Zeer Energiezuinig Pakket

Een Zeer Energiezuinig Pakket is een combinatie van maatregelen om uw woning energiezuiniger te maken. De maatregelen stellen hogere eisen aan onder andere isolatiewaarden en passen goed bij het Nul op de Meter concept. Voor een Zeer Energiezuinig Pakket kunt u een Energiebespaarlening tot maximaal € 50.000,- per woning aanvragen. Deze lening moet u binnen 15 of 30 jaar aflossen.

Eisen Zeer Energiezuinig Pakket

Als u het Zeer Energiezuinige Pakket wilt financieren met de Energiebespaarlening, stellen wij de volgende eisen:

  • U neemt de volgende maatregelen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning, kierdichtheid.
  • De maatregelen voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.
  • Een kierdichtheid die door een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/sm²] ten hoogste 0,4 bedraagt.
MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m²K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m²K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m²K/W]
Glasmaximale U-waarde 0,8 [W/m²K]
Geïsoleerde kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m²K]
Geïsoleerde deuren (gevel)maximale U-waarde 1,5 [W/m²K]

Aanvragen lening

Wilt u een Energiebespaarlening aanvragen voor de financiering van een Zeer Energiezuinig Pakket? Vul het aanvraagformulier in en mail deze naar energiebespaarlening@svn.nl. Het is niet mogelijk om een lening voor de financiering van Zeer Energiezuinig Pakket digitaal aan te vragen.

Lening aanvragenAndere energiebesparende maatregelen bekijken

Lees meer over de rente

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door