FAQ’s & contact

Contactgegevens

088 253 96 00

Ma-do: 08:30 - 17:30 uur
Vr: 08:30 - 17:00 uur

Bel mij terug

energiebespaarlening@svn.nl Voor vragen, opmerkingen of klachten

Klachten

Indien u een klacht wilt indienen verwijzen wij u door naar de klachtenprocedure

Adresgegevens

Postadres
Postbus 35
3800 AA Amersfoort

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw eigen adres op de achterkant van de envelop te vermelden.

Bezoekadres
Computerweg 11-13
3821 AA Amersfoort
Routebeschrijving

Overige gegevens

Bankgegevens
IBAN: NL02 RABO 0136649157

Kamer van Koophandel
KvK-nummer: 59439122

RSIN-nummer
Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is: 853485847

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bespaar ik net zoveel op energielasten als dat mijn kosten zijn van de lening?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de soort maatregel(en) die u gaat treffen. Bij de beoordeling van uw aanvraag speelt de besparing geen rol.

Energielabel, hoe zit dat?

Energielabel voor woningen

Het energielabel voor woningen geeft aan hoe energiezuinig een woning is, vergeleken met soortgelijke huizen. Maar wat zegt dat label precies, wie bepaalt het en wanneer heeft u het nodig?

Wat is het energielabel?

Het energielabel voor woningen lijkt op het energielabel voor elektrische apparaten. Het geeft aan hoe energiezuinig een woning is vergeleken met soortgelijke huizen, en geeft advies over energiebesparende maatregelen. Het energielabel is er in de klassen A++ (donkergroen label, zeer zuinig) tot en met G (rood label, zeer onzuinig). Voor een inschatting van het energielabel voor uw woning kunt u kijken op VerbeterUwHuis.nl en de Energielabel Checker.

Wanneer heeft u het energielabel nodig?

Wanneer u een huis koopt of gaat huren, is de woningeigenaar sinds 2008 verplicht u het energielabel voor de woning te geven. In de praktijk blijkt echter dat dit nog te weinig gebeurt. Begin juli 2014 stemde de Tweede Kamer daarom in met een versimpelde methodiek voor het opstellen van een energielabel. Huiseigenaren die nog geen label hebben, krijgen in januari 2015 automatisch een voorlopig energielabel in hun brievenbus. Deze is gebaseerd op al bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Zijn er energiebesparende maatregelen doorgevoerd in de woning? Dan leidt dit mogelijk tot een verbeterd Energielabel. De woningeigenaar kan deze aanpassingen doorgeven via een nog te bouwen website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe krijgt u een definitief energielabel?

Aan de hand van vragen en het aanleveren van foto’s of facturen van werkzaamheden kunt u het vervolgens het energielabel definitief vast laten stellen, zodat u aan de wettelijke eisen bij verkoop of verhuur voldoet. Een onafhankelijke deskundige valideert de gegevens op afstand. Het omzetten van voorlopig naar definitief energielabel zal naar verwachting enkele tientjes kosten.

Wanneer is het energielabel niet nodig?

Voor nieuwbouwwoningen geldt een zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Is de bouwvergunning van de woning niet langer dan 10 jaar geleden aangevraagd? Dan mag u bij verkoop een EPC-berekening overhandigen in plaats van een energielabel. Wanneer u voor een eigen woning een Energie Prestatie Advies (EPA ) / Maatwerkadvies energiebesparing heeft laten opstellen op 1 juli 2002 en 1 januari 2008, dan mag u dat rapport gebruiken tot 10 jaar na de adviesdatum.

Wie bepaalt het energielabel voor woningen?

Een gecertificeerd adviseur kan een energielabel opstellen. Deze adviseur let op bijvoorbeeld isolatie en de installatie voor warm water en verwarming. Hieruit vloeit de energie-index voort. Hoe lager deze index, des te beter de energielabelklasse die de woning krijgt. In het rapport staan naast het energielabel ook de eigenschappen van de woning en adviezen om de woning energiezuiniger te maken.
Op het energielabel vindt u ook het berekende gas- en elektriciteitsverbruik. Door dit te vergelijken met uw werkelijke verbruik, ziet u of u veel of weinig energie verbruikt. Het energielabel is 10 jaar geldig en de prijzen beginnen bij ongeveer 200 euro.

Uw woning energiezuiniger maken?

Het loont om een onzuinig huis energiezuiniger te maken: het kan de waarde van uw woning verhogen, geeft meer comfort en u draagt bij aan een beter milieu. Dit kunt u realiseren met de Energiebespaarlening. Lees meer over de energiebesparende maatregelen die onder de voorwaarden vallen en bereken of u in aanmerking kunt komen voor de lening. Ook leest u op deze site de ervaringen van slimme investeerders.
Bij vragen over het energielabel kunt u bovendien gratis bellen met publieksvoorlichting van de Rijksoverheid (Postbus 51), via 0800 8051 (werkdagen, 8:00 tot 20:00 uur).

Meer weten over veranderingen in het energielabel?

Meer informatie over de veranderingen in het energielabel zijn te vinden op de site van RVO.nl.

Bronnen: MilieuCentraal.nl en Rijksoverheid.nl

Hoe laat ik mijn IBAN aanpassen?

Als u uw bankrekeningnummer wilt wijzigen ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek van u. U kunt een e-mail sturen naar energiebespaarlening@svn.nl met vermelding van uw kenmerk en een kopie van een recent bankafschrift van het nieuwe rekeningnummer (niet ouder dan 1 maand), waarop uw nieuwe IBAN-nummer en uw tenaamstelling vermeld staan. Plus een kopie van een geldig paspoort of de voor- en achterzijde van een Europese identiteitskaart van de schuldenaren van de lening. Tijdens de incassoperiode kunnen wij helaas geen IBAN wijzigingen doorvoeren. De IBAN wijziging gaat dan in vanaf de volgende incassoperiode. Zodra uw IBAN nummer is gewijzigd, ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Is de rente vast of variabel?

De rente is vast gedurende de looptijd van de lening. Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag. De hoogte van de rente is afhankelijk van de looptijd van de lening. Kijk voor de actuele rente op www.energiebespaarlening.nl/rente.

Rd en Rc waarde

Rd- en Rc-waarde zijn begrippen die veel gebruikt worden als het over isoleren van woningen gaat. Beide waarden geven aan hoe goed de warmte wordt tegengehouden door een materiaal of een constructie.
 

Rd-waarde

Een Rd-waarde is de warmteweerstand van een materiaal. De d staat voor ‘declared’, de waarde zoals opgegeven door de fabrikant. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. En dus hoe beter de warmteweerstand. Rd wordt ook vaak aangeduid met R-waarde.
 

Rc-waarde

Een Rc-waarde is de warmteweerstand van een hele constructie. Dat kan bijvoorbeeld een schuin dak zijn, of een spouwmuur. De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele constructie aan. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. In het huidige bouwbesluit zijn de eisen voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot:

• Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W

• Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W

• Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Vallen energiebesparende maatregelen die ik zelf uitvoer in huis onder de Energiebespaarlening?

Nee, een van de voorwaarden voor de Energiebespaarlening is dat u de werkzaamheden laat uitvoeren door een aannemer of installateur.

Wat is de rol van SVn?

SVn is fondsmanager van het Energiebespaarfonds.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Particuliere Energiebespaarlening

Accepteert SVn mijn rijbewijs als identiteitsbewijs?

Ja. SVn beschouwt een Nederlands rijbewijs als geldig identiteitsbewijs. Voordat SVn een leningaanvraag in behandeling neemt, moet u een kopie van een geldig paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument (voor- en achterzijde) ingeleverd hebben. Hierbij moet het gedeelte met de handtekening altijd duidelijk zichtbaar zijn.

Bespaar ik net zoveel op energielasten als dat mijn kosten zijn van de lening?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de soort maatregel(en) die u gaat treffen. Bij de beoordeling van uw aanvraag speelt de besparing geen rol.

De rente voor een Energiebespaarlening is tijdens de looptijd van mijn lening gedaald. Wordt deze rentedaling ook doorgevoerd op mijn lopende lening?

Nee, de rente is vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat vast gedurende de looptijd van de lening. Wijzigingen in de rente tijdens de looptijd van uw lening worden niet doorgevoerd.

Een energiebesparende maatregel die ik wilde treffen blijkt niet mogelijk en daarom wil ik een andere maatregel laten treffen. Mag dat?

Dit is mogelijk zolang u blijft voldoen aan de eisen en voorwaarden die het Nationaal Energiebespaarfonds stelt aan de energiebesparende maatregelen. Dit houdt niet alleen in dat u voldoet aan de isolatie-eisen, maar ook dat u aan de zonnepanelen voorwaarde blijft voldoen.

Geldt er een dalrente?

Nee. De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen. Rentedalingen of rentestijgingen na het moment van aanvragen hebben geen invloed op de aan u aangeboden rente.

Hoe kan mijn financieel adviseur de kredietwaardigheid bepalen voor een Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt. Bij het vaststellen van het inkomen en de lasten hanteert SVn de Gedragscode Consumptief Krediet, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken. De lening wordt op basis van maandannuïteiten, te voldoen in maandelijkse termijnen, afgelost in de overeengekomen periode en tegen de overeengekomen rente.

Hoe lang kan ik gebruik maken van mijn bouwkrediet?

Uw bouwkrediet gaat in op de dag (datum poststempel SVn) dat wij de door u ondertekende overeenkomst ontvangen en loopt standaard 12 maanden. Op uw verzoek kan de looptijd van het bouwkrediet éénmalig met maximaal 12 maanden worden verlengd tot in totaal maximaal 24 maanden. Het bouwkrediet wordt beëindigd zodra het leningsbedrag volledig is opgenomen of zodra blijkt dat het treffen van de energiebesparende maatregel(en) aan uw pand/object gereed zijn. Na 24 maanden wordt uw bouwkrediet afgesloten. Als er bij afsluiting nog tegoed in uw bouwkrediet zit, dan wordt dit aangewend als extra aflossing op uw lening. SVn behoudt zich het recht voor om, indien er gedurende 6 maanden geen transacties op uw bouwkrediet plaatsvinden, uw bouwkrediet af te sluiten en het tegoed op uw lening af te lossen.

Hoe snel betalen jullie mijn declaraties uit?

Na ontvangst en goedkeuring van uw declaratieformulier(en) betalen wij de declaratie(s) binnen één week aan de aannemer of installateur. Na uitbetaling ontvangt u hiervan een bevestiging.

Hoelang duurt het voordat ik weet of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Wanneer u de Energiebespaarlening heeft aangevraagd en wij alle benodigde informatie van u ontvangen hebben, krijgt binnen 2 weken antwoord. U weet dan of u in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening. Bij positief antwoord krijgt u een offerte met overeenkomst van geldlening toegestuurd. Wanneer u van de Energiebespaarlening gebruik wilt maken, stuurt u de offerte met overeenkomst van geldlening ondertekend retour aan ons. Als u geen gebruik kunt maken van de Energiebespaarlening wordt u ook hierover geïnformeerd. Dit kan te maken hebben met een negatieve inhoudelijke toets, bijvoorbeeld uw aanvraag voldoet niet aan de eisen van de maatregelen of een negatieve financiële toets. Bekijk de actuele doorlooptijden.

Houdt SVn in de kredietbeoordeling rekening met de verwachte besparing aan energielasten?

SVn houdt geen rekening met de verwachte besparing aan energielasten.

Ik ben eigenaar maar woon niet in de woning waarvoor ik een Energiebespaarlening wil afsluiten. Kom ik toch in aanmerking?

Nee. De lening is alleen voor eigenaren die ook wonen in de in Nederland gelegen bestaande woningen, appartementen of woonboten.

Ik bezit een monumentaal pand en kan daarmee niet voldoen aan de isolatie-eisen. Kom ik toch in aanmerking voor de Energiebespaarlening?

Als u de monumentale status van uw woning kunt aantonen, kunt u wellicht in aanmerking komen. Er gelden voor monumentale panden andere isolatie-eisen. Meer informatie? Neem contact op het met Nationaal Energiebespaarfonds.

Ik bezit twee (of meer) woningen, één voor eigen gebruik en één verhuur ik. Is het mogelijk voor beide woningen een Energiebespaarlening af te sluiten?

Nee. U kunt alleen een Energiebespaarlening afsluiten voor de woning waar u eigenaar van bent en ook in woont.

Ik ga verhuizen. Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Heeft u een Energiebespaarlening en gaat u verhuizen? Neem dan contact met ons op en geef binnen 14 dagen uw adreswijziging door.

Ik heb al een Energiebespaarlening afgesloten. Kan ik de lening verhogen, omdat ik nog meer maatregelen in huis wil nemen?

Nee, u moet dan een nieuwe lening aanvragen. Als de aanvraag akkoord is, krijgt u een nieuwe Energiebespaarlening naast uw bestaande Energiebespaarlening. Het totale leenbedrag, van alle leningen samen, mag niet boven de € 25.000,- uitkomen.

Ik heb de offerte voor een Energiebespaarlening geaccepteerd maar wil hier toch geen gebruik meer van maken, kan dit?

U heeft het recht om de overeenkomst van geldlening binnen 14 dagen te ontbinden. Als u gebruik wilt maken van uw ontbindingsrecht, dan meldt u dit schriftelijk binnen 14 dagen na datum ondertekening van de offerte met de overeenkomst van geldlening. De overeenkomst van geldlening kan zonder kosten worden ontbonden. Zijn er vóór het ontbinden van de overeenkomst van geldlening al facturen uitbetaald ten laste van uw bouwkrediet aan uw aannemer of installateur? Bij ontbinding bent u deze uitbetaalde bedragen, verhoogd met de overeengekomen debetrente van uw Energiebespaarlening, binnen 30 dagen na kennisgeving van de ontbinding aan het Nationaal Energiebespaarfonds verschuldigd.

Ik heb zelf een aanbetaling gedaan. Hoe declareer ik nu?

Wij kunnen een aanbetaling, die u heeft betaald, aan u uitbetalen. Graag ontvangen wij bij het declaratieformulier een betaalbewijs (bijv. kopie bankafschrift).

Ik wil graag de lening gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, mag dat?

U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De reden hiervoor is, dat het Nationaal Energiebespaarfonds in het leven is geroepen om energiebesparende maatregelen te bevorderen. Het doel is om het energieverbruik van huishoudens te verlagen, waarbij de huiseigenaar op termijn lagere woonlasten krijgt en de werkgelegenheid in de bouw wordt gestimuleerd. Zonnepanelen zijn in de basis geen energiebesparende maatregel – men wekt immers stroom op en gaat niet noodzakelijkerwijs minder energie verbruiken – maar zorgen er wel voor dat de energienota van de huiseigenaar lager wordt. Om die reden mag maximaal 75% van het leenbedrag worden gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen en dient minimaal 25% van het leenbedrag te worden gebruikt voor een energiebesparende maatregel. Onderstaand een rekenvoorbeeld. Rekenvoorbeeld: Leenbedrag € 10.000,- . Maximaal € 7.500,- zonnepanelen (= 75 % van € 10.000,-) Minimaal € 2.500 energiebesparende maatregel (= 25 % van € 10.000,-) U kunt er ook voor kiezen om meer dan 25 % van het leenbedrag te gebruiken voor energiebesparende maatregelen, echter is het maximum voor zonnepanelen altijd 75 % van het leenbedrag.

Ik wil toch met een andere aannemer in zee. Mag dat?

Het is mogelijk om van aannemer of installateur te wisselen, zolang u blijft voldoen aan de eisen en voorwaarden die het Nationaal Energiebespaarfonds stelt aan de energiebesparende maatregelen. Het is daarom handig om eerst de offerte door SVn te laten controleren. Een nieuwe ingevuld en ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur van de nieuwe aannemer of installateur is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Is de rente vast of variabel?

De rente is vast gedurende de looptijd van de lening. Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag. De hoogte van de rente is afhankelijk van de looptijd van de lening. Kijk voor de actuele rente op www.energiebespaarlening.nl/rente.

Is er een leeftijdsgrens voor het aanvragen van een Energiebespaarlening?

De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.

Is mijn lening fiscaal aftrekbaar?

De Energiebespaarlening kwalificeert mogelijk voor fiscale aftrek in box 1, wendt u tot de Belastingdienst of uw belastingadviseur. Meer informatie over fiscale aftrek vindt u op: www.belastingdienst.nl.

Kan een VvE ook een Energiebespaarlening aanvragen?

Individuele leden van VvE’s kunnen gebruik maken van de Energiebespaarlening. VvE’s die bestaan uit meer dan 10 appartementen kunnen ook als VvE gebruik maken van de VvE Energiebespaarlening.

Kan ik de lening (tussentijds) aflossen?

Ja, u kunt de lening geheel of gedeeltelijk tussentijds aflossen. U betaalt dan geen boete. Bij tussentijds aflossen moet u minimaal € 250,- aflossen. Er kan ongelimiteerd extra afgelost worden. Is de restschuld van uw Energiebespaarlening kleiner dan € 250,- dan kunt u dit bedrag overmaken om uw lening geheel af te lossen. U kunt een extra aflossing overmaken op IBAN NL02 RABO 0136 6491 57 van het Nationaal Energiebespaarfonds, onder vermelding van uw leningsnummer en de mededeling ‘extra aflossing’. Voor een algehele aflossing vraagt u eerst een aflosnota op, neem hiervoor contact op met SVn. Bij een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk en zal uw maandtermijn dalen. Het Nationaal Energiebespaarfonds hanteert een minimum maandtermijn van € 35,-. In geval uw maandtermijn door een extra aflossing tot onder de € 35,- daalt, zal het Nationaal Energiebespaarfonds de looptijd van uw lening verkorten. Op uw verzoek is het ook mogelijk om bij een extra aflossing de maandtermijn gelijk te houden en de looptijd van uw Energiebespaarlening te verkorten. Neem hiervoor contact op met SVn.

Kan ik een Energiebespaarlening aanvragen als ik al energiebesparende maatregelen aan mijn woning heb getroffen?

Ja, u kunt voor deze maatregelen een Energiebespaarlening aanvragen. Let op: de werkzaamheden mogen niet langer dan twee maanden geleden zijn uitgevoerd. Voor een maatwerkadvies geldt dat deze ouder mag zijn.

Kan ik een Energiebespaarlening krijgen als ik al een lening en/of hypotheek heb?

Wij berekenen of u, naast uw huidige verplichtingen, nog een Energiebespaarlening kunt aangaan. Bij het vaststellen van het inkomen en de lasten hanteren wij de Gedragscode Consumptief Krediet, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken. De Energiebesparing speelt bij de beoordeling geen rol.

Kan ik zelf de looptijd kiezen?

Dat hangt af van het leenbedrag. Tot een bedrag van € 15.000,- is de looptijd afhankelijk van de hoogte van de lening. Dat betekent 84 maanden (7 jaar) voor leningen tot € 5.000,- en 120 maanden (10 jaar) voor leningen vanaf € 5.000,-. Bij bedragen vanaf € 15.000,- kunt u zelf kiezen voor een looptijd van 120 maanden (10 jaar) of 180 maanden (15 jaar). De rente die u betaalt verschilt per looptijd.

Kan ik zelf een aannemer of installateur uitkiezen?

Ja, u mag zelf een aannemer of installateur kiezen.

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening is voor eigenaren die wonen in bestaande woningen, appartementen of woonboten in Nederland. Oók woningen met een monumentenstatus komen voor een lening in aanmerking. De maatregelen kunnen alleen in, op of aan deze woning getroffen worden. SVn toetst de aanvraag op financiële haalbaarheid en kijkt of de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de regeling. U kunt met behulp van onze rekentool berekenen of u in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening en wat de maandlasten bedragen.

Krijg ik het gehele geleende bedrag op mijn rekening gestort?

Nee, de lening wordt in een bouwkrediet gestort. Facturen van de aannemer of installateur die het project voor u uitvoert dient u, vergezeld van het SVn declaratieformulier, bij SVn in. Na akkoord betalen wij de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit.

Moet ik naar de notaris?

U hoeft niet naar de notaris. U ontvangt bij de offerte een onderhandse akte ter ondertekening.

Vindt er een BKR-toetsing plaats als ik een Energiebespaarlening aanvraag?

Als u een aanvraag voor de Energiebespaarlening bij ons indient, geeft u ons toestemming om BKR te toetsen. U wordt dan vóór de verstrekking van de lening BKR getoetst. De BKR-registratie vindt pas plaats als u de offerte met overeenkomst van geldlening ondertekend retour stuurt naar ons. Het BKR bevat positieve registraties van leningen, kredieten, creditcards en koop op afbetaling, etc. Daarnaast vermeldt het BKR ook negatieve coderingen als u op één of meer van uw contracten in verzuim is. Deze coderingen lopen op qua zwaarte, bij een negatieve codering verstrekken wij over het algemeen geen leningen. Wij melden een aanvraag voor de Energiebespaarlening positief aan bij BKR bij verstrekking van de lening, eventuele achterstand/verzuim wordt met inachtname van de daarvoor geldende regels negatief gemeld.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening kunt u deze digitaal indienen via het klachtenformulier, e-mailen naar energiebespaarlening@svn.nl of per post versturen naar SVn, Postbus 35, 3800 AA Amersfoort t.a.v. de directie. In de klachtenprocedure vindt u verdere informatie.

 

Waar kan ik terecht met vragen over de Energiebespaarlening?

U kunt met al uw vragen over de Energiebespaarlening terecht bij SVn, telefoonnummer 088 253 9600 of e-mail energiebespaarlening@svn.nl. Wanneer u twijfelt of de Energiebespaarlening geschikt is voor u, of wanneer u meer wilt weten over andere financiële mogelijkheden, raden we u aan advies in te winnen bij een erkend financieel adviseur.

Waar kan ik zien welk bedrag er nog open staat voor mijn lening?

U kunt een saldo opgave opvragen via energiebespaarlening@svn.nl, onder vermelding van uw leningnummer en de datum per wanneer u de saldo opgave wenst. Let op: de gewenste datum kan niet in de toekomst liggen. U dient er rekening mee te houden dat de verwerkingstijd voor het opmaken van een saldo opgave minimaal 5 werkdagen bedraagt.

Waarom moet ik al een offerte van een aannemer/installateur hebben om een aanvraag in te kunnen dienen?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Energiebespaarlening hebben wij gedetailleerde informatie over de te treffen maatregelen nodig. U kunt met behulp van onze rekentool berekenen of u financieel in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening en wat de maandlasten bedragen.

Waarom moet ik zoveel informatie bij de aanvraag meesturen?

Uw aanvraag wordt conform de Gedragscode Consumptief Krediet getoetst. Hiervoor zijn diverse documenten noodzakelijk.

Wanneer ontvang ik declaratieformulieren?

Na ontvangst en goedkeuring van de offerte met overeenkomst van geldlening openen wij binnen één week uw bouwkrediet en ontvangt u declaratieformulieren.

Wat gebeurt er als ik niet mijn gehele bouwkrediet opmaak?

Als u klaar bent met het treffen van de energiebesparende maatregelen kunt u dit per mail of schriftelijk bij SVn aangeven. Wij zullen uw bouwkrediet afsluiten. Is er bij afsluiting nog een eventueel tegoed in uw bouwkrediet aanwezig, dan wordt dit aangewend als extra aflossing op uw lening.

Wat gebeurt er met de Energiebespaarlening als deze op twee namen staat en wij gaan uit elkaar?

In geval van echtscheiding of beëindiging van een relatie kan het zijn dat één of meer schuldenaren moeten worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor uw lening. Hiervoor moet een kredietbeoordeling plaatsvinden. Voor de beoordeling zullen wij u € 250,- in rekening brengen. Deze kosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. Aan de hand van de kredietbeoordeling bepaalt het Nationaal Energiebespaarfonds of ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van één of meer schuldenaren mogelijk is.

Wat is een Verklaring Aannemer / Installateur en waarvoor is het bedoeld?

De aanvrager van de Energiebespaarlening is verplicht om de Verklaring Aannemer/Installateur aan te leveren. Hiermee wordt aangetoond dat de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Energiebespaarfonds. Naast deze ondertekende verklaring heeft het Nationaal Energiebespaarfonds ook een offerte (voorzien van een kostenoverzicht inclusief btw) nodig om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. Ook als de offerte van de aannemer/installateur de eisen van het Nationaal Energiebespaarfonds bevat, is het opsturen van de ondertekende verklaring noodzakelijk.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor financiering?

De maatregelen waarvoor de lening kan worden benut zijn: dak-, gevel- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, isolerende deuren en gevelpanelen, warmtepomp, zonneboiler, installaties voor warmteterugwinning, energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator, vraaggestuurde ventilatie, HRe-ketel, (micro) warmtekrachtkoppeling, hoogrendementsketel en zonnepanelen (voor een maximum percentage van het totale leningsbedrag). Ook de kosten van maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.

Wordt de lening geregistreerd bij BKR?

Ja. De Energiebespaarlening zal als aflopend krediet positief worden gemeld bij BKR. Als u meer dan twee maanden niet betaalt, is het Nationaal Energiebespaarfonds verplicht dat te melden bij BKR. Zo’n melding kan gevolgen hebben voor eventuele volgende leningen of hypotheken die u wilt afsluiten.

Zijn er bij het afsluiten van een Energiebespaarlening afsluitkosten verschuldigd?

Nee, de afsluitkosten zijn per 1 januari 2015 verdisconteerd in de rente op een Energiebespaarlening.

VvE Energiebespaarlening

De opgegeven waardes zijn in ons pand niet haalbaar door de bouwtechnische staat van ons appartementencomplex. Komen we dan helemaal niet in aanmerking?

Als uit een verklaring van de aannemer/installateur blijkt dat de waarde niet haalbaar is door een bouwkundige constructie, kan de individuele situatie ter beoordeling worden voorgelegd bij SVn.

Hoe snel betalen jullie de declaraties uit?

Na ontvangst en goedkeuring van uw declaratieformulier(en) betalen wij de declaratie(s) binnen één week aan de aannemer of installateur. Na uitbetaling ontvangt u hiervan een bevestiging.

Hoe wordt de kredietwaardigheid van de VvE bepaald?

De vereniging moet ten minste redelijk goed functionerend te zijn, met een concrete onderhoudsplanning en financieringsbehoefte. U kunt de criteria nalezen in het Investeringsreglement. De volgende toetsen worden uitgevoerd:
•    Bureau Krediet Registratie (BKR)
•    Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
•    Externe Verwijzings Applicatie (EVA)
•    Verificatie Informatie Systeem (VIS)

Deze toetsen gelden voor de VvE en de bestuursleden. Daarnaast wordt de aanvraag ten minste op de volgende punten getoetst en/of inzage gevraagd in:
•    aanwezigheid en omvang onderhoudsfonds. Inzage in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
•    toetsing van de jaarcijfers van de laatste twee jaren
•    toetsing van een sluitende exploitatiebegroting gedurende de looptijd van de aangevraagde lening
•    inzage in de splitsingsakte(n) en (huishoudelijke) reglementen en statuten
•    inzage in de besluitvorming Algemene Ledenvergadering

Ik bezit een monumentaal pand en kan daarmee niet voldoen aan de isolatie-eisen. Kom ik toch in aanmerking voor de Energiebespaarlening?

Als u de monumentale status van uw woning kunt aantonen, kunt u wellicht in aanmerking komen. Er gelden voor monumentale panden andere isolatie-eisen. Meer informatie? Neem contact op het met Nationaal Energiebespaarfonds.

Is de rente vast of variabel?

De rente is vast gedurende de looptijd van de lening. Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag. De hoogte van de rente is afhankelijk van de looptijd van de lening. Kijk voor de actuele rente op de rentepagina.

Is het energie-adviesrapport verplicht?

Ja, uit het rapport moet blijken wat het effect van de investering is op de energielasten en de terugverdientijd.

Is onze lening fiscaal aftrekbaar?

In de Staatscourant van 29 oktober 2009, nr. CPP2009/2148M, Staatscourant 16632, wordt gesteld dat betaalde rente op een schuld die mede namens een VvE-lid wordt aangegaan t.b.v. onderhoud en/of verbetering onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor de leden te maken is. De VvE blijft echter altijd zèlf verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de leningen en de specificaties van rente en Eigenwoningschuld aan haar leden. SVn noch het Nationaal Energiebespaarfonds kan de betaalde rente per individueel appartementsrecht op basis van het breukdeel specificeren. Wij verwijzen u voor meer informatie naar de Belastingdienst.

Kunnen we tussentijds aflossen?

Ja, u kunt de lening geheel of gedeeltelijk tussentijds aflossen. U betaalt dan geen boete. Bij tussentijds aflossen moet u minimaal € 250,- aflossen. Er kan ongelimiteerd extra afgelost worden. Is de restschuld van uw Energiebespaarlening kleiner dan € 250,- dan kunt u dit bedrag overmaken om uw lening geheel af te lossen. U kunt een extra aflossing overmaken op IBAN NL02 RABO 0136 6491 57 van het Nationaal Energiebespaarfonds, onder vermelding van uw leningsnummer en de mededeling ‘extra aflossing’. Voor een algehele aflossing vraagt u eerst een aflosnota op, neem hiervoor contact op met SVn. Bij een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk en zal uw maandtermijn dalen. Het Nationaal Energiebespaarfonds hanteert een minimum maandtermijn van € 35,-. In geval uw maandtermijn door een extra aflossing tot onder de € 35,- daalt, zal het Nationaal Energiebespaarfonds de looptijd van uw lening verkorten. Op uw verzoek is het ook mogelijk om bij een extra aflossing de maandtermijn gelijk te houden en de looptijd van uw Energiebespaarlening te verkorten. Neem hiervoor contact op met SVn.

Moet de VvE naar de notaris?

Ja, de vastlegging van de leningsovereenkomst en schuldbekentenis vindt plaats door middel van een authentieke akte van geldlening zonder zekerheden, door een notaris naar keuze. Deze notaris stelt nogmaals de identiteit en bevoegdheid van de bestuursleden en de rechtsgeldigheid van de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering vast.

Mogen we wel lenen als VvE?

Ja. U mag lenen als VvE, tenzij in de splitsingsakte is opgenomen dat het niet mag.

Onze VvE wil graag de lening gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, mag dat?

U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Naast de aanvraag voor de zonnepanelen dient een andere maatregel (zie maatregelenlijst) aangevraagd te worden van minimaal 25% van de hoofdsom.

Valt duurzaam onderhoud ook onder de lening?

Alleen de energiebesparende maatregelen uit de maatregelenlijst kunnen worden toegekend.

Wanneer ontvangen wij declaratieformulieren?

Nadat wij de getekende akte hebben ontvangen van de notaris, openen wij het bouwkrediet en ontvangt u de declaratieformulieren.

Wat gebeurt er als onze VvE niet het gehele bouwkrediet opmaakt?

Als u klaar bent met het treffen van de energiebesparende maatregelen kunt u dit per mail of schriftelijk bij SVn aangeven. Wij zullen uw bouwkrediet afsluiten. Is er bij afsluiting nog een eventueel tegoed in uw bouwkrediet aanwezig, dan wordt dit aangewend als extra aflossing op uw lening.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Wie kan de lening aanvragen namens de VvE?

De bestuursleden of gevolmachtigde van de VvE.

Wordt de VvE Energiebespaarlening geregistreerd bij BKR?

Nee, want het betreft geen particuliere lening.

Zijn de leden van de VvE verantwoordelijk voor de hele lening of alleen het breukdeel?

De individuele leden zijn verantwoordelijk voor hun breukdeel.

Nationaal Energiebespaarfonds

Hoeveel geld is er in het fonds beschikbaar?

Het fonds heeft een omvang van € 300 miljoen waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in.

Ik bezit een monumentaal pand en kan daarmee niet voldoen aan de isolatie-eisen. Kom ik toch in aanmerking voor de Energiebespaarlening?

Als u de monumentale status van uw woning kunt aantonen, kunt u wellicht in aanmerking komen. Er gelden voor monumentale panden andere isolatie-eisen. Meer informatie? Neem contact op het met Nationaal Energiebespaarfonds.

Wat is het Nationaal Energiebespaarfonds?

In het Woonakkoord is begin 2013 door de VVD, PvdA, D66, Christen Unie en de SGP overeengekomen dat een revolverend fonds wordt opgericht voor energiebesparende maatregelen in woningen. Dit fonds bestaat uit twee delen: eigenaar-bewoners en verhuurders. Het Nationaal Energiebespaarfonds is het fonds voor eigenaar-bewoners.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Wie geeft de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Namens Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt SVn de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds.