Privacy

Het Nationaal Warmtefonds verwerkt persoonsgegevens. Het fondsmanagement van het Nationaal Warmtefonds wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In hun Privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB