Biomassaketel

Het doel van een biomassa cv-ketel is hetzelfde als een ‘gewone’ cv-ketel, namelijk verwarmen. Een biomassaketel verbrandt, in tegenstelling tot gas- of olie-gestookte ketels, biomassa zoals pellets of houtsnippers. Deze brandstoffen zijn opgeslagen in een voorraadvat en worden getransporteerd naar de brander. De verbranding vindt plaats door de toevoer van lucht. Door verbranding van de biomassa in de ketel wordt er heet water geproduceerd, dat zorgt voor de verwarming van ruimtes of processen. Rookgassen worden via een schoorsteen afgevoerd. U verwarmt hiermee uw huis duurzaam en milieuvriendelijk.

Wat kost een biomassaketel?

De meest voorkomende biomassaketel voor installaties tot 50 kW is de pelletketel. De houtpellets die u hiervoor nodig heeft, worden vervaardigd uit samengeperst houtafval, zoals zaagsel. Aanschafprijs van een pelletketel ligt tussen € 5.000,- en € 8.000,-. Dit is exclusief montage. De prijs van de pellets ligt op € 0,30/kg. Energie: 1,8 kg pellets levert dezelfde energie als 1 m³ aardgas. U kunt bij de RvO een subsidie aanvragen. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u minimaal € 2.500,- voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvangt u € 110,- extra.

Eisen voor de biomassaketel

Als u voor de aanschaf van de biomassaketel gebruik wilt maken van de Energiebespaarlening, stellen wij volgende eisen:

  • De biomassaketel moet bestemd zijn voor ruimteverwarming en/of de warmtapwatervoorziening van de gehele woning.
  • De ketel heeft een vermogen van minder dan 50 kW.
  • De ketel moet in aanmerking komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en staan op de apparatenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).
  • Ten aanzien van fijnstof moet de biomassaketel voldoen aan het Activiteitenbesluit. Om aan te tonen dat de ketel inderdaad voldoet moet u een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur aanleveren.

Wat levert een biomassaketel op?

  • Maakt gebruik van biomassa: een onuitputtelijke bron van energie.
  • Draagt bij aan vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van het klimaat.

Lening berekenenAndere energiebesparende maatregelen bekijken

 

Meer informatie

  • NBKL: voor een overzicht met leveranciers van biomassaketels.
Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door