Zeer Energiezuinig Pakket

Een Zeer Energiezuinig Pakket is een combinatie van maatregelen om uw woning energiezuiniger te maken. De maatregelen stellen hogere eisen aan onder andere isolatiewaarden en passen goed bij het Nul op de Meter concept. Voor een Zeer Energiezuinig Pakket kunt u een Energiebespaarlening tot maximaal € 50.000,- per woning aanvragen. Deze lening moet u binnen 15 of 20 jaar aflossen.

De kosten om alle isolatiemaatregelen binnen het Zeer Energiezuinig Pakket te treffen kunnen hoger uitvallen dan het maximale leenbedrag van €50.000,-. U kunt de lening ook aanvragen als de totale kosten meer dan €50.000,- bedragen. U moet de overige kosten zelf financieren, middels eigen geld of door middel van een andere financiering.

Eisen Zeer Energiezuinig Pakket

Als u het Zeer Energiezuinige Pakket wilt financieren met de Energiebespaarlening, stellen wij de volgende eisen:

  • U neemt de volgende maatregelen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning, kierdichtheid.
  • De maatregelen voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.
  • Een kierdichtheid die door een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/sm²] ten hoogste 0,4 bedraagt.
MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m²K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m²K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m²K/W]
Glasmaximale U-waarde 0,8 [W/m²K]
Geïsoleerde kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m²K]
Geïsoleerde deuren (gevel)maximale U-waarde 1,5 [W/m²K]

Aanvragen lening

Wilt u een Energiebespaarlening aanvragen voor de financiering van een Zeer Energiezuinig Pakket? Dan kan dit op onze website via de online aanvraagstraat.

Status in uw MijnSVn

Let op: u weet pas zeker of u in aanmerking komt voor de gehele financiering als alle documenten in MijnSVn volledig zijn goedgekeurd. De voorlopig goedgekeurde status van offertes geeft geen zekerheid. Het kan voorkomen dat alle offertes in MijnSVn voorlopig zijn goedgekeurd, maar uit de beoordeling blijkt dat u niet aan alle voorwaarden van het Zeer Energiezuinig Pakket voldoet. Uw aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u (alsnog) in aanmerking wilt komen voor een reguliere Energiebespaarlening van €25.000,- dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

Lening aanvragenAndere energiebesparende maatregelen bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB