VvE Energiebespaarlening aanvragen

Via onderstaand formulier kunt u de VvE Energiebespaarlening aanvragen.
Vul de velden zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Met de informatie die u geeft, zijn wij in staat u beter te helpen. Lees de slotverklaring goed en onderteken als u akkoord bent.

Aanvraagformulier VvE Energiebespaarlening

Gegevens van de VvE

Naam VvE (verplicht)

Adres VvE (verplicht)

Kvk-nummer

Aantal appartementen (verplicht, minimaal 8)

Gegevens contactpersoon

Naam contactpersoon (verplicht)

Functie contactpersoon
BestuurderBeheerderAnders

Correspondentieadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Uitgangspunten van de lening

Totaal te lenen bedrag voor de VvE (verplicht)

Looptijd lening
120 maanden180 maanden240 maanden360 maanden*

*Alleen bij ZEP of ZEP+ / NOM. Klik hier voor meer informatie.

Overige mededelingen

IBAN
NL
Dit moet het IBAN zijn waarop de servicekosten worden bijgeschreven en zal gebruikt worden voor de automatische incasso van de maandelijkse rente en aflossing.

Slotverklaring

De aanvrager verklaart:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens worden gecontroleerd.
3. Kennis te hebben genomen van het privacyreglement, zie privacyverklaring.
4. Bevoegd te zijn om namens de VvE deze Energiebespaarlening aan te vragen.
5. Toestemming te hebben van alle bestuurders om hen te laten toetsen bij:
     • Verificatie Informatie Systeem
     • Externe Verwijzing Applicatie
     • Overige fraude en integriteit registers

Met de informatie die u verstrekt, zijn wij in staat u beter te informeren.
Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Vaststellen rente en reservering fondsvermogen
Bij de aanvraag van een VvE Energiebespaarlening wordt een indicatieve rente afgegeven en geen reservering gemaakt ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Warmtefonds. Zodra wij een e-mail hebben ontvangen waarin de datum van de besluitvormende vergadering aan ons wordt medegedeeld, geeft het Nationaal Warmtefonds een rentepercentage af met een geldigheidstermijn van maximaal 6 maanden. Gedurende deze 6 maandsperiode wordt er fondsvermogen gereserveerd tot maximaal het bedrag van de aangevraagde lening. Vraag de accountmanager van de aanvraag naar de exacte voorwaarden.

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB