Declaratieformulier

  Is de startdatum van uw lening vóór 1 juli 2021?

  Heeft u voor 1 juli 2021 een Energiebespaarlening afgesloten? Dan beheert SVn uw lening. U kunt contact opnemen met SVn via deze pagina.

  Declaratieformulier Energiebespaarlening

  Let op: vul het declaratieformulier in per factuur. Als u meerdere facturen te declareren heeft, vul het declaratieformulier dan meerdere malen in en verstuur het per factuur.

  Persoonlijke gegevens

  Naam

  Partner (optioneel)

  Adres  Uw IBAN (zoals ingevuld bij de aanvraag) Rekeningnummer waarvan wij bij u incasseren.
  NL

  E-mailadres (waarmee u uw aanvraag heeft ingediend) U ontvangt een ontvangstbevestiging per mail.

  Uw lening

  Kenmerk van uw leningU vindt het kenmerk van uw lening terug in de correspondentie die u van ons heeft ontvangen.

  Uw declaratie

  Te declareren bedragHier vult u het bedrag in dat het Warmtefonds dient over te maken. Let op, is het factuurbedrag hoger dan het restant in uw depot, dan betaalt het Warmtefonds maximaal het restant van het bouwdepot uit.

  FactuurnummerU vindt het factuurnummer terug op de factuur die u van de leverancier heeft ontvangen. Staat er geen factuurnummer op het document, dan accepteert het Warmtefonds dit document niet.

  FactuurUpload een bestand in PDF, JPG, JPEG of PNG formaat, grootte maximaal 3MB.
  Upload minimaal 1 bestand.


  Leverancier– De partij die de Energiebesparende maatregelen voor u heeft uitgevoerd, u vindt de naam van de leverancier terug op de factuur. Let op, de leverancier moet gelijk zijn aan de leverancier waarvan u de offerte (en indien van toepassing, ‘de verklaring aannemer/installateur’) heeft aangeleverd.

  Wijkt uw leverancier af van degene die is goedgekeurd door het Warmtefonds?

  Nieuwe offerteUpload een bestand in PDF, JPG, JPEG of PNG formaat, grootte maximaal 3MB.
  Upload minimaal 1 bestand.

  Nieuwe verklaring installateurUpload een bestand in PDF, JPG, JPEG of PNG formaat, grootte maximaal 3MB.

  Uitbetalen aan

  BetaalbewijsUpload een bestand in PDF, JPG, JPEG of PNG formaat, grootte maximaal 3MB.
  Upload minimaal 1 bestand.


  IBAN LeverancierHet rekeningnummer van de leverancier, let op: deze moet zichtbaar zijn op de factuur.
  NL

  Ten name vanDe tenaamstelling van het bovengenoemde rekeningnummer, deze vindt u op de factuur terug.

  U ontvangt een ontvangstbevestiging per mail, let op dit kan tot 10 minuten duren.

  Uw declaratie wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, na uiterlijk drie werkdagen ontvangt u een reactie per mail van ons.

  De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

  Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB