Over ons

De (VvE en Scholen) Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is momenteel uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Warmtefonds. Dat betekent dat u als particuliere huiseigenaar en als Vereniging van Eigenaars rechtstreeks contact met SVn heeft. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN Bank, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB). Totaal is er € 1,1 miljard beschikbaar. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw (VvE en Scholen) Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt. Bekijk hier het Investeringsreglement voor particuliere woningeigenaren. Bekijk hier het Investeringsregelement voor VvE’s. Onze jaarverslagen zijn hier terug te lezen.

Wie is SVn?

U vraagt de lening aan bij Stichting Nationaal Warmtefonds. Namens het Nationaal Warmtefonds verstrekt SVn de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening. SVn is sinds 1996 financiële partner van gemeenten, provincies, corporaties en het Rijk op het terrein van wijken en wonen. Dit doet SVn onder meer door het aanbieden van financieringsproducten tegen gunstige voorwaarden. Namens haar partners beheert SVn fondsen waaruit de leningen worden verstrekt aan particulieren en VvE’s. Daarmee wil SVn een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid en kwaliteit van de stedelijke vernieuwing en het wonen. SVn heeft geen winstoogmerk. SVn verricht werkzaamheden op het gebied van consumentenkrediet alleen voor fondsen die SVn beheert en voor het Nationaal Warmtefonds. Wilt u meer weten over SVn? Kijk dan op de website van SVn.

Rabobank

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, internationaal richten we ons vooral op de food- en agribusiness. Vanuit haar coöperatieve missie en ambitie wil de Rabobank Groep zich onderscheiden op het gebied van duurzaam ondernemen en duurzaam bankieren. Op een manier die past bij onze identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integreren we duurzaam bankieren steeds verder in onze dienstverlening en in onze producten. Wilt u meer weten over de Rabobank? Kijk dan op de website van de Rabobank.

ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Klanten kunnen bij ASN Bank betalen, sparen, een hypotheek afsluiten en beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie.

ASN Bank maakt met BLG Wonen, RegioBank en SNS onderdeel uit van de Volksbank. Samen maken zij de missie bankieren met de menselijke maat van de Volksbank waar. Wilt u meer weten over de ASN Bank? kijk dan op de website van de ASN Bank.

Council of Europe Development Bank

De Council of Europe Development Bank (CEB) is opgericht in 1956 als instrument ter bevordering van solidariteit in Europa. De bank heeft nu 41 lidstaten, waarvan 22 Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europese landen. De bank financiert sociale projecten met middelen die zijn verkregen op basis van haar excellente ratings. Ze verstrekt leningen aan nationale overheden, financiële instellingen en lokale autoriteiten in haar lidstaten ten behoeve van projecten in de publieke sector die passen binnen haar sociale mandaat. Wilt u meer weten over de CEB? Kijk dan op de website van de CEB.

European Investment Bank

De Europese Investeringsbank is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten – Nederland bezit iets meer dan 5% van de aandelen – en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU, zoals duurzame groei en het scheppen van werkgelegenheid, alsmede klimaatdoelen. De EIB maakte in het afgelopen jaar bijna 2,5 miljard euro beschikbaar voor projecten in Nederland, onder meer voor gezondheidszorg, het MKB en energie-efficiëntieprojecten. Kijk op www.eib.org.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB