Incasso

Het Nationaal Warmtefonds (voorheen Energiebespaarfonds) incasseert het maandbedrag van uw lening en/of bouwrekening via automatisch incasso van uw IBAN.

Let op: Vanaf april 2019 betaalt u op de 1e werkdag van de maand

Heeft u recht op renteaftrek?

Dan krijgt u over 2019 iets minder terug. De vervaldag van de maand december 2019 verschuift namelijk naar januari 2020. Dit betekent dat u in 2019 niet 12 maanden rente betaalt, maar 11. Dat heeft gevolgen voor uw belastingteruggave over 2019. U krijgt namelijk over 2019 iets minder terug. Vanaf 2020 betaalt u elk jaar weer 12 keer rente.

Incassobedrag

In uw offerte ziet u het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een tussentijdse extra aflossing, wordt u daar vooraf altijd over geïnformeerd.

Hieronder vindt u het incassoschema voor 2020. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door het Nationaal Warmtefonds worden aangepast.

Incassoschema 2020

 • 1 januari 2020
 • 3 februari 2020
 • 2 maart 2020
 • 1 april 2020
 • 1 mei 2020
 • 1 juni 2020
 • 1 juli 2020
 • 3 augustus 2020
 • 1 september 2020
 • 1 oktober 2020
 • 2 november 2020
 • 1 december 2020

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB