Voorwaarden VvE Energiebespaarlening Overijssel

Om een VvE Energiebespaarlening Overijssel te kunnen afsluiten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Belangrijkste voorwaarden

  • De financiële bijdrage van de provincie Overijssel is niet van toepassing op de VvE Energiebespaarlening 30 jaar. Hierbij is het reguliere rentetarief van toepassing.
  • De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag, eventuele rentestijgingen of -dalingen na binnenkomst hebben gedurende 6 maanden geen invloed op de aangeboden rente. Na ingang van de lening staat de rente gedurende de hele looptijd vast.
  • Aflossing op basis van maandannuïteit.
  • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
  • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
  • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
  • Uw VvE bestaat uit tenminste 10 appartementsrechten.
  • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 10.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer energiezuinige pakket (maximaal € 50.000,-) en ZEP+/Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-).
  • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximumbedrag van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-) per appartementsrecht. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

Voordelen

AanvragenNaar het stappenplan

Alle documenten op een rij

Op de pagina Downloads vindt u alle documenten die u nodig heeft om een VvE Energiebespaarlening Overijssel aan te vragen.

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo RijksoverheidLogo CEB