Scholen Energiebespaarlening: de kenmerken

Alle kenmerken van de Scholen Energiebespaarlening op een rij:

 • Het Nationaal Warmtefonds verstrekt de Scholen Energiebespaarlening binnen de vastgestelde criteria aan alle verenigingen en stichtingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in Nederland die een BRIN-nummer hebben.
 • Een school kan alleen een lening aanvragen als er begeleiding is van een procesbegeleider die is aangesloten bij het fonds. In het stappenplan vindt u een overzicht van deze procesbegeleiders.
 • Het betreft een annuïtair dalende lening met een looptijd van 15 jaar.
 • De rente van de lening staat voor 15 jaar vast.
 • Het Nationaal Warmtefonds verstrekt de lening onderhands.
 • Het Nationaal Warmtefonds brengt geen afsluitkosten in rekening.
 • De minimale leensom bedraagt € 15.000,-
 • Per kalenderjaar kunt u 20% van de hoofdsom boetevrij aflossen op de Scholen Energiebespaarlening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 • Voorwaarden van de lening en de bestedingsdoelen zijn vastgelegd in het Investeringsreglement.
 • De financiering van de Scholen Energiebespaarlening is afkomstig van BZK en Rabobank.
Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB