FAQ’s & contact

Contactgegevens

088 253 96 00

Ma-do: 08:30 - 17:30 uur
Vr: 08:30 - 17:00 uur

Bel mij terug

energiebespaarlening@svn.nl Voor vragen, opmerkingen of klachten

Klachten

Indien u een klacht wilt indienen verwijzen wij u door naar de klachtenprocedure

Adresgegevens

Postadres
Postbus 35
3800 AA Amersfoort

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw eigen adres op de achterkant van de envelop te vermelden.

Bezoekadres
Computerweg 11-13
3821 AA Amersfoort
Routebeschrijving

Overige gegevens

Bankgegevens
IBAN: NL02 RABO 0136649157

Kamer van Koophandel
KvK-nummer: 59439122

RSIN-nummer
Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is: 853485847

Veelgestelde vragen

Algemeen

Energielabel, hoe zit dat?

Het energielabel voor woningen geeft aan hoe energiezuinig een woning is, vergeleken met soortgelijke huizen. Kijk op de website van Milieu Centraal voor meer informatie over het energielabel.

Hoe laat ik mijn IBAN aanpassen?

Als u uw bankrekeningnummer wilt wijzigen ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek van u. U kunt een e-mail sturen naar energiebespaarlening@svn.nl met vermelding van uw kenmerk en een kopie van een recent bankafschrift van het nieuwe rekeningnummer (niet ouder dan 1 maand), waarop uw nieuwe IBAN-nummer en uw tenaamstelling vermeld staan. Plus een kopie van een geldig paspoort of de voor- en achterzijde van een Europese identiteitskaart van de schuldenaren van de lening. Tijdens de incassoperiode kunnen wij helaas geen IBAN wijzigingen doorvoeren. De IBAN wijziging gaat dan in vanaf de volgende incassoperiode. Zodra uw IBAN nummer is gewijzigd, ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Houdt SVn in de kredietbeoordeling rekening met de verwachte besparing aan energielasten?

Nee, bij de beoordeling van uw aanvraag houdt SVn geen rekening met de verwachte besparing aan energielasten. De besparing op uw energiekosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw gedrag en de soort maatregel(en) die u gaat treffen.

Rd en Rc waarde

Rd- en Rc-waarde zijn begrippen die veel gebruikt worden als het over isoleren van woningen gaat. Beide waarden geven aan hoe goed de warmte wordt tegengehouden door een materiaal of een constructie. Een Rd-waarde is de warmteweerstand van een materiaal. De d staat voor ‘declared’, de waarde zoals opgegeven door de fabrikant. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. En dus hoe beter de warmteweerstand. Rd wordt ook vaak aangeduid met R-waarde. Een Rc-waarde is de warmteweerstand van een hele constructie. Dat kan bijvoorbeeld een schuin dak zijn, of een spouwmuur. De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele constructie aan. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. In het huidige bouwbesluit zijn de eisen voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot:

• Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W

• Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W

• Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Vallen energiebesparende maatregelen die ik zelf uitvoer in huis onder de Energiebespaarlening?

Nee, een van de voorwaarden voor de Energiebespaarlening is dat u de werkzaamheden laat uitvoeren door een aannemer of installateur.

Wat is de rol van SVn?

SVn is fondsmanager van het Energiebespaarfonds.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Particuliere Energiebespaarlening

Accepteert SVn mijn rijbewijs als identiteitsbewijs?

Ja. SVn beschouwt een Nederlands rijbewijs als geldig identiteitsbewijs. Voordat SVn uw aanvraag in behandeling neemt, moet u een kopie van een geldig paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument (voor- en achterzijde) bij ons aanleveren. Hierbij moet het gedeelte met de handtekening altijd duidelijk zichtbaar zijn.

Een energiebesparende maatregel die ik wilde treffen blijkt niet mogelijk en daarom wil ik een andere maatregel laten treffen. Mag dat?

Dit is mogelijk zolang u blijft voldoen aan de eisen en voorwaarden die het Nationaal Energiebespaarfonds stelt aan de energiebesparende maatregelen. Dit houdt niet alleen in dat u voldoet aan de isolatie-eisen, maar ook dat u maximaal 75% van het leenbedrag besteedt aan zonnepanelen.  Wij ontvangen graag een offerte van de door u te treffen maatregelen om dit te beoordelen.

Hoe kan mijn financieel adviseur de kredietwaardigheid bepalen voor een Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt. Bij het vaststellen van het inkomen en de lasten hanteert SVn de Gedragscode Consumptief Krediet, opgesteld door de Vereniging van Financieringsonderneming in Nederland (VFN). U lost de lening op basis van maandannuïteiten, te voldoen in maandelijkse termijnen, af in de overeengekomen periode en tegen de overeengekomen rente.

Hoe lang kan ik gebruik maken van mijn bouwdepot?

Uw bouwdepot gaat in op de dag (datum poststempel SVn) dat wij de door u ondertekende overeenkomst ontvangen en loopt standaard 9 maanden. Wij sluiten uw depot na 9 maanden. Bij uitzonderlijke situaties kunt u met ons contact opnemen voor een eventuele verlenging. U ontvangt na verlenging geen creditrente meer over uw bouwdepot. SVn sluit het bouwdepot zodra u het leningsbedrag volledig hebt opgenomen of zodra blijkt dat het treffen van de energiebesparende maatregel(en) aan uw pand/object gereed zijn. Dit geeft u aan op het declaratieformulier. Zit er bij de afsluiting nog tegoed in uw bouwdepot? Dan wendt SVn dit aan als extra aflossing op uw lening. SVn behoudt zich het recht voor om, indien er gedurende 6 maanden geen transacties op uw bouwdepot plaatsvindt, uw bouwdepot af te sluiten en het tegoed op uw lening af te lossen.

Hoe snel betalen jullie mijn declaraties uit?

Na ontvangst en goedkeuring van uw declaratieformulier(en) betalen wij de declaratie(s) binnen één week aan de aannemer of installateur. Na uitbetaling ontvangt u hiervan een bevestiging.

Hoelang duurt het voordat ik weet of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Wanneer u de Energiebespaarlening heeft aangevraagd en wij alle benodigde informatie van u hebben ontvangen, ontvangt u zo spoedig mogelijk antwoord. U weet dan of u in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening.

Als u geen gebruik kunt maken van de Energiebespaarlening wordt u hierover geïnformeerd. Dit kan te maken hebben met een negatieve inhoudelijke toets, uw aanvraag voldoet bijvoorbeeld niet aan de eisen van de maatregelen of een negatieve financiële toets.Uw aanvraag is pas goedgekeurd, zodra dit in MijnSVn wordt aangegeven. Dat alle documenten voorlopig zijn goedgekeurd betekent niet direct dat uw aanvraag positief is beoordeeld en is afgerond.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

U kunt maximaal € 65.000 per woning of appartement lenen. Leent u boven de € 25.000,- (per appartement) voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid. U kunt maximaal € 50.000,- per woning lenen voor een Zeer Energiezuinig Pakket en maximaal € 65.000,- voor een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter renovatie. Beide leenbedragen hebben een looptijd van 15 jaar of 30 jaar.

Houdt SVn in de kredietbeoordeling rekening met de verwachte besparing aan energielasten?

Nee, bij de beoordeling van uw aanvraag houdt SVn geen rekening met de verwachte besparing aan energielasten. De besparing op uw energiekosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw gedrag en de soort maatregel(en) die u gaat treffen.

Ik ben eigenaar maar woon niet in de woning waarvoor ik een Energiebespaarlening wil afsluiten. Kom ik toch in aanmerking?

Nee. De lening is alleen bedoeld voor huiseigenaren die ook in de woning, het appartement of de woonboot waarvoor de lening wordt aangevraagd wonen.

Ik bezit een monumentaal pand en kan daarmee niet voldoen aan de isolatie-eisen. Kom ik toch in aanmerking voor de Energiebespaarlening?

Als u de monumentale status van uw woning kunt aantonen, komt u wellicht in aanmerking voor de Energiebespaarlening. Er gelden voor monumentale panden andere isolatie-eisen. Meer informatie? Neem contact op het met Nationaal Energiebespaarfonds.

Ik ga verhuizen. Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Heeft u een Energiebespaarlening en gaat u verhuizen? Stuur dan binnen 14 dagen uw adreswijziging naar energiebespaarlening@svn.nl.

Ik heb al een Energiebespaarlening afgesloten. Kan ik de lening verhogen, omdat ik nog meer maatregelen wil laten treffen?

Nee, u moet dan een nieuwe lening aanvragen. Als de aanvraag akkoord is, krijgt u een nieuwe Energiebespaarlening naast uw bestaande Energiebespaarlening. Het totale leenbedrag, van alle leningen samen, mag niet boven de € 65.000,- uitkomen. Let op: leent u in totaal meer dan € 25.000,- (Zeer Energiezuinig Pakket of  Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter)? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.

Ik heb de offerte voor een Energiebespaarlening geaccepteerd maar wil hier toch geen gebruik meer van maken, kan dit?

U heeft het recht om de overeenkomst van geldlening binnen 14 dagen te ontbinden. Wilt u gebruik maken van uw ontbindingsrecht? Meld dit dan schriftelijk binnen 14 dagen na datum ondertekening van de offerte met de overeenkomst van geldlening. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Zijn er vóór het ontbinden van de overeenkomst van geldlening al facturen uitbetaald ten laste van uw bouwdepot aan uw aannemer of installateur? Bij ontbinding bent u deze uitbetaalde bedragen, verhoogd met de overeengekomen debetrente van uw Energiebespaarlening, binnen 30 dagen na kennisgeving van de ontbinding aan het Nationaal Energiebespaarfonds verschuldigd.

Ik heb zelf een aanbetaling gedaan. Hoe declareer ik nu?

Wij kunnen een aanbetaling, die u heeft betaald, aan u uitbetalen. Graag ontvangen wij bij het declaratieformulier een betaalbewijs (bijv. kopie bankafschrift).

Ik wil graag de lening gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, mag dat?

Dat mag, maar alleen in combinatie met een energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst. U kunt maximaal 75% (minder dan 75% mag uiteraard ook) van uw lening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Het Nationaal Energiebespaarfonds is namelijk in het leven geroepen om energiebesparende maatregelen te bevorderen. Zonnepanelen zijn in de basis geen energiebesparende maatregel – u wekt immers stroom op en gaat niet noodzakelijkerwijs minder energie verbruiken – maar zorgen er wel voor dat uw energienota lager wordt.

Een voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw woning. U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie.

Ik wil toch met een andere aannemer in zee. Mag dat?

Het is mogelijk om van aannemer of installateur te wisselen, zolang u blijft voldoen aan de eisen en voorwaarden die het Nationaal Energiebespaarfonds stelt aan de energiebesparende maatregelen. Het is daarom verstandig om de offerte eerst door SVn te laten controleren. Een nieuwe ingevulde en ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur van de nieuwe aannemer of installateur is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Is de rente van de Energiebespaarlening in heel Nederland hetzelfde?

Nee, sommige lokale overheden dragen financieel bij. Hierdoor sluiten inwoners van deze provincies en gemeenten de lening af tegen een aantrekkelijke lage rente. Doe de leencheck om erachter te komen hoe hoog uw rente is. Op www.energiebespaarlening.nl/rente vindt u de actuele, landelijk rente.

Is er een leeftijdsgrens voor het aanvragen van een Energiebespaarlening?

De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. Als er sprake is van twee aanvragers, dan nemen we alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag mee. Sommige lokale overheden hanteren andere voorwaarden.

Is mijn lening fiscaal aftrekbaar?

Ja, de rente van de lening is mogelijk fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over fiscale aftrek vindt u op www.belastingdienst.nl.

Kan een VvE ook een Energiebespaarlening aanvragen?

Individuele leden van VvE’s kunnen gebruik maken van de Energiebespaarlening. VvE’s die bestaan uit meer dan 10 appartementen kunnen als VvE gebruik maken van de VvE Energiebespaarlening.

Kan ik de lening (vervroegd) aflossen?

Ja, u kunt de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen. U betaalt dan geen boete. Is de restschuld van uw Energiebespaarlening kleiner dan € 250,-? Dan kunt u dit bedrag overmaken om uw lening geheel af te lossen. U kunt een extra aflossing overmaken op IBAN NL02 RABO 0136 6491 57 van het Nationaal Energiebespaarfonds, onder vermelding van uw leningsnummer en de mededeling ‘extra aflossing’. Voor een algehele aflossing vraagt u eerst een aflosnota op, neem hiervoor contact op met SVn. Bij een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk en daalt uw maandtermijn. Het Nationaal Energiebespaarfonds hanteert een minimum maandtermijn van € 35,-. Als uw maandtermijn door een extra aflossing tot onder de € 35,- daalt, verkort het Nationaal Energiebespaarfonds de looptijd van uw lening. Op uw verzoek is het ook mogelijk om bij een extra aflossing de maandtermijn gelijk te houden en de looptijd van uw Energiebespaarlening te verkorten. Neem hiervoor contact op met SVn.

Kan ik een Energiebespaarlening aanvragen als ik al energiebesparende maatregelen aan mijn woning heb getroffen?

Ja, u kunt voor deze maatregelen een Energiebespaarlening aanvragen. Let op: de werkzaamheden mogen niet langer dan twee maanden geleden zijn uitgevoerd. Voor een maatwerkadvies geldt dat deze ouder mag zijn.

Kan ik een Energiebespaarlening krijgen als ik al een lening en/of hypotheek heb?

Wij berekenen of u, naast uw huidige verplichtingen, nog een Energiebespaarlening kunt aangaan. Bij het vaststellen van het inkomen en de lasten hanteren wij de Gedragscode Consumptief Krediet, opgesteld door de Vereniging van Financieringsonderneming in Nederland (VFN). De Energiebesparing speelt bij de beoordeling geen rol.

Kan ik zelf de looptijd kiezen?

Nee, de looptijd van uw lening hangt af van het leenbedrag.

  • Voor bedragen tot € 5.000,– geldt een looptijd van 7 jaar.
  • Voor bedragen tussen € 5.000,– en € 15.000,- geldt een looptijd van 10 jaar.
  • Voor bedragen tussen € 15.000,– en € 25.000,- kiest u een looptijd van 10 of 15 jaar.
  • Voor bedragen tussen € 25.000,- en € 50.000,- (Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter) geldt een looptijd van 15 of 30 jaar.
Kan ik zelf een aannemer of installateur uitkiezen?

Ja, u mag zelf een aannemer of installateur kiezen.

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening is voor eigenaren die wonen in bestaande woningen, appartementen of woonboten in Nederland. Ook woningen met een monumentenstatus komen voor een lening in aanmerking. De maatregelen kunnen alleen in, op of aan deze woning getroffen worden. SVn toetst de aanvraag op financiële haalbaarheid en kijkt of de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de regeling. U kunt met behulp van onze rekentool berekenen of u in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening en wat de maandlasten bedragen.

Krijg ik het gehele geleende bedrag op mijn rekening gestort?

Nee, het leenbedrag storten we in een bouwdepot. Facturen van de aannemer of installateur dient u samen met het SVn declaratieformulier bij SVn in. Na akkoord betalen wij de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit.

Moet ik naar de notaris?

U hoeft niet naar de notaris. U ontvangt bij de offerte een onderhandse akte ter ondertekening.

Vindt er een BKR-toetsing plaats als ik een Energiebespaarlening aanvraag?

Als u een aanvraag voor de Energiebespaarlening bij ons indient, geeft u ons toestemming om BKR te toetsen. De BKR-registratie vindt pas plaats als u de offerte met overeenkomst van geldlening ondertekend retour stuurt naar ons. Het BKR bevat positieve registraties van leningen, kredieten, creditcards en koop op afbetaling. Daarnaast vermeldt het BKR ook negatieve coderingen als u op één of meer van uw contracten in verzuim bent. Bij een negatieve codering verstrekken wij over het algemeen geen leningen.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening kunt u deze digitaal indienen via het klachtenformulier, e-mailen naar energiebespaarlening@svn.nl of per post versturen naar SVn, Postbus 35, 3800 AA Amersfoort t.a.v. de directie. U ontvangt binnen tien werkdagen een reactie. In de klachtenprocedure vindt u verdere informatie.

 

Waar kan ik terecht met vragen over de Energiebespaarlening?

U kunt met al uw vragen over de Energiebespaarlening terecht bij SVn. Ze zijn telefonisch te bereiken op 088 – 253 9600 of stuur een mail naar energiebespaarlening@svn.nl. Twijfelt u of de Energiebespaarlening geschikt is voor u? Of wilt u meer weten over andere financiële mogelijkheden? Dan raden we u aan advies in te winnen bij een erkend financieel adviseur.

Waar kan ik zien welk bedrag er nog open staat voor mijn lening?

U kunt een saldo opgave opvragen via energiebespaarlening@svn.nl, onder vermelding van uw leningnummer en de datum per wanneer u de saldo opgave wenst. Let op: de gewenste datum kan niet in de toekomst liggen. Houdt u er rekening mee dat de verwerkingstijd voor het opmaken van een saldo opgave ten minste vijf werkdagen is.

Waarom mag ik mijn HR ketel niet meer vervangen voor een HR ketel?

Aardgas verdwijnt langzaamaan uit de Nederlandse woningen. Hiervoor komt duurzame energie voor warm water en verwarming in de plaats. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland in 2050 CO₂-arm is. Daarmee verdwijnt op termijn de traditionele CV-ketel. Het Energiebespaarfonds stimuleert het elektrisch verwarmen van de woning en tapwater en wil het verwarmen op aardgas niet langer aanmoedigen.

Waarom moet ik al een offerte van een aannemer/installateur hebben om een aanvraag in te kunnen dienen?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Energiebespaarlening hebben wij gedetailleerde informatie over de te treffen maatregelen nodig. U kunt met behulp van onze rekentool berekenen of u financieel in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening en wat de maandlasten bedragen.

Waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs met zichtbaar BSN-nummer aanleveren?

SVn is wettelijk verplicht de identiteit van haar klanten vast te stellen. Dit wordt een cliëntenonderzoek genoemd. Om te kunnen bewijzen dat ze aan deze plicht heeft voldaan, mogen zij een kopie of scan van uw identiteitsbewijs maken. Let op: u kunt uw BSN niet afschermen of onleesbaar maken op de kopie of scan van uw identiteitsbewijs, omdat SVn uw burgerservicenummer (BSN) mag gebruiken. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Waarom moet ik zoveel documenten met de aanvraag meesturen?

Uw aanvraag wordt conform de Gedragscode Consumptief Krediet getoetst. Hiervoor zijn diverse documenten noodzakelijk.

Wanneer ontvang ik declaratieformulieren?

Na ontvangst en goedkeuring van de offerte met overeenkomst van geldlening openen wij binnen één week uw bouwdepot en ontvangt u declaratieformulieren.

Wat gebeurt er als ik niet mijn gehele bouwdepot opmaak?

Als u klaar bent met het treffen van de energiebesparende maatregelen kunt u dit per mail of schriftelijk bij SVn aangeven. Wij sluiten dan uw bouwdepot . Is er bij afsluiting nog een eventueel tegoed in uw bouwdepot aanwezig? Dan wenden we dit aan als extra aflossing op uw lening.

Wat gebeurt er met de Energiebespaarlening als deze op twee namen staat en wij gaan uit elkaar?

In geval van echtscheiding of beëindiging van een relatie kan het zijn dat één of meer schuldenaren moeten worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor uw lening. Hiervoor moet een kredietbeoordeling plaatsvinden. Voor de beoordeling brengen wij € 250,- in rekening bij u. Deze kosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. Aan de hand van de kredietbeoordeling bepaalt het Nationaal Energiebespaarfonds of ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van één of meer schuldenaren mogelijk is.

Wat is een Verklaring Aannemer / Installateur en waarvoor is het bedoeld?

De aanvrager van de Energiebespaarlening is verplicht om de Verklaring Aannemer/Installateur aan te leveren. Hiermee toont u aan dat de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Energiebespaarfonds. Naast deze ondertekende verklaring heeft het Nationaal Energiebespaarfonds ook een offerte (voorzien van een kostenoverzicht inclusief btw) nodig om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. Ook als de offerte van de aannemer/installateur de eisen van het Nationaal Energiebespaarfonds bevat, is het opsturen van de ondertekende verklaring noodzakelijk.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor financiering?

Op www.energiebespaarlening.nl/maatregelen staan alle maatregelen die u met de Energiebespaarlening kunt financieren.

Wordt de lening geregistreerd bij BKR?

Ja, we melden de Energiebespaarlening als aflopend krediet positief bij de BKR. Als u meer dan twee maanden niet betaalt, is het Nationaal Energiebespaarfonds verplicht dat te melden bij de BKR. Deze melding kan gevolgen hebben voor eventuele volgende leningen of hypotheken die u wilt afsluiten.

Wordt een rentestijging of -daling doorgevoerd op mijn lopende lening?

Nee, de rente die is vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag staat vast gedurende de looptijd van de lening. Wijzigingen in de rente tijdens de looptijd van uw lening voeren we niet door. U mag wel uw lening voor het einde van de looptijd gedeeltelijk of geheel aflossen. Dit is altijd boetevrij. Kijk voor de actuele rente op www.energiebespaarlening.nl/rente.

Zijn er bij het afsluiten van een Energiebespaarlening afsluitkosten verschuldigd?

Nee, de afsluitkosten zijn per 1 januari 2015 opgenomen in de rente op een Energiebespaarlening.

VvE Energiebespaarlening

Hoe snel betalen jullie de declaraties uit?

Na ontvangst en goedkeuring van uw declaratieformulier(en) betalen wij de declaratie(s) binnen één week aan de aannemer of installateur. Na uitbetaling ontvangt u hiervan een bevestiging.

Hoe wordt de kredietwaardigheid van de VvE bepaald?

De vereniging moet ten minste redelijk goed functionerend te zijn, met een concrete onderhoudsplanning en financieringsbehoefte. U kunt de criteria nalezen in het Investeringsreglement. De volgende toetsen worden uitgevoerd:
•    Bureau Krediet Registratie (BKR)
•    Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
•    Externe Verwijzings Applicatie (EVA)
•    Verificatie Informatie Systeem (VIS)

Deze toetsen gelden voor de VvE en de bestuursleden. Daarnaast wordt de aanvraag ten minste op de volgende punten getoetst en/of inzage gevraagd in:
•    aanwezigheid en omvang onderhoudsfonds. Inzage in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
•    toetsing van de jaarcijfers van de laatste twee jaren
•    toetsing van een sluitende exploitatiebegroting gedurende de looptijd van de aangevraagde lening
•    inzage in de splitsingsakte(n) en (huishoudelijke) reglementen en statuten
•    inzage in de besluitvorming Algemene Ledenvergadering

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

U kunt maximaal € 65.000 per woning of appartement lenen. Leent u boven de € 25.000,- (per appartement) voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid. U kunt maximaal € 50.000,- per woning lenen voor een Zeer Energiezuinig Pakket en maximaal € 65.000,- voor een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter renovatie. Beide leenbedragen hebben een looptijd van 15 jaar of 30 jaar.

Is de rente van de Energiebespaarlening in heel Nederland hetzelfde?

Nee, sommige lokale overheden dragen financieel bij. Hierdoor sluiten inwoners van deze provincies en gemeenten de lening af tegen een aantrekkelijke lage rente. Doe de leencheck om erachter te komen hoe hoog uw rente is. Op www.energiebespaarlening.nl/rente vindt u de actuele, landelijk rente.

Is de rente van de VvE Energiebespaarlening fiscaal aftrekbaar?

Voor vragen over de fiscale behandeling van de lening verwijzen wij u naar de belastingdienst of een fiscaal adviseur. Meer informatie is te vinden op www.belastingdienst.nl.

Is de rente vast of variabel?

De rente is vast gedurende de looptijd van de lening. Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag. De hoogte van de rente is afhankelijk van de looptijd van de lening. Kijk voor de actuele rente op de rentepagina.

Is het energie-adviesrapport verplicht?

Ja, een VvE Energieadvies van een onafhankelijk of BRL9500 gecertificeerd bedrijf is verplicht. Dit advies maakt namelijk inzichtelijk of de verwachte besparingen in relatie staan tot de terugverdientijden van de investeringen.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de VvE Energiebespaarlening?

Ja, wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en bieden hulp tijdens het aanvraagproces. Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers voor meer informatie en/of het maken van een afspraak.

Kunnen we tussentijds aflossen?

Ja, u kunt de VvE Energiebespaarlening geheel of gedeeltelijk tussentijds aflossen. Voor offertes vanaf 21 januari 2019 is een vergoedingsclausule van toepassing. Op deze leningen mag u maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar vergoedingsvrij aflossen. Wilt u een groter bedrag in 1 x aflossen kan dat, echter betaald u daar een vergoeding voor.

Bij tussentijds aflossen moet u minimaal € 250,- aflossen. Is de restschuld van uw VvE Energiebespaarlening kleiner dan € 250,-?  Dan kunt u dit bedrag overmaken om uw lening geheel af te lossen.

U kunt een extra aflossing overmaken op IBAN NL02 RABO 0136 6491 57 van het Nationaal Energiebespaarfonds, onder vermelding van uw leningsnummer en de mededeling ‘extra aflossing’. Voor een algehele aflossing vraagt u eerst een aflosnota bij SVn op. Bij een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk en daalt uw maandtermijn.

Het Nationaal Energiebespaarfonds hanteert een minimum maandtermijn van € 35,-. Is de maandtermijn door een extra aflossing minder dan € 35,-? Het Nationaal Energiebespaarfonds verkort dan de looptijd van uw lening. Het is mogelijk om bij een extra aflossing de maandtermijn gelijk te houden en de looptijd van uw VvE Energiebespaarlening te verkorten. Neem hiervoor contact op met SVn.

Moet de VvE naar de notaris?

Ja, de VvE kiest een notaris en geeft de contactgegevens aan SVn door. Zie het VvE Stappenplan om te kijken welke stappen u met de notaris moet doorlopen.

 

Mogen we wel lenen als VvE?

Ja, als VvE mag u (meestal) lenen. Leden zijn daarbij niet hoofdaansprakelijk voor de lening in het geheel, maar voor een bepaald aandeel (breukdeel). Er zijn situaties waarin een VvE niet kan lenen, bijvoorbeeld als in de splitsingsakte is opgenomen dat externe financiering niet is toegestaan.

Onze VvE wil graag de lening gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, mag dat?

Dat mag, mits de VvE minimaal 25% van het totale leenbedrag gebruikt voor een energiebesparende maatregel uit de maatregelenlijst en maximaal 75% voor het financieren van zonnepanelen.

Rekenvoorbeeld: het leenbedrag is € 100.000,-. De VvE kan maximaal € 75.000,- gebruiken voor zonnepanelen (= 75 % van € 100.000,-) en € 25.000,- voor energiebesparende maatregel (= 25 % van € 100.000,-).

Waarom mag ik mijn HR ketel niet meer vervangen voor een HR ketel?

Aardgas verdwijnt langzaamaan uit de Nederlandse woningen. Hiervoor komt duurzame energie voor warm water en verwarming in de plaats. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland in 2050 CO₂-arm is. Daarmee verdwijnt op termijn de traditionele CV-ketel. Het Energiebespaarfonds stimuleert het elektrisch verwarmen van de woning en tapwater en wil het verwarmen op aardgas niet langer aanmoedigen.

Wanneer ontvangen wij declaratieformulieren?

Wij openen het bouwdepot en versturen de declaratieformulieren naar u als we de getekende akte van de notaris hebben ontvangen. Installatiebedrijven, aannemers en andere leveranciers kunnen hun facturen rechtstreeks bij SVn declareren.

Wat gebeurt er als onze VvE niet het gehele bouwdepot opmaakt?

Zijn de energiebesparende maatregelen genomen en bent u klaar met verbouwen? Geeft dit dan per mail of schriftelijk aan bij SVn. Wij sluiten dan uw bouwdepot. Is er bij afsluiting nog een tegoed in uw bouwdepot aanwezig? Dan gebruiken we dit als extra aflossing op uw lening.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Wie kan de lening aanvragen namens de VvE?

De bestuursleden of gevolmachtigde van de VvE mag de VvE Energiebespaarlening aanvragen. Heeft u na het lezen van de voorwaarden nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Wordt de VvE Energiebespaarlening geregistreerd bij BKR?

Nee, de VvE Energiebespaarlening wordt niet bij BKR geregistreerd. Alleen particuliere leningen worden bij BKR geregistreerd.

Zijn de leden van de VvE verantwoordelijk voor de hele lening of alleen het breukdeel?

De individuele leden zijn niet hoofdaansprakelijk voor de lening in het geheel, maar voor een bepaald aandeel (breukdeel).

Nationaal Energiebespaarfonds

Hoeveel geld is er in het fonds beschikbaar?

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft een omvang van € 600 miljoen waarvan het Rijk een groot deel bijdraagt. De Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB) treden op als cofinanciers.

Wat is het Nationaal Energiebespaarfonds?

In het Woonakkoord is begin 2013 door de VVD, PvdA, D66, Christen Unie en de SGP overeengekomen dat een revolverend fonds wordt opgericht voor energiebesparende maatregelen in woningen. Dit fonds bestaat uit twee delen: eigenaar-bewoners en verhuurders. Het Nationaal Energiebespaarfonds is het fonds voor eigenaar-bewoners.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Wie geeft de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Namens Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt SVn de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds.