Asbestsanering in combinatie met dakisolatie

Op een woondak kan asbest voorkomen. Bijvoorbeeld bij golfplaten of dakleien. Bij het laten plaatsen van dakisolatie moet dit eerst verwijderd worden. U kunt de Energiebespaarlening voor maximaal 50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% van de lening moet u dan gebruiken voor dakisolatie, eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.

Zowel de asbestsanering als de dakisolatie betreffen het woonhuis, een schuurdak is uitgesloten.

Gestelde eisen aan asbestsanering

  • Asbest moet u laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Bij de aanvraag voor de Energiebespaarlening stuurt u een offerte mee van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren. In de offerte moet een omschrijving staan van de werkzaamheden.

Wat levert asbestsanering op?

  • U voldoet aan de regelgeving die vanaf 2024 geldt.
  • U voorkomt gevaren voor milieu en gezondheid.
  • U kunt het moment aangrijpen om het dak te isoleren en zonnepanelen te leggen.

AanvragenNaar het stappenplan

Meer informatie

  • Ascert geeft u een overzicht van gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven.
Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door