5 september 2019

Subsidie energiebesparing eigen huis open

Sinds 2 september is de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer beschikbaar voor eigenaar-bewoners. Voor VvE’s geldt dat zij er langer gebruik van kunnen maken.

Het bericht over de verlenging en versoepeling van de SEEH voor VvE’s leest u hier: nieuwsbericht SEEH voor VvE verlengt

introductiefilm over de SEEH eigenaar én bewoner

Heropening SEEH voor eigenaar én bewoner

De subsidie voor eigenaar én bewoner is per 2 september 2019 weer aan te vragen. Wilt u energiebesparende of isolerende maatregelen uit laten voeren in uw huis? Kijk dan of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling. Het kan een fijne tegemoetkoming in de kosten die u gaat maken om energie te besparen. Door de subsidie en de Energiebespaarlening te combineren kunt u nu al starten met verduurzamen zonder daarvoor eerst te hoeven sparen of uw eigen reserves aan te spreken.

Uitvoering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alle informatie over de SEEH vindt u op de website van RVO.nl.

Website RVO Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

Doe de subsidiecheck:

SEEH Subsidiecheck

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB