Incasso

Het Nationaal Energiebespaarfonds incasseert het maandbedrag van uw lening en/of bouwrekening via automatisch incasso van uw IBAN.

Vanaf april 2019 betaalt u op de 1e werkdag van de maand

 • Van januari t/m maart 2019 incasseren wij rente en/of aflossing zoals u gewend bent, namelijk aan het einde van de maand.
 • De incassodatum van april 2019 is niet 30 april, maar verschuift naar 1 mei. De incassodatum van mei verschuift naar 1 juni, enzovoorts.
 • De hoogte van uw maandbedrag verandert hierdoor niet.
  De datum waarop wij rente en/of aflossing incasseren verandert omdat wij overgaan op een nieuw IT-systeem.

Heeft u recht op renteaftrek?

Dan krijgt u over 2019 iets minder terug. De vervaldag van de maand december 2019 verschuift namelijk naar januari 2020. Dit betekent dat u in 2019 niet 12 maanden rente betaalt, maar 11. Dat heeft gevolgen voor uw belastingteruggave over 2019. U krijgt namelijk over 2019 iets minder terug. Vanaf 2020 betaalt u elk jaar weer 12 keer rente.

Incassobedrag

In uw offerte ziet u het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een tussentijdse extra aflossing, wordt u daar vooraf altijd over geïnformeerd.

Hieronder vindt u het incassoschema voor 2019. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door het Nationaal Energiebespaarfonds worden aangepast.

Incassoschema 2019

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 29 maart
 • 2 mei
 • 3 juni
 • 1 juli
 • 1 augustus
 • 2 september
 • 1 oktober
 • 1 november
 • 2 december

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo RijksoverheidLogo CEB