Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter

Een Nul op de Meter woning wekt evenveel energie op als de bewoners nodig hebben voor de woning en het huishouden. Dat kan door een upgrade van de woning met onder meer gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking. Woningeigenaren die hun woning Nul op de Meter willen maken kunnen hiervoor een Energiebespaarlening tot maximaal € 65.000,- per woning aanvragen. Deze lening moet binnen 15 jaar worden afgelost.

Eisen Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter

Als u uw Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter verbouwing wilt financieren met de Energiebespaarlening, stellen wij de volgende eisen:

  • U neemt de volgende maatregelen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning, kierdichtheid.
  • De maatregelen voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.
  • Een kierdichtheid die door een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/sm²] ten hoogste 0,4 bedraagt.
  • De energieprestatie moet door gecertificeerde partijen worden gegarandeerd. U moet daarom een Verklaring Aannemer/Installateur aanleveren.
  • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximum van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-) per appartementsrecht.
MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m²K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m²K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m²K/W]
Glasmaximale U-waarde 0,8 [W/m²K]
Geïsoleerde kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m²K]
Geïsoleerde deuren (gevel)maximale U-waarde 1,5 [W/m²K]

Voor een snelle beoordeling is het handig om de offertes zo compleet mogelijk aan te leveren, waarbij alle isolatie-eisen duidelijk op de offerte staan vermeld. Voor de overige installaties (ventilatiesysteem, zonnepanelen en warmtepomp) zijn technische gegevens noodzakelijk. Denk daarbij niet alleen aan het merk en type van de installatie, maar ook aan de verwachte opbrengst. De (hoofd)aannemer en/of installateur kan u hierbij ondersteunen.

De RVO.nl kijkt mee

Een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter aanvraag gaat verder dan het uitvoeren van verschillende losse maatregelen. Daarom schakelt SVn voor de beoordeling van de offertes voor een Nul op de Meter woning met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij bekijken de offertes volgens vaste richtlijnen. De beoordeling van een lening voor een Nul op de Meter woning neemt meer tijd in beslag. RVO.nl vraagt om een extra verdiepingsslag inzake de maatregelen, eisen en prestaties. Dit zorgt ervoor dat de uiteindelijke maatregelen volledig bij uw situatie passen.

Aanvragen lening

Wilt u een Energiebespaarlening aanvragen voor de financiering van een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter verbouwing? Vul het aanvraagformulier in en mail deze naar energiebespaarlening@svn.nl. Het is niet mogelijk om een lening voor de financiering van een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter verbouwing digitaal aan te vragen.

Lening aanvragenAndere energiebesparende maatregelen bekijken

Lees meer over de rente

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door