Over ons

Het Nationaal Warmtefonds biedt in opdracht van de Rijksoverheid specifieke financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming van huizen en gebouwen voor particuliere huiseigenaren, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en scholen. Het fonds is de opvolger van het Nationaal Energiebespaarfonds.

In de afgelopen jaren is het Warmtefonds uitgegroeid tot een fonds dat zelfstandig en in samenwerking met gemeenten en provincies de energietransitie voor huishoudens en onderwijsinstellingen op grote schaal stimuleert. Tot eind 2020 zijn met bijna 600 miljoen euro aan Energiebespaarleningen meer dan 75.000 energiebesparende maatregelen voor 40.000 woningen gefinancierd.

Het Warmtefonds heeft haar doelgroepen en diensten per 2021 verbreed en gaat hiermee een nieuwe fase in. Zo wordt op verzoek van de overheid in 2021 de Energiebespaarhypotheek ontwikkeld. Deze hypotheek is bestemd voor eigenaar-bewoners met een beperkte leencapaciteit waarvan de woning deel uitmaakt van een wijkaanpak van een gemeente of woningcorporatie. Met de Energiebespaarhypotheek wordt bereikt dat alle inwoners mee kunnen doen aan de verduurzaming van hun wijk of straat

Eind 2023 wil het Warmtefonds 1,2 miljard euro aan leningen hebben verstrekt. Doel is om hiermee dan meer dan 220.000 energiebesparende maatregelen en 90.000 huishoudens en onderwijsinstellingen gerealiseerd te hebben.

Financiering en beheer

Het Nationaal Warmtefonds wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rabobank, ASN Bank, ING, Council of European Development Bank (CEDB) en de Europese Investeringsbank.

Het fondsbeheer is in handen van Zanders Treasury & Finance Solutions en kredietacceptatie en -beheer worden verzorgd door Polestar Bemiddeling.

Bestuur

Het bestuur van het Warmtefonds bestaat uit: Ernst Jan Boers, Harry de Roo en Maartje Brans.

Jaarverslagen

Bekijk voor een overzicht van de laatste jaren inclusief een financiële toelichting onze laatste jaarverslagen.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB