2 juli 2019

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) komt weer beschikbaar voor eigenaar-bewoners. De regeling was sinds mei 2017 uitgeput, alleen VvE’s konden nog van de subsidie gebruikmaken. Met deze heropening van de regeling komt het kabinet tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak.

aanbrengen isolatie in de gevel van een woning

SEEH 

De SEEH voor eigenaar-bewoners stimuleert de eigenaar-bewoner van een woning energie te besparen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning worden uitgevoerd. De eigenaar-bewoner kan de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning en als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH. De subsidie is voor maatregelen die een woningeigenaar gaat uitvoeren nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats.

10.000e Energiebespaarlening verstrekt in Overijssel

€ 84 miljoen beschikbaar

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH voor woningeigenaren € 84 miljoen beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties was sinds de opening van de regeling al voldoende budget voor het aanvragen van de subsidie.

Uitvoering

RVO.nl voert deze subsidieregeling uit en verwacht dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Rond die datum publiceert RVO.nl meer informatie over de regeling.

Meer weten?

Alle actuele informatie over de SEEH is terug te vinden op de website van RVO.nl: Nieuwsbericht RVO.nl

Meer over de regeling voor VvE’s vindt u in een eerder nieuwsbericht: SEEH voor VvE’s


De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB