Voorwaarden Energiebespaarlening ‘s-Hertogenbosch

Om een Energiebespaarlening ‘s-Hertogenbosch te kunnen afsluiten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Belangrijkste voorwaarden

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
 • Het is een maandannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • Voor bedragen vanaf € 15.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar.
 • Voor de maatregelen Zeer Energiezuinig Pakket en ZEP+/Nul op de Meter is de looptijd 15 jaar.
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • De financiële bijdrage van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is niet van toepassing op de regeling Nieuwbouw Aardgasloos. Het reguliere rentetarief is hierbij van toepassing.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximum van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-). De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

Voordelen

 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort
 • Lagere rente voor Zeer Energiezuinig Pakket en ZEP+/Nul op de Meter
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan vergoedingsvrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-)
 • De Energiebespaarlening ‘s-Hertogenbosch wordt onderhands verstrekt

Wilt u meer weten over de incasso van de Energiebespaarlening? Kijk dan op de pagina Incasso.

Aanvragen

Documenten downloaden

Op de pagina Downloads vindt u alle documenten op een rij.

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB