Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Als u een lening afsluit gaat u een financiële verplichting aan. U moet de lening in maandelijkse termijnen binnen de afgesproken looptijd aflossen. Daarom is het belangrijk dat u de maandlasten kunt blijven betalen naast de uitgaven die u al heeft.

Om dit te kunnen beoordelen stellen wij u vragen over uw inkomen, uw gezinssituatie en uw lasten. Op basis van deze vragen en de gegevens die u bij ons aanlevert, beoordelen wij of u voldoet aan onze acceptatienormen.

U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en integer met uw gegevens omgaan.

Wat is verantwoord lenen?

Wij volgen hiervoor de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Deze gedragscode heeft leennormen opgesteld ter beoordeling of een lening verantwoord is.

De VFN gedragscode legt niet alles vast. Als aangesloten geldgever kunnen wij hier op details zelf aan- en invulling aan geven. Dit leggen wij vast in ons kredietbeleid. De belangrijkste onderdelen van dit beleid:

 • Identiteit
  Wij stellen uw identiteit vast, want we willen weten wie onze klant is en we moeten ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zo geven wij ieder jaar aan de Belastingdienst door wie welk bedrag bij ons heeft geleend en hoeveel rente er is betaald.

 • BKR
  Wij toetsen elke aanvrager bij Stichting BKR. Het is voor ons belangrijk om te weten of u nog andere leningen heeft. Ook toetsten wij of er sprake is van een negatieve registratie door betalingsproblemen in het verleden. Uw BKR-registraties bepalen mede of u wel of niet in aanmerking komt voor een lening.

Inkomenssituaties:

 • U bent in loondienst:

Als u in vaste dienst bent is een recente salarisstrook vaak voldoende. Onregelmatigheidstoeslagen, een eindejaarsuitkering en andere bestanddelen kunnen we meetellen met uw inkomen als dit vaste bestanddelen zijn. Bestanddelen met een minder vast karakter rekenen we niet mee. Denk aan een prestatie-gebonden bonus, incidenteel overwerk of een winstdeling.
Bent u niet in vaste dienst en heeft u bijvoorbeeld een tijdelijk contract? Dan rekenen wij met 70% van uw inkomen. Soms kan hier van worden afgeweken. Wij vragen dan aanvullende gegevens bij u op.

 • U heeft een eigen bedrijf (of u bent zzp’er):
  Wij rekenen met het inkomen uit uw eigen bedrijf. Daarom vragen wij de jaarcijfers en IB-aangiftes op van de afgelopen twee kalenderjaren. Wij kijken naar het totale plaatje van uw onderneming. Dat wil zeggen: omzet, winst, verlies, eigen vermogen en op- of neergaande trends.

 • U bent of gaat met pensioen:
  Als u al met pensioen bent of uw lening loopt nog door na uw pensioendatum, dan wordt uw pensioeninkomen betrokken bij de krediettoets. Informatie op mijn pensioenoverzicht.nl en informatie over lijfrentes zijn dan mogelijk nodig voor de beoordeling.

 • U heeft een uitkering:
  Bij een uitkering is het belangrijk om de zekerheid of bestendigheid van de uitkering te bepalen. Ook al ontvangt u een uitkering voor een lange tijd en bent u er zeker van dat dit ook in de toekomst zo zal blijven; niet elke uitkering wordt door ons als bestendig bestempeld. Voorbeelden van uitkeringen die wij als bestendig inkomen mee kunnen nemen zijn:   
  1. Wajong
  2. (WIA-) IVA
  3. WAO

  Uitkeringen zoals WIA-WGA, WAZ(O), nemen wij maar voor een deel mee. Andere uitkeringen nemen wij niet of maar gedeeltelijk mee. Uw netto-uitkering moet blijken uit de aangeleverde bankafschriften.                                                                                    

Aanvullende informatie

Natuurlijk werken wij het liefst zo efficiënt mogelijk en vallen we u zo min mogelijk lastig. Toch kan het zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben naast de informatie die u al heeft aangeleverd. We vragen de informatie zo duidelijk mogelijk bij u op.

Meer weten?

Neem contact met ons op als u hierover vragen heeft. We helpen u graag!
Bekijk hier ons Privacyreglement
Bekijk hier de Gedragscode Consumptief Krediet van VFN

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB