Zonnepanelen

Wilt u niet alleen energie besparen, maar ook eigen duurzame energie opwekken? Met de Energiebespaarlening kunt u zonnepanelen financieren. Voorwaarde is wel dat u dit combineert met minimaal één energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst.

Het Nationaal Warmtefonds helpt energiebesparende maatregelen te bevorderen. Met de verplichte extra maatregel (naast zonnepanelen) stimuleren we mensen om de energiebehoefte in hun woning zo veel mogelijk omlaag te brengen. Oftewel: eerst energie besparen en daarna opwekken wat u nodig heeft.

U mag maximaal 75% van de lening aan zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij) besteden. Voor de andere maatregel(en) gebruikt u minimaal 25% van het totale leenbedrag. U kunt de zonnepanelen wel volledig financieren wanneer de kosten maximaal 75% van de totale lening zijn. Hierbij geldt een maximaal leenbedrag van € 25.000,-, waardoor het maximaal te declareren bedrag aan zonnepanelen € 18.750 bedraagt (oftewel 75% van € 25.000,-).

Een voorbeeld: u leent € 8.500. Daarvan mag u maximaal 75%, oftewel € 6.375, aan zonnepanelen besteden. De kosten voor uw zonnepanelen zijn echter € 4.500, waardoor u deze voor 100% kunt financieren met de Energiebespaarlening. Het overige bedrag besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen maken elektriciteit op het dak van uw woning. Dat kunnen ze doordat zonlicht elektrische spanning opwekt tussen de twee laagjes silicium die op een paneel zitten. Om deze spanning om te zetten naar bruikbare wisselstroom voor het elektriciteitsnet, zijn ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig.

Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit. De hoeveelheid zonlicht verandert steeds, daarom is de elektriciteitsproductie niet gelijkmatig. Elektriciteitsproductie wordt uitgedrukt in Watt, net als bij alle elektrische apparaten. Bij zonnepanelen staat ook het maximale vermogen aangegeven: Watt-piek (Wp). Die is gemeten in een testomgeving met onveranderlijke omstandigheden voor licht en temperatuur.

Thuisbatterij

Met een thuisbatterij is het mogelijk de opgewekte stroom zelf op te slaan en te gebruiken bij pieken of wanneer er niet genoeg door de zonnepanelen geleverd kan worden.
Op dit moment is dit soort energieopslag financieel gezien nog niet interessant door de salderingsregeling. Deze regeling geldt in elk geval nog tot 1 januari 2023.

Voorwaarden zonnepanelen (inclusief thuisbatterij)

 • U kunt zonnepanelen alleen met de Energiebespaarlening financieren in combinatie met een energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst. U mag maximaal 75% van de totale lening gebruiken voor de zonnepanelen (en eventuele thuisbatterij).
 • Ook de thuisbatterij valt onder de zonnepanelen en de voorwaarde van maximaal 75% financiering. Om in aanmerking te komen voor financiering van zonnepanelen inclusief thuisbatterij moet u daarom nog steeds een energiebesparende maatregel nemen.
 • Bij de aanvraag moet u een omschrijving van de zonnepanelen aanleveren, waarin het merk en type staan. Ditzelfde geldt voor de thuisbatterij.
 • Het is niet mogelijk om reeds gehuurde zonnepanelen over te nemen met de Energiebespaarlening. Zonnepanelen moeten nieuw worden aangeschaft en op uw eigen terrein bij uw woning worden geplaatst.
 • Het is mogelijk de zonnepanelen op uw schuurdak te laten plaatsen. Houd er rekening mee dat de zonnepanelen in alle gevallen privé gebruikt moeten worden (niet zakelijk).

Wat leveren zonnepanelen op?

 • Direct lagere energiekosten
 • U wekt zelf duurzame energie op
 • Bijdrage aan een beter milieu

Lening berekenenAndere energiebesparende maatregelen bekijken

Meer informatie

 • Milieu Centraal
 • Energiesubsidiewijzer: overzicht van lokale subsidieregelingen rond uw woonplaats.
 • Omgevingsloket: kijk hier of u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig heeft voor het laten plaatsen van de zonnepanelen.
 • Zonatlas: om te kijken of uw dak geschikt is.
 • Consuwijzer: welke rechten heeft u bij teruglevering van energie.
 • Holland Solar: vereniging van leveranciers van zonnepanelen.
 • Zonnestroomproducenten: belangenvereniging voor particuliere eigenaren van zonnestroomsystemen.
 • Techiek Nederland: voor erkende installateurs aangesloten bij Techniek Nederland. Zoek een lid van Techniek Nederland voor zonnestroom.
Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB