22 juli 2019

Gevolgen Klimaatakkoord voor huiseigenaren

28 juni jl. heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Het akkoord bevat honderden maatregelen waarmee Nederland schoner en duurzamer moet worden om deze doelstelling te bereiken. In de plannen zijn ook verschillende maatregelen opgenomen die betrekking hebben op onze woningen. Dit zijn de 10 belangrijkste maatregelen voor huiseigenaren en VvE's.

Update: per 22 juli 2020 heet het Nationaal Energiebespaarfonds het Nationaal Warmtefonds. Meer info

Energiebespaarlening voor particulieren

De maatregelen die huiseigenaren raken:

 • 1,5 miljoen woningen zonder aardgas
  Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Alternatieven zijn onder meer warmtepompen of wijkgebonden warmtenetten. Daarbij moeten huiseigenaren hun woning isoleren om deze efficiënter te verwarmen.
 • Aardgasvrije woonwijken
  Gemeentes moeten eind 2021 bekend maken wanneer welke woonwijken aardgasvrij worden gemaakt. Bewoners krijgen uiterlijk acht jaar voordat de levering van aardgas stopt te horen wat het alternatief voor hun wijk wordt en wat dit voor hen betekent. Voor wijken die al voor 2030 aardgasvrij worden, moet in 2021 duidelijk zijn wat in de plaats van aardgas komt. Bij de planvorming moeten huiseigenaren vroegtijdig en serieus betrokken te worden. De komende jaren worden, als proef, tientallen woonwijken alvast aardgasvrij gemaakt.
 • Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting
  75% van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, mogen geen aardgasaansluiting meer hebben. Is het niet meer mogelijk een woning aardgasvrij op te leveren, dan moeten bouwers meerwerkpakketten aanbieden waarmee de overstap naar aardgasloos wonen makkelijker wordt. Dit kan bijvoorbeeld door extra isolatie en zonnepanelen i.c.m. het plaatsen van een warmtepomp. Nieuwbouwkopers kunnen nu al geld lenen bij het Nationaal Energiebespaarfonds als zij hun nieuwbouwwoning aardgasvrij willen maken.
 • Cv-ketelverbod
  Er komt voorlopig geen verbod op cv-ketels. Wel moeten leveranciers en installateurs werken aan betere, stillere en goedkopere alternatieven zoals (hybride) warmtepompen. Na 2025 wordt gekeken of een cv-ketelverbod alsnog noodzakelijk is.
 • Belasting op gas omhoog, op elektriciteit omlaag
  Vanaf 2020 wordt de belasting op aardgas verhoogd. Het hogere gastarief moet huishoudens stimuleren minder gas te verbruiken en duurzame maatregelen te treffen. Vanaf 2021 zal de belasting op elektriciteit dalen. Ook krijgen consumenten meer belastingkorting op de totale energierekening.
 • Isolatieaanbod
  Er komt een isolatiestandaard voor verschillende woningtypes. Deze standaard geeft aan tot welk niveau het huis moet worden geïsoleerd om geschikt te zijn om van aardgas af te gaan. De standaard moet zijn gebaseerd op de bouwkundige mogelijkheden van de woning en de kosten moeten in verhouding staan tot de energiebesparing. De standaard wordt niet verplicht, maar zal waarschijnlijk gebruikt worden als voorwaarde voor subsidies en financiering van duurzame maatregelen. Voor losse verbouwingen (bijvoorbeeld van het dak, de gevel of de vloer) komen streefwaardes voor isolatie. Huiseigenaren moeten een aantrekkelijk aanbod voor isolatiemaatregelen krijgen. De hoogte van de standaard en de streefwaarden moeten nog verder worden uitgewerkt.
 • Gebouwgebonden financiering
  Er is een overdraagbare lening voor verduurzaming aangekondigd. Huiseigenaren die een lening voor energiebesparende maatregelen afsluiten, moeten die bij een verhuizing kunnen overdragen aan de nieuwe bewoners. De gebouwgebonden financiering moet uiterlijk in 2022 mogelijk zijn.
 • Warmtefonds
  Er komt een warmtefonds voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van de woning. Wie door de huidige leennormen moeilijk of geen financiering kan krijgen, moet hier terecht kunnen. Een huiseigenaar mag maximaal € 25.000 lenen en de lening loopt maximaal 20 jaar. Hiermee wordt voorkomen dat de kosten van de lening hoger worden dan de besparing op de energierekening.
 • VvE verduurzamen
  De financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die willen verduurzamen, worden verbeterd. Financiële partijen gaan onderzoeken hoe ze VvE’s verder kunnen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor VvE’s die uit minder dan tien appartementen bestaan, wordt een passende financieringsvorm gezocht.
 • Kosten verduurzamingsmaatregelen
  De kosten van de verduurzamingsmaatregelen mogen in principe niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Als dat niet lukt, zal de overheid met aanvullende (financiële) ondersteuning komen.
Warmtepomp woning Aardgasloos

Informatie over energiebesparende maatregelen

Om huiseigenaren goed te informeren en te helpen bij het energiezuinig maken van hun huis, staat vanaf januari 2020 op energiebesparendoejenu.nl gevalideerde informatie over verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende indicatieve energiebesparing. Dit zal worden gekoppeld aan financierings- en subsidiemogelijkheden, zodat de kosten én opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Gemeentes moeten een onafhankelijk (regionaal) energieloket openen om bewoners en andere partijen die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpak te ondersteunen.

logo klimaatakkoord

Meer weten?

Alle stukken van het Klimaatakkoord vindt u op de website klimaatakkoord.nl:

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB