Voorwaarden VvE Energiebespaarlening ‘s-Hertogenbosch

Om een VvE Energiebespaarlening ‘s-Hertogenbosch te kunnen afsluiten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Belangrijkste voorwaarden

 • Voor de maatregelen Zeer Energiezuinig Pakket en Zeer Energiezuinig Pakket +/Nul op de Meter is de looptijd 15 of 30 jaar.
 • De financiële bijdrage van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is niet van toepassing op de VvE Energiebespaarlening 30 jaar. Hierbij is het reguliere rentetarief van toepassing.
 • Uw VvE bestaat uit tenminste 10 appartementsrechten in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 10.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal € 50.000,-) en Zeer Energiezuinig Pakket +/Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-).
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (eventueel incl. thuisbatterij), dit met een maximumbedrag van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-) per appartementsrecht. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.
 • Het is een maandannuïteitenlening.
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.

Voordelen

 • Bij de VvE Energiebespaarlening 10 en 15 jaar betaalt u een rente van 1%
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast
 • Uw geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort
 • Voor offertes vanaf 21 januari 2019 is een vergoedingsclausule van toepassing. Op deze leningen mag u maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar vergoedingsvrij aflossen. Wilt u een groter bedrag in één keer aflossen kan dat, echter betaalt u daar een vergoeding voor.

AanvragenNaar het stappenplan

Alle documenten op een rij

Op de pagina Downloads vindt u alle documenten die u nodig heeft om een VvE Energiebespaarlening ‘s-Hertogenbosch aan te vragen.

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB