Laadinfrastructuur / Laadpalen

Nederland loopt internationaal gezien voor op gebied van elektrisch rijden en het aantal elektrische auto’s groeit de komende jaren naar verwachting sterk. Voor het opladen van de elektrische auto kan gebruik gemaakt worden van een openbare laadpaal of een laadpunt op eigen terrein.

Uit het rapport ‘Laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving’, blijkt dat bij bestaande appartementencomplexen het aantal laadpalen voor elektrische auto’s gering is. Voor veel elektrische rijders is dat een belemmering; zij laden hun auto graag op op de eigen parkeerplaats. Feit is dat bij een eigen woning de gebruiker zelf kan beslissen over de plaatsing van een laadpaal in de tuin of garage en deze kan laten plaatsen. Dit ligt anders in het geval van appartementencomplexen, waar bewoners een gezamenlijk parkeerterrein of garage delen. Zij kunnen niet zelfstandig beslissen over de installatie van een laadpunt en moeten dit via de Vereniging van Eigenaars (VvE) regelen. Ook de verdeling van de kosten is vaak in het nadeel van de gebruiker. Dit belemmert appartementseigenaren om elektrisch te gaan rijden. Daarom moet het installeren van een laadpaal op de parkeerplaats of in de parkeerkelders bij appartementencomplexen makkelijker worden.

Maatregel

U kunt de VvE Energiebespaarlening inzetten voor het realiseren van laadpalen op het eigen terrein van de VvE, bijvoorbeeld in de parkeerkelder. De lening kan worden gebruikt voor de kosten voor aanleggen van het laadpunt zelf, de verbinding met de groepenkast (incl. smartbox), de bekabeling en de aanpassing van de netcapaciteit (excl. de eventueel hogere terugkerende kosten voor het capaciteitstarief en vastrecht).

Toolkit

Om VvE-leden en -besturen specifiek op weg te helpen met de ontwikkeling van laadpalen op het terrein van de VvE hebben de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en MRA-e een toolkit voor VvE’s ontwikkeld. Deze kan o.a. op de website van MRA-e gedownload worden.

Voorwaarden Laadinfrastructuur

  • De laadinfrastructuur is geschikt voor dynamic load balancing op gebouw niveau
  • Het laadpunt accepteert geldige laadpassen/ authenticatiemethodieken van verschillende aanbieders
  • Het laadpunt is uitgerust met sockets conform IEC62196 Type II
  • In geval van een ingrijpende renovatie worden alle parkeerplekken voorzien van lege kabelgoten conform vigerende EPBD richtlijn
  • De gevraagde kwaliteit dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur
  • De VvE Energiebespaarlening wordt verstrekt met een minimaal leenbedrag van € 25.000,-

Wat levert het op?

  • U spreidt de kosten voor laadpalen over alle bewoners met een elektrische auto
  • U biedt uw bewoners de mogelijkheid om elektrisch te rijden
  • U draagt bij aan een beter milieu

Aanvragen

Andere energiebesparende maatregelen bekijken

Meer informatie

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB