Over ons

Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en scholen. Het fonds is opgericht in 2013, de opvolger van het Nationaal Energiebespaarfonds en opereert in opdracht van de Rijksoverheid .

In de afgelopen jaren is het Warmtefonds uitgegroeid tot een fonds dat zowel zelfstandig als met gemeenten en provincies de energietransitie voor huishoudens en onderwijsinstellingen op grote schaal stimuleert. Tot eind 2020 heeft het fonds bijna 600 miljoen euro aan Energiebespaarleningen toegekend. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in meer dan 75.000 energiebesparende maatregelen voor 40.000 woningen gefinancierd.

Het Warmtefonds heeft haar doelgroepen en diensten per 2021 verbreed. Zo wordt op verzoek van de overheid in 2021 de Energiebespaarhypotheek ontwikkeld. Deze hypotheek is bestemd voor huizenbezitters met een beperkte leencapaciteit en van wie de woning deel uitmaakt van een wijkaanpak van een gemeente of woningcorporatie. Dit maakt het mogelijk dat alle inwoners straks mee kunnen doen aan de verduurzaming van hun wijk of straat.

Eind 2023 wil het Warmtefonds 1,2 miljard euro aan leningen hebben verstrekt. Doel is om hiermee dan meer dan 220.000 energiebesparende maatregelen en 90.000 huishoudens en onderwijsinstellingen te realiseren.

Financiering en beheer

Het Nationaal Warmtefonds wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rabobank, ASN Bank, ING, Council of European Development Bank (CEDB) en de Europese Investeringsbank.

Bestuur

Het bestuur van het Warmtefonds bestaat uit: Ernst Jan Boers, Harry de Roo en Maartje Brans.

Jaarverslagen

Bekijk voor een overzicht van de laatste jaren inclusief een financiële toelichting onze laatste jaarverslagen.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB