Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn en een klacht hebben? Dan horen wij het graag van u.

Hoe dient u een klacht in?

Voor een klacht over onze dienstverlening kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier.

Geef altijd aan ons door:

  • uw naam en contactgegevens
  • de beschrijving van uw klacht
  • eventuele relevante aanvullende stukken voor de afhandeling

Wat doen wij met uw klacht?

We behandelen uw klacht binnen tien werkdagen na ontvangst van uw brief of klachtenformulier. Als het niet mogelijk is uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen, laten we u dat binnen die termijn weten.

Bent u niet tevreden over onze afhandeling?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door het Nationaal Warmtefonds? Dan kunt u na afloop van de klachtenprocedure bij het Nationaal Warmtefonds uw klacht voorleggen aan:

  • Het Kifid

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoonnummer: 070 – 333 8999
www.kifid.nl

Het Kifid doet een bindende uitspraak. Het aansluitnummer van het Nationaal Warmtefonds is 300.016011.

  • Een bevoegde rechter

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB