20 augustus 2019

Energiebesparen en verduurzamen met de VvE? De overheid betaalt mee!

De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE's verlengd tot en met 31 december 2022.

Net voor de zomer heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin zijn ook verschillende maatregelen opgenomen die betrekking hebben op onze huizen en dus op VvE’s. De overheid stelt nu ook subsidie beschikbaar en laat het dus niet bij plannen alleen. Daarom is de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s verlengd tot en met 31 december 2022. En dat niet alleen, de regeling is ook nog eens versoepeld!

VVE VEENENDAAL

Met de subsidieregeling is er, voor VvE’s met leden die zelf in het appartement wonen, geld beschikbaar voor energieadvies, procesbegeleiding, duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of minimaal twee energiebesparende maatregelen.

Wijzigingen SEEH voor VvE’s

Met de verlenging is ook een aantal voorwaarden voor VvE’s gewijzigd. De voorwaarden voor isoleren zijn nu soepeler en de maatregel voor glas is aangescherpt. Per 15 augustus 2019 zijn de energieprestatiegarantie en de maatregel douchewarmteterugwinning uit de subsidie gehaald.
Het nieuwsbericht en alle informatie over de gewijzigde SEEH voor VvE’s vindt u op de website van RVO: Nieuwsbericht

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s

Geen geld voor verduurzaming?

De verruiming van de SEEH kan net dat laatste zetje zijn dat uw VvE nodig heeft om met verduurzaming te starten. Het is in ieder geval een fijne tegemoetkoming in de kosten. Soms is de wensenlijst voor het gebouw en kosten verbonden aan deze wensen groter dan het saldo van het reservefonds. Op dat moment kan de VvE Energiebespaarlening een oplossing zijn om én de wensen uit te voeren én hiervoor subsidie te ontvangen. Door de subsidie en de lening te combineren kunt u nu al starten met verduurzamen zonder daarvoor eerst te hoeven sparen of uw eigen reserves aan te spreken.

Slimme investeerders

Wilt u weten hoe andere VvE’s de verduurzaming van hun complex hebben aangepakt? Laat u inspireren door hun ervaringsverhalen en hoe de Energiebespaarlening heeft geholpen om hun appartementencomplex te verduurzamen.

Lees de verhalen van andere VvE’s

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB