12 maart 2020

Kansen voor scholen die willen verduurzamen

Basisschool CBS De Regenboog in Amerongen is in 2012 gelijktijdig gebouwd met het multifunctionele gebouw Allemanswaard waarin onder meer een bibliotheek en een sporthal zijn gehuisvest. De school wordt vanaf de start geconfronteerd met hoge energielasten. De Scholen Energiebespaarlening biedt uitkomst.

Update: per 22 juli 2020 heet het Nationaal Energiebespaarfonds het Nationaal Warmtefonds. Meer info

cbs de regenboog verduurzaamd
Foto: Schooldomein

Het blad Schooldomein schreef een artikel over scholen die hun gebouw willen verduurzamen en hun energielasten verlagen. Het Nationaal Energiebespaarfonds helpt.

Pieter van der Berg is fondsmanager en verantwoordelijk voor de Scholen Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds. “Deze lening is landelijk beschikbaar tegen een aantrekkelijke rente voor alle PO- en VO-scholen met een BRIN-nummer. Scholen kunnen via Schooldakrevolutie een lening aanvragen, om hun gebouw te verduurzamen. De Scholen Energiebespaarlening loopt inmiddels een half jaar en we hebben nu acht locaties onder handen. We hopen dat de stijgende lijn dit jaar doorzet.”

Gerbert Boor en Pieter van der Berg voor CBS de Regenboog

Directeur-bestuurder Gerbert Boor van CBS De Regenbppg de Wilhelminaschool: “We hebben verschillende offertes aangevraagd, waarbij de investering ongeveer € 1.4 ton is. Ik had behoefte aan een onafhankelijk adviseur en heb dus toen Schooldakrevolutie ingeschakeld. Dat is een stichting die de scholen in Nederland wil voorzien van zonnepanelen, gecombineerd met dakisolatie en ledverlichting. Er komen 441 panelen op het dak te liggen. We lenen ruim een ton en vullen de rest aan met de SDE+ subsidie. Het is een lening van 15 jaar met een rentepercentage van 2.2% die annuïtair wordt terugbetaald in die 15 jaar. De besparing op de exploitatie dekt de kosten van de lening.”

Lees het hele artikel in Schooldomein

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB