Klachtenprocedure

Het Nationaal Energiebespaarfonds streeft naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Het kan echter voorkomen dat u hierover toch niet tevreden bent en een klacht heeft. In dat geval horen wij het graag van u.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening kunt u deze op verschillende manieren bij ons indienen:

  • Per post. Stuur uw brief naar St. Nationaal Energiebespaarfonds, Postbus 35, 3800 AA Amersfoort t.a.v. de directie
  • Via het klachtenformulier.

U dient in alle gevallen aan ons door te geven:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
  • De beschrijving van uw klacht
  • Eventuele aanvullende stukken die van belang zijn voor de afhandeling van uw klacht. Let op: deze stukken kunnen niet via het digitale klachtenformulier worden ingediend.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • Na ontvangst van uw brief of klachtenformulier wordt uw klacht binnen 10 werkdagen door ons behandeld. U ontvangt binnen die termijn een reactie van de directie.
  • Wanneer het niet mogelijk is uw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van ons waarin staat aangegeven binnen welke termijn uw klacht zal worden behandeld en beantwoord.

Niet tevreden met de klachtenafhandeling door het Nationaal Energiebespaarfonds?

Wij doen ons uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht u toch niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door het Nationaal Energiebespaarfonds, dan kunt u:

  • Nadat de klachtenprocedure bij het Nationaal Energiebespaarfonds is afgelopen contact opnemen met de Ombudsman van het Kifid. Kifid is het onafhankelijk Klachteninstituut voor Financiële Dienstverleners. Op www.kifid.nl leest u hoe de procedure in zijn werk gaat. Het Kifid doet een bindende uitspraak. Het aansluitnummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 300.016011.
  • Uw klacht voorleggen aan een bevoegde rechter.

KIFID

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door