Het aanvraagproces: stap voor stap

Stap 1: Aanvraag van de Energiebespaarlening

U doet de leencheck en vult het online aanvraagformulier met persoonsgegevens in.

Stap 2: Activeer uw account

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u van ons een e-mail met link naar uw Mijn-omgeving-account. Bij het inloggen in uw Mijn-omgeving verifieert Microsoft uw telefoonnummer d.m.v. een sms of telefonische bevestiging (gratis).

Stap 3: Documenten uploaden

Op basis van de BKR-toets en de door u verstrekte gegevens, beoordeelt het Warmtefonds of we voor u een offerte kunnen opmaken. In deze offerte met overeenkomst van geldlening staat: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage en de looptijd van de lening. Deze offerte vindt u terug in uw Mijn-omgeving. Upload in deze Mijn-omgeving alle opgevraagde documenten, zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen. Als wij u geen offerte kunnen opsturen, ontvangt u hierover een bericht in uw Mijn-omgeving met de reden waarom wij u geen lening kunnen verstrekken.

Stap 4:  Beoordeling en bevestiging

Wij beoordelen de geüploade documenten en controleren of de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Warmtefonds.

Let op: U kunt maximaal 75% van het totale leenbedrag gebruiken voor zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij), de overige 25% dient voor een andere maatregel van de maatregelenlijst gebruikt te worden.

• Als u een lening afsluit gaat u een financiële verplichting aan. Daarom moet uw financiële situatie voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten die u al heeft, te kunnen dragen. We kijken naar de hoogte van uw inkomen, maar ook naar uw gezinssituatie en uw woon- en werksituatie. Lees hier hoe wij uw aanvraag beoordelen.

• Bij een positieve beoordeling opent het Warmtefonds een bouwdepot met het leenbedrag. Hierover ontvangt u een bevestiging per brief inclusief de declaratieformulieren.

• Bij een negatieve beoordeling stuurt het Warmtefonds u een brief met de reden waarom wij u geen lening kunnen verstrekken.

Stap 5: Facturen

U mailt het Warmtefonds de factuur en het ingevulde declaratieformulier, zodat wij de aannemer/installateur kunnen uitbetalen.

Lening aanvragen

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB