Het aanvraagproces: stap voor stap

Stap 1: invullen gegevens

U doet de leencheck en vult het online aanvraagformulier met persoonsgegevens in. U stuurt bij de aanvraag uw geldige legitimatiebewijs mee (verplicht).

Stap 2: toetsing

SVn toetst uw aanvraag op haalbaarheid. We kijken of de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de regeling en voeren een BKR- en financiële toetsing uit.

Stap 3: offerte

Bij een positieve toets ontvangt u een offerte met de overeenkomst van geldlening. Hierin staan: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd en welke documenten SVn nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen. Na een negatieve toetsing stuurt SVn u een afwijsbrief. Bekijk de actuele doorlooptijden zodat u weet wanneer u een reactie van SVn kunt verwachten.

Stap 4: documenten

U stuurt de ondertekende offerte, SEPA-machtiging en alle benodigde documenten naar SVn.

Stap 5: bouwdepot

Als uw aanvraag compleet is, opent SVn een bouwdepot met het leenbedrag en u ontvangt de declaratieformulieren.

Stap 6: facturen

U stuurt SVn de factuur en het ingevulde declaratieformulier, zodat SVn de aannemer/installateur kan uitbetalen.

Lening aanvragen

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door