Subsidie Energiebesparing Eigen Huis populair

De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is populair onder woning-eigenaren. RVO.nl heeft extra capaciteit ingezet om de aanvragen te kunnen behandelen en te verwerken.

Op dit moment is er 38 miljoen in aanvraag. Tot en met 31 december 2018 is er in totaal 60 miljoen euro beschikbaar. Er is voor 16 miljoen euro subsidie verstrekt.

Extra capaciteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

De wettelijke termijn bedraagt 13 weken om een besluit te nemen over een ingediende aanvraag. RVO.nl heeft extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken en hoopt zo aanvragers snel duidelijkheid te verschaffen over hun aanvraag. Aanvragers van volledige aanvragen die – langer
dan verwacht – wachten op een beoordeling zijn hier reeds van op de hoogte gesteld.

Binnen enkele weken op

Aanvragen van eigenaar-bewoners kunnen nog steeds worden ingediend. Naar verwachting is deze subsidie voor eigenaar-bewoners binnen nu en enkele weken op. Wie al een aanvraag heeft ingediend, kan zelf bepalen of hij de maatregelen al uitvoert of eerst wacht op de beschikking van de subsidie.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door