen bekijken

Meer informatie

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB