26 juni 2018

Subsidies gewijzigd, wat is er veranderd?

Per 4 april 2018 zijn de subsidies voor energiebesparing gewijzigd. Van hogere subsidies voor Energieadvies tot een verlenging van de uitvoerstermijnen voor een zeer energiezuinig pakket. Energie besparen wordt gemakkelijker en beter betaalbaar.

Verhoging budget

Voor verenigingen gaat het budget voor de energiebesparende maatregelen van € 6 miljoen naar € 12 miljoen. Het gereserveerde subsidiebudget van € 12 miljoen voor energiebesparende- en aanvullende energiebesparende maatregelen wordt nu ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld. Als vereniging ontvangt u subsidie als u 2 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert. Bekijk de maatregelen.

Energieadvies: diverse aanpassingen

U kon al subsidie voor energieadvies ontvangen wanneer de vereniging besluit om op basis van dat advies, binnen een jaar de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze uitvoeringstermijn voor het nemen van de energiebesparende maatregelen is nu verruimd naar 5 jaar.

Nieuw is dat u nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.480.

Om meer financiële ruimte te bieden worden de subsidiebedragen verhoogd. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van € 2.000 naar maximaal € 3.600. Voor een MJOP in combinatie met het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van maximaal € 3.450 naar maximaal € 5.400.

Zeer energiezuinig pakket: termijn verlengd

De uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren wordt verlengd van 12 maanden naar 24 maanden.

Subsidie voor een energiedisplay

Het is per 4 april 2018 mogelijk om € 100 subsidie te ontvangen bij het installeren van een energiedisplay of slimme thermostaat. Dit betreft een aanvullende energiebesparende maatregel, waarbij de energiedisplay of slimme thermostaat dienen te voldoen aan specifieke voorwaarden.

Vragen over subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)?

Neem contact op met RVO.nl

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo RijksoverheidLogo CEB