Scholen Energiebespaarlening: de kenmerken

Alle kenmerken van de Scholen Energiebespaarlening op een rij:

 • Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt de Scholen Energiebespaarlening binnen de vastgestelde criteria aan alle verenigingen en stichtingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in Nederland die een BRIN-nummer hebben.
 • Een school kan alleen een lening aanvragen als er begeleiding is van een procesbegeleider die is aangesloten bij het fonds. In het stappenplan vindt u een overzicht van deze procesbegeleiders.
 • Het betreft een annuïtair dalende lening met een looptijd van 15 jaar.
 • De rente van de lening staat voor 15 jaar vast.
 • Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt de lening onderhands.
 • Het Nationaal Energiebespaarfonds brengt geen afsluitkosten in rekening.
 • De minimale leensom bedraagt € 15.000,-
 • Per kalenderjaar kunt u 20% van de hoofdsom boetevrij aflossen op de Scholen Energiebespaarlening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 • Voorwaarden van de lening en de bestedingsdoelen zijn vastgelegd in het Investeringsreglement.
 • De financiering van de Scholen Energiebespaarlening is afkomstig van BZK en Rabobank.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo RijksoverheidLogo CEB