Asbestsanering in combinatie met dakisolatie

Op een woondak kan asbest voorkomen. Bijvoorbeeld bij golfplaten of dakleien. Bij het laten plaatsen van dakisolatie moet dit eerst verwijderd worden. U kunt de Energiebespaarlening voor maximaal 50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% van de lening moet u dan gebruiken voor dakisolatie, eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.

Zowel de asbestsanering als de dakisolatie betreffen het woonhuis, een schuurdak is uitgesloten.

Gestelde eisen aan asbestsanering

  • Asbest moet u laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Bij de aanvraag voor de Energiebespaarlening stuurt u een offerte mee van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren. In de offerte moet een omschrijving staan van de werkzaamheden.

Combineer subsidie met de Energiebespaarlening

Voor de verwijdering van asbestdaken is ook subsidie beschikbaar. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op www.rvo.nl. Met de subsidie kunt u eventueel een deel van de Energiebespaarlening boetevrij aflossen.

Wat levert asbestsanering op?

  • U voldoet aan de regelgeving die vanaf 2024 geldt.
  • U voorkomt gevaren voor milieu en gezondheid.
  • U kunt het moment aangrijpen om het dak te isoleren en zonnepanelen te leggen.

AanvragenNaar het stappenplan

Meer informatie

  • Kenniscentrum Infomil voor informatie over het verwijderen van asbest.
  • Ascert geeft u een overzicht van gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven.
  • RVO voor informatie over subsidie.
Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door