22 juli 2020

Energiebespaarhypotheek: verantwoord verduurzamen met beperkte leenruimte

Huizenbezitters uit buurten met een wijkaanpak voor verduurzaming kunnen vanaf 2021 de Energiebespaarhypotheek afsluiten als zij niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Zo kunnen eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte toch hun woningen verduurzamen en zo meedoen in de energietransitie.

De Energiebespaarhypotheek is ontwikkeld in opdracht van en in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De lening wordt verstrekt door het Nationaal Warmtefonds, sinds vandaag de nieuwe naam van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Lening naar draagkracht

Niet iedere particulier die in de toekomst zijn woning wil verduurzamen, heeft die mogelijkheid. Denk aan woningbezitters die wonen in een wijk die van het gas af gaat, maar die onvoldoende financiële draagkracht hebben. Vanaf 2021 is er voor hen de Energiebespaarhypotheek. Omdat rentebetaling en aflossing van deze lening geschieden naar draagkracht, kunnen deze huiseigenaren geld lenen voor de verduurzaming en is geborgd dat zij niet in problemen komen door de financiering.

De Energiebespaarhypotheek is (vooralsnog) alleen beschikbaar voor woningbezitters die wonen in een door het Rijk aangewezen proeftuinwijk binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Gemeenten die zo’n wijkaanpak hebben en de Energiebespaarhypotheek mogelijk willen maken voor hun inwoners, kunnen zich vanaf komend najaar aanmelden.

De volledige productspecificaties van de Energiebespaarhypotheek worden later bekendgemaakt. Het product zal worden vormgegeven zoals is aangegeven in de brief die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 13 mei jongstleden naar de Tweede Kamer stuurde.

Betaalbaarheid belangrijk uitgangspunt van de energietransitie

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan dat de betaalbaarheid en haalbaarheid voor iedereen uitgangspunten zijn voor de energietransitie. Het Nationaal Warmtefonds is daarbij een mooie aanwinst in het totaalpakket aan maatregelen om de omslag in Nederland te kunnen maken naar duurzaam wonen. Het biedt nieuwe financieringsmogelijkheden voor groepen die geen gebruik kunnen maken van het bestaande aanbod. De wijkaanpakken kunnen alleen maar slagen als iedereen mee kan doen. Het Nationaal Warmtefonds werkt aan een maatwerkfinanciering met zachte voorwaarden waarmee dit op een verantwoorde wijze kan.

Nieuwe naam

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft vanaf vandaag een nieuwe naam: het Nationaal Warmtefonds. Lees meer in het nieuwsbericht over de naamswijziging.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB