Het aanvraagproces: stap voor stap

Stap 1: Aanvraag van de Energiebespaarlening

U doet de leencheck en vult het online aanvraagformulier met persoonsgegevens in. U stuurt bij de aanvraag uw geldige legitimatiebewijs mee (verplicht).

Stap 2: U ontvangt een offerte

Op basis van de BKR-toets en de door u verstrekte gegevens, beoordeelt SVn of we u een offerte kunnen toesturen. In deze offerte met overeenkomst van geldlening staat: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd en welke documenten SVn nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen.  Als wij u geen offerte kunnen opsturen, ontvangt u hierover een brief met de reden waarom wij u geen lening kunnen verstrekken.

Bekijk de actuele doorlooptijden zodat u weet wanneer u een reactie kunt verwachten.

Stap 3: Documenten toesturen

U stuurt de ondertekende offerte en alle benodigde documenten naar SVn.

Stap 4: Beoordeling en bevestiging

Wij beoordelen de ontvangen documenten en controleren of de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Energiebespaarfonds.

  • Bij een positieve beoordeling opent SVn een bouwdepot met het leenbedrag. Hierover ontvangt u een bevestiging per brief inclusief de declaratieformulieren.
  • Bij een negatieve beoordeling stuurt SVn u een brief met de reden waarom wij u geen lening kunnen verstrekken.

Stap 5: Facturen

U stuurt SVn de factuur en het ingevulde declaratieformulier, zodat wij de aannemer/installateur kunnen uitbetalen.

Lening aanvragen

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door