VvE Energiebespaarlening aanvragen

Via onderstaand formulier kunt u de VvE Energiebespaarlening aanvragen.
Vul de velden zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Met de informatie die u geeft, zijn wij in staat u beter te helpen. Lees de slotverklaring goed en onderteken als u akkoord bent.

Aanvraagformulier VvE Energiebespaarlening

Gegevens van de VvE

Naam VvE (verplicht)

Adres VvE (verplicht)

Kvk-nummer

Aantal appartementen (verplicht, minimaal 8)

Gegevens contactpersoon

Naam contactpersoon (verplicht)

Functie contactpersoon
BestuurderBeheerderAnders

Correspondentieadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Uitgangspunten van de lening

Totaal te lenen bedrag voor de VvE (verplicht)

Looptijd lening
120 maanden180 maanden240 maanden360 maanden*

*Alleen bij ZEP of ZEP+ / NOM. Klik hier voor meer informatie.

Overige mededelingen

IBAN
NL
Dit moet het IBAN zijn waarop de servicekosten worden bijgeschreven en zal gebruikt worden voor de automatische incasso van de maandelijkse rente en aflossing.

Slotverklaring

De aanvrager verklaart:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens worden gecontroleerd.
3. Kennis te hebben genomen van het privacyreglement, zie privacyverklaring.
4. Bevoegd te zijn om namens de VvE deze Energiebespaarlening aan te vragen.
5. Toestemming te hebben van alle bestuurders om hen te laten toetsen bij:
     • Verificatie Informatie Systeem
     • Externe Verwijzing Applicatie
     • Overige fraude en integriteit registers

Met de informatie die u verstrekt, zijn wij in staat u beter te informeren.
Lees er meer over in onze privacyverklaring.

De rente van de VvE Energiebespaarlening stellen we vast bij binnenkomst van uw aanvraag. Eventuele rentewijzigingen na binnenkomst hebben gedurende zes maanden geen invloed op de aangeboden rente. Er wordt bij het indienen van de aanvraag nog geen reservering ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Energiebespaarfonds gemaakt. De VvE Energiebespaarlening wordt uitsluitend verstrekt wanneer het dossier compleet en geaccordeerd is en het Nationaal Energiebespaarfonds nog over voldoende fondsvermogen beschikt. Voor het afsluiten van de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening brengen we geen extra kosten in rekening. 

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB