Privacy

Het Nationaal Energiebespaarfonds verwerkt persoonsgegevens. Het fondsmanagement van het Nationaal Energiebespaarfonds wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In hun Privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo RijksoverheidLogo CEB