9 september 2020

Gemeente Veenendaal helpt VvE’s op weg naar duurzame appartementen

In de gemeente Veenendaal werpen VvE-informatiebijeenkomsten over verduurzaming hun eerste vruchten af. Al meerdere VvE’s voerden duurzame maatregelen in hun appartementencomplex door of hebben daarvoor plannen. Onlangs financierde de VvE Energiebespaarlening het 10.000ste appartement. Toevallig ook in Veenendaal.

“Veenendaal heeft veel hoogbouw en daarmee veel VvE’s”, aldus projectleider Bob Dijkman van de gemeente Veenendaal. “We weten dat de vraag leeft hoe je als bestuur binnen een VvE omgaat met verduurzaming en met mensen die ook je buren zijn. Ook in het kader van een energieneutraal Veenendaal in 2035 wilden we in contact komen met VvE’s en hen op weg helpen. Via onder meer VvE-beheerders en de KvK schreven we VvE’s aan voor een kick-off-bijeenkomst in april 2018.”

Succesvolle bijeenkomsten

“Er zaten bijna 80 mensen in de zaal, waarvan het merendeel bestuurslid”, vervolgt Dijkman. “Ook drie VvE-beheerders en een woningcorporatie met gemengd bezit waren aanwezig. Het Nationaal Energiebespaarfonds (inmiddels heet dit het Nationaal Warmtefonds, red.) gaf een presentatie over de VvE Energiebespaarlening waarmee VvE’s geld kunnen lenen voor duurzame maatregelen.”

Na twee intensievere avonden in het najaar rondom de thema’s sociaal, financieel en techniek vroeg de gemeente de circa 30 aanwezige bestuursleden aan de slag te gaan met de kennis. Zij deelden hun bevindingen op de terugkomavond in maart 2019. Dijkman: “Daar waren redelijk wat nieuwe gezichten aanwezig door bestuurswissels, maar we merkten wel dat VvE’s tot actie waren overgegaan.”

Bestuurswissel geen belemmering

Een van de aanwezige Veenendaalse VvE’s was VvE Zuiderkruis. Bestuurder Huib Braafhart was net aangetreden tot het driekoppige VvE-bestuur. “Onze VvE was al langer bezig met plannen om te verduurzamen”, vertelt hij. “Door een bestuurswissel en wat zaken die we moesten uitpluizen, liep dat alleen wat vertraging op. Gelukkig was het geen belemmering voor het nemen van verdere besluiten. Voor het verder opbouwen van kennis die we zelf nog niet hadden, besloten we naar de bijeenkomsten te gaan. Ik heb een bouwkundige achtergrond, maar heb er toch veel van opgestoken. Zo is het bij een verduurzamingsproces binnen een VvE óók belangrijk om alle leden continu op de hoogte te houden van de voortgang.”

10.000ste appartement gefinancierd

Inmiddels is de verduurzaming bij VvE Zuiderkruis in een vergevorderd stadium. Voor het aanbrengen van dakisolatie, spouwmuurisolatie en zonnepanelen leende de VvE geld bij het Nationaal Warmtefonds. Met het aangaan van die lening voor 84 woningen bleek een van de appartementen het 10.000ste te zijn dat door de VvE Energiebespaarlening gefinancierd is. Een mijlpaal voor het fonds, want elk gefinancierd appartement betekent dus ook dat het verduurzaamd is. Braafhart: “Om de lening terug te betalen, zijn de servicekosten gestegen met 25 euro per maand. Dat vond geen van de VvE-leden een probleem toen we ze in een extra vergadering de voordelen van de duurzame maatregelen uitlegden. Naast dat hun persoonlijke energierekening omlaag gaat, worden ook de woningen meer waard en is het binnenklimaat comfortabeler.”

Op initiatief van een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen ontstond er een kenniscommunity voor duurzame VvE’s. Daar kwam onder meer een toolkit uit voort, met inzicht in technieken en data voor toekomstige bijeenkomsten.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB