Veelgestelde vragen over de naamswijziging

Waarom hebben jullie een nieuwe naam?

Het Nationaal Warmtefonds is de nieuwe naam van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt sinds 2014 de Energiebespaarlening en blijft dat doen, maar dan onder een andere naam. De Rijksoverheid maakt van onze kennis en ervaring gebruik door het warmtefonds (een afspraak uit het Klimaatakkoord) bij het Energiebespaarfonds onder te brengen. Omdat het fonds zich naast energiebesparing ook meer is gaan richten op oplossingen voor energieopwekking, is het nu tijd voor een nieuwe naam, die bovendien ook aansluit op de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Hoe wordt het fonds gefinancierd?

Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, de Rabobank, ASN Bank, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB).

Hoe groot is het Fonds?

Er is 1,2 miljard aan financiering beschikbaar vanuit het Nationaal Warmtefonds.

Geldt de rentekorting in mijn gemeente of provincie nog?

Ja, als uw gemeente of provincie een regionale variant heeft van de Energiebespaarlening, dan blijven de voorwaarden daarvan hetzelfde.

Brengt de naamswijziging wijzingen met zich mee met betrekking tot de maatregelen die gefinancierd kunnen worden?

Nee, de maatregelen die gefinancierd kunnen worden veranderen niet.

Wijzigt er iets aan de maximale hoogte van de Energiebespaarlening?

Nee, die blijft hetzelfde.

Ik heb een lopende lening. Heeft de naamswijziging gevolgen voor de voorwaarden?

Nee, de voorwaarden blijven hetzelfde, ook voor de Energiebespaarleningen die al afgesloten zijn.

Zijn mijn persoonsgegevens nu zonder mijn toestemming aan een andere organisatie verstrekt?

Nee, het Nationaal Energiebespaarfonds heeft weliswaar een nieuwe naam, Nationaal Warmtefonds, maar de organisatie is dezelfde.

Ik heb al een lening bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Mag ik nu ook een lening bij het Warmtefonds?
Mogelijk, u moet dan een nieuwe lening aanvragen. Als de aanvraag akkoord is, krijgt u een nieuwe Energiebespaarlening naast uw bestaande Energiebespaarlening. Het totale leenbedrag, van alle leningen samen, mag niet boven de € 65.000,- uitkomen. Let op: leent u in totaal meer dan € 25.000,- (Zeer Energiezuinig Pakket of  Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter)? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.

Ik heb een Energiebespaarlening of een lopende aanvraag. Verandert die nu?

Nee, de voorwaarden blijven hetzelfde.Ook de rente blijft hetzelfde. Op onze rente-pagina vindt u de actuele tarieven. Er wordt ook geen nieuwe offerte uitgebracht als uw aanvraag nog loopt.

Brengt de naamswijziging ook wijzigingen met zich mee in het declareren?

Nee, u kunt nog steeds op dezelfde manier declareren.

Heeft de naamwijziging nog gevolgen voor de maandelijkse incasso? Incasseren jullie met een andere naam of rekeningnummer?

Ja, u treft op uw incasso onze nieuwe naam, Nationaal Warmtefonds, aan. Het rekeningnummer blijft hetzelfde.

Ik maak maandelijks handmatig de maandbedragen over. Wijzigt het IBAN nummer ook? Ten name van wie moet ik nu de bedragen overmaken?

Het rekeningnummer (IBAN) blijft hetzelfde. Omdat onze naam is veranderd, maakt u de bedragen voortaan over ten name van het Nationaal Warmtefonds.

Zijn jullie contactgegevens nog hetzelfde?

Ja, de contactgegevens blijven hetzelfde.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB