Privacy

Het Nationaal Energiebespaarfonds garandeert dat de door u ingestuurde persoonsgegevens voor het aanvragen van informatie uitsluitend door het Nationaal Energiebespaarfonds zullen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van uw lening. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor die derden die een onderdeel zijn van het proces van aangaan en beheren van uw lening: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en BKR. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen.

Uw persoonsgegevens worden verder op geen enkele wijze door het Nationaal Energiebespaarfonds aan derden doorgegeven, noch op zo’n manier gebruikt dat dit ongewenst inbreuk maakt op uw privacy, tenzij het Nationaal Energiebespaarfonds hier wettelijk toe verplicht wordt.
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Nationaal Energiebespaarfonds houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. U heeft de mogelijkheid aan het Nationaal Energiebespaarfonds te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren.
Het Nationaal Energiebespaarfonds is verantwoordelijk voor gegevensverwerking op deze website. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is iedere verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwijzingen en links

Het Nationaal Energiebespaarfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en privacybeleid op websites van derden waarnaar op deze website al dan niet via hyperlinks wordt verwezen. Meer informatie vindt u in de disclaimer.

Vragen en contact

Indien u een vraag heeft over het privacybeleid, kunt u contact opnemen met:
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten die namens het Nationaal Energiebespaarfonds de afhandeling en het beheer van de Energiebespaarleningen uitvoert.

Mevrouw H. Plante
Postbus 35
3800 AA Amersfoort
energiebespaarlening@svn.nl
088 253 9600

Wijzigingen

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid op deze website.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door