15 februari 2021

‘Samen met partners bijdragen aan verduurzaming van Nederland’

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds. Op dit moment kan het fonds groeien tot er maar liefst 1,2 miljard euro is uitgeleend aan particulieren, VvE’s en scholen voor de verduurzaming van hun woningen en gebouwen. Maar hoe komt het fonds eigenlijk aan dat geld?

Het Nationaal Warmtefonds heeft op verschillende manieren financieringen binnengehaald. Op dit moment is het fonds gevuld met geld van de Rijksoverheid, Rabobank, ASN Bank, Council of Europe Development Bank (CEB) en European Investment Bank (EIB). Het fonds heeft geen winstoogmerk en streeft naar een resultaat van nul aan het einde van de looptijd. Mocht er toch een verlies zijn, dan vangt het Rijk dat op met hun bijdrage in de vorm van een zogenoemde achtergestelde financiering.

Combinatie van rijksmiddelen en cofinanciering van marktpartijen

“Elke lening bestaat uit een combinatie van rijksmiddelen en cofinanciering van marktpartijen”, vertelt Wim-Henk Peggeman, senior business controller bij het Nationaal Warmtefonds. “Onder meer die mix zorgt voor de aantrekkelijke tarieven die we bieden. Daarnaast werken we samen met provinciale partijen, voor de regionale varianten van de Energiebespaarlening. Zij zijn geen financier van het fonds, maar betalen de rentekorting die ze hun burgers aanbieden. Op dit moment zijn er actieve regelingen voor inwoners van de provincies Drenthe, Friesland en Zeeland. Zij krijgen een rentekorting bij het afsluiten van een Energiebespaarlening. Datzelfde geldt voor inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg.”

De Sonnewende in Baarn, waar de VvE met hulp van een VvE Energiebespaarlening verduurzaamde.

Samenwerking zorgt dat verduurzamen aantrekkelijk wordt

“Het mooie van samenwerken met verschillende partijen is dat ze elkaar versterken”, vervolgt Peggeman. “De Rijksoverheid zorgt voor de basis en fondsstructuur, banken vullen het fonds verder aan met financiering en lokale overheden geven hun burger iets extra’s in de vorm van rentekorting. Zo wordt de stap tot verduurzaming steeds aantrekkelijker gemaakt. Ook mooi om te zien, is dat de partners van het Nationaal Warmtefonds hetzelfde doel voor ogen hebben. Cofinanciers zien het maatschappelijk belang van het fonds.”

Nieuwe co-financiers kunnen door aanpassing eenvoudiger toetreden

Het fonds begon ooit met een omvang van 300 miljoen euro. “Nu groeien we door naar 1,2 miljard euro en mogelijk nog verder”, aldus Peggeman. “Daarvoor heb je nieuwe financieringspartijen nodig. Dat gebeurt langs verschillende goedkeuringsprocessen, waarin banken onder meer kijken naar het risico dat zij lopen met hun bijdrage.” Om verdere groei mogelijk te maken, paste het fonds afgelopen jaar de financieringsdocumentatie aan. Peggeman: “Daardoor is instappen zonder complexe procedures of zonder wijziging van de documentatie mogelijk. Zo kan het Nationaal Warmtefonds de komende jaren structureel blijven groeien en in samenwerking met partners een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de verdere verduurzaming van Nederland.”

Belangrijke bijdrage Rabobank in aantrekken van EIB

De aangepaste documentatie maakte het mogelijk om de EIB volledig te laten toetreden als nieuwe cofinancier. De Rabobank had een belangrijke bijdrage in het proces. “Nadat we betrokken waren bij de oprichting van het fonds, hebben we in verschillende stappen de financiering uitgebreid en de CEB geïntroduceerd”, vertelt Rabobank-financieringsspecialist Kees van den Berg. “De recente toetreding van de EIB was een uitgelezen kans om de documentatie grondig te herzien voor verdere groei en het aansluiten van nieuwe financiers. We zijn inmiddels al wat langer bij het Nationaal Warmtefonds betrokken, kennen de risico’s en zien het fonds graag in de breedte groeien om de energietransitie zo inclusief mogelijk te maken. Met de EIB als partner kan de Energiebespaarlening tegen nog aantrekkelijkere rentetarieven aangeboden worden.”

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB