Incasso

Het Nationaal Warmtefonds incasseert het maandbedrag van uw lening en/of bouwdepot via automatisch incasso van uw IBAN.

Incassobedrag

In uw offerte ziet u het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een tussentijdse extra aflossing, wordt u daar vooraf altijd over geïnformeerd.

Hieronder vindt u het incassoschema voor 2021. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door het Nationaal Warmtefonds worden aangepast.

Incassoschema 2021

 • Maandag 4 januari 2021
 • Maandag 1 februari 2021
 • Maandag 1 maart 2021
 • Donderdag 1 april 2021
 • Maandag 3 mei 2021
 • Dinsdag 1 juni 2021
 • Donderdag 1 juli 2021
 • Maandag 2 augustus 2021
 • Woensdag 1 september 2021
 • Vrijdag 1 oktober 2021
 • Maandag 1 november 2021
 • Woensdag 1 december 2021
 • Maandag 3 januari 2022

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB