Contact opnemen

Contactgegevens

088 60 69 700 (particulieren)

088 60 69 760 (VVE's & scholen)

Ma-Vr: 09:00 - 17:00 uur

Bel mij terug

contact@warmtefonds.nl Voor vragen, opmerkingen of klachten

Klachten

Indien u een klacht wilt indienen verwijzen wij u door naar de klachtenprocedure

Adresgegevens

Nationaal Warmtefonds
Laapersveld 68
1213 VB Hilversum

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw eigen adres op de achterkant van de envelop te vermelden.

Overige gegevens

Bankgegevens
IBAN: NL54 RABO 0362 9730 83

Kamer van Koophandel
KvK-nummer: 59439122

RSIN-nummer
Het RSIN-nummer van het Nationaal Warmtefonds is: 853485847

Heeft u voor 1 juli 2021 een Energiebespaarlening afgesloten? Dan beheert SVn uw lening. U kunt contact opnemen met SVn via deze pagina.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoeveel geld is er in het fonds beschikbaar?

Het Nationaal Warmtefonds heeft een omvang van € 1,2 miljard. De Rijksoverheid draagt het grootste deel bij. Rabobank, ASN Bank, ING, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese investeringsbank zijn co-financiers.

Rd en Rc waarde

Rd- en Rc-waarde zijn begrippen die veel gebruikt worden als het over isoleren van woningen gaat. Beide waarden geven aan hoe goed de warmte wordt tegengehouden door een materiaal of een constructie. Een Rd-waarde is de warmteweerstand van een materiaal. De d staat voor ‘declared’, de waarde zoals opgegeven door de fabrikant. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. En dus hoe beter de warmteweerstand. Rd wordt ook vaak aangeduid met R-waarde. Een Rc-waarde is de warmteweerstand van een hele constructie. Dat kan bijvoorbeeld een schuin dak zijn, of een spouwmuur. De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele constructie aan. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. In het huidige bouwbesluit zijn de eisen voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot:

• Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W

• Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W

• Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Vallen energiebesparende maatregelen die ik zelf uitvoer in huis onder de Energiebespaarlening?

Nee, een van de voorwaarden voor de Energiebespaarlening is dat u de werkzaamheden laat uitvoeren door een aannemer of installateur.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening kunt u deze digitaal indienen via het klachtenformulier, of per post versturen naar het Nationaal Warmtefonds, Laapersveld 68, 1213 VB Hilversum t.a.v. de directie. U ontvangt binnen tien werkdagen een reactie. In de klachtenprocedure vindt u verdere informatie.

 

Waar kan ik terecht met vragen over de Energiebespaarlening?

U kunt met al uw vragen over de Energiebespaarlening terecht bij het Nationaal Warmtefonds. U kunt telefonisch contact opnemen via 088 – 60 69 700 of een e-mail sturen naar contact@warmtefonds.nl. Twijfelt u of de Energiebespaarlening geschikt is voor u? Of wilt u meer weten over andere financiële mogelijkheden? Dan raden we u aan advies in te winnen bij een erkend financieel adviseur.

Wat is de rol van Polestar Bemiddeling en van SVn?

Polestar Bemiddeling is uitvoerder van het Nationaal Warmtefonds. Voor particulieren is dit sinds 01-07-2021 het geval, en voor VVE’s per 01-06-2021. Voor die tijd was SVn de beheerder van het Nationaal Warmtefonds. Als u vragen heeft over leningen die aangegaan zijn voor deze data, dan kunt u contact opnemen met SVn.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Warmtefonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Warmtefonds is 853485847.

Wie verstrekt de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds. Namens Nationaal Warmtefonds verstrekt Polestar Bemiddeling de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening. Polestar Bemiddeling is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Warmtefonds.

Particuliere Energiebespaarlening

Hoe kan mijn financieel adviseur de kredietwaardigheid bepalen voor een Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt. Bij het vaststellen van het inkomen en de lasten hanteert het Nationaal Warmtefonds de Gedragscode Consumptief Krediet, opgesteld door de Vereniging van Financieringsonderneming in Nederland (VFN). U lost de lening op basis van maandannuïteiten, te voldoen in maandelijkse termijnen, af in de overeengekomen periode en tegen de overeengekomen rente.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

U kunt maximaal € 65.000 per woning of appartement lenen. Leent u boven de € 30.000,- (per appartement) voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid. U kunt maximaal € 50.000,- per woning lenen voor een Zeer Energiezuinig Pakket en maximaal € 65.000,- voor een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter renovatie.

Houdt het Nationaal Warmtefonds in de kredietbeoordeling rekening met de verwachte besparing aan energielasten?

Nee, bij de beoordeling van uw aanvraag houdt het Nationaal Warmtefonds geen rekening met de verwachte besparing aan energielasten. De besparing op uw energiekosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw gedrag en welke maatregel(en) u gaat treffen.

Ik ben eigenaar maar woon niet in de woning waarvoor ik een Energiebespaarlening wil afsluiten. Kom ik toch in aanmerking?

Nee. De lening is alleen bedoeld voor huiseigenaren die ook in de woning, het appartement of de woonboot wonen waarvoor de lening wordt aangevraagd.

Ik bezit een monumentaal pand en kan daarmee niet voldoen aan de isolatie-eisen. Kom ik toch in aanmerking voor de Energiebespaarlening?

Kunt u de monumentale status van uw woning aantonen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Energiebespaarlening. Voor monumentale panden gelden andere isolatie-eisen. Meer informatie? Neem contact met ons op.

Ik wil de lening graag gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, mag dat?

Wilt u niet alleen energie besparen, maar ook eigen duurzame energie opwekken? Met de Energiebespaarlening kunt u zonnepanelen financieren. Voorwaarde is wel dat u dit combineert met minimaal één energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst. Het Nationaal Warmtefonds helpt energiebesparende maatregelen te bevorderen. Met de verplichte extra maatregel (naast zonnepanelen) stimuleren we mensen om de energiebehoefte in hun woning zo veel mogelijk omlaag te brengen. Oftewel: eerst energie besparen en daarna opwekken wat u nodig heeft.

U mag maximaal 75% van de lening aan zonnepanelen besteden. Voor de andere maatregel(en) gebruikt u minimaal 25% van het totale leenbedrag. U kunt de zonnepanelen wel volledig financieren wanneer de kosten maximaal 75% van de totale lening zijn. Hierbij geldt een maximaal leenbedrag van € 25.000,-, waardoor het maximaal te declareren bedrag aan zonnepanelen € 18.750 bedraagt (oftewel 75% van € 25.000,-).

Een voorbeeld: u leent € 8.500. Daarvan mag u maximaal 75%, oftewel € 6.375, aan zonnepanelen besteden. De kosten voor uw zonnepanelen zijn echter € 4.500, waardoor u deze voor 100% kunt financieren met de Energiebespaarlening. Het overige bedrag besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie.

Kan een VvE ook een Energiebespaarlening aanvragen?

Individuele leden van VvE’s kunnen gebruikmaken van de Energiebespaarlening. VvE’s die bestaan uit meer dan acht appartementen kunnen als VvE gebruik maken van de VvE Energiebespaarlening.

Kan ik de lening (vervroegd) aflossen?

Vergoedingsvrij aflossen, ook wel vervroegd aflossen genoemd, kan zo vaak en zoveel u wilt. De minimale extra aflossing is € 250,-. Is de lening lager dan € 250,- dan kunt u de lening uiteraard in een keer helemaal aflossen. Wilt u de lening helemaal aflossen? Neem dan eerst contact met ons op. Wij sturen u dan een aflosnota.

Wilt u extra aflossen?

Bent u uw lening aangegaan na 01-07-2021?

Maak dan de extra aflossing over op NL54 RABO 0362 9730 83 van het Nationaal Warmtefonds. Vermeld bij de overboeking uw leennummer (het kenmerk van uw lening) en de tekst ‘Extra aflossing’.

Na een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk, wij verlagen wel de maandtermijn. Wilt u de maandlasten gelijk houden en hiermee de looptijd verkorten? Vermeld dan ook ‘looptijd verkorten’ in de omschrijving bij uw overboeking.

Bent u uw lening aangegaan voor 01-07-2021?

Maak dan de extra aflossing over op NL02 RABO 0136 6491 57 van Stichting Nationaal Warmtefonds. Vermeld bij de overboeking uw leennummer (het kenmerk van uw lening) en de tekst ‘Extra aflossing’.

Na een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk, wij verlagen wel de maandtermijn. Als de maandtermijn, door de extra aflossing, onder de € 35,- komt, verkorten wij de looptijd. Wilt u de maandlasten gelijk houden en hiermee de looptijd verkorten? Vermeld dan ook ‘looptijd verkorten’ in de omschrijving bij uw overboeking.

Kan ik een Energiebespaarlening aanvragen als ik al energiebesparende maatregelen aan mijn woning heb getroffen?

Ja, je kunt voor deze maatregelen een Energiebespaarlening aanvragen. Let op: de aanvraagdatum van de lening mag niet meer dan twee maanden na de factuurdatum van de werkzaamheden liggen. Voor een maatwerkadvies mag dat langer geleden zijn.

Kan ik een Energiebespaarlening krijgen als ik al een lening en/of hypotheek heb?

Wij berekenen of u nog een Energiebespaarlening kunt aangaan, naast uw huidige verplichtingen,. Bij het vaststellen van het inkomen en de lasten hanteren wij de Gedragscode Consumptief Krediet van de Vereniging van Financieringsonderneming in Nederland (VFN). De Energiebesparing speelt bij de beoordeling geen rol.

Kan ik een warmtepomp financieren met een Energiebespaarlening met een looptijd van 20 jaar?

Dat kan, maar u mag maximaal één derde van de aangevraagde lening gebruiken voor de warmtepomp. Twee derde van de lening besteedt u aan andere energiebesparende maatregelen.

Voorbeeld 1
Kosten warmtepomp: € 8.000,-
Minimale lening: € 24.000,-
Overige maatregelen minimaal: € 16.000,-

Voorbeeld 2
U wilt een lening van: € 18.000,-
Maximaal bedrag voor de warmtepomp: € 6.000,-
Overige maatregelen: € 12.000,-

Als u een Energiebespaarlening met een looptijd van 7, 10 of 15 jaar aanvraagt, geldt deze voorwaarde niet. U kunt de lening dan volledig gebruiken voor het laten plaatsen van een warmtepomp.

Kan ik zelf de looptijd kiezen?

Nee, de looptijd van uw lening hangt af van het leenbedrag.

  • Voor bedragen tot € 5.000,– geldt een looptijd van 7 jaar.
  • Voor bedragen tussen € 5.000,– en € 15.000,- geldt een looptijd van 10 jaar.
  • Voor bedragen tussen € 15.000,– en € 25.000,- kiest u een looptijd van 10 of 15 jaar.
  • Voor bedragen tussen € 25.000,- en € 65.000,- (Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter) geldt een looptijd van 15 of 20 jaar.
Kan ik zelf een aannemer of installateur uitkiezen?

Ja, u mag zelf een aannemer of installateur kiezen.

Krijg ik het gehele geleende bedrag op mijn rekening gestort?

Nee, het leenbedrag storten we in een bouwdepot. Facturen van de aannemer of installateur dient u samen via het declaratieformulier bij het Nationaal Warmtefonds in. Na akkoord betalen wij de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit.

Moet ik naar de notaris?

U hoeft als particulier niet naar de notaris voor het afsluiten van een Energiebespaarlening. U ontvangt bij de offerte een onderhandse akte ter ondertekening.

Rd en Rc waarde

Rd- en Rc-waarde zijn begrippen die veel gebruikt worden als het over isoleren van woningen gaat. Beide waarden geven aan hoe goed de warmte wordt tegengehouden door een materiaal of een constructie. Een Rd-waarde is de warmteweerstand van een materiaal. De d staat voor ‘declared’, de waarde zoals opgegeven door de fabrikant. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. En dus hoe beter de warmteweerstand. Rd wordt ook vaak aangeduid met R-waarde. Een Rc-waarde is de warmteweerstand van een hele constructie. Dat kan bijvoorbeeld een schuin dak zijn, of een spouwmuur. De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele constructie aan. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. In het huidige bouwbesluit zijn de eisen voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot:

• Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W

• Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W

• Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Vindt er een BKR-toetsing plaats als ik een Energiebespaarlening aanvraag?

Als u een aanvraag voor de Energiebespaarlening bij ons indient, geeft u ons toestemming om BKR te toetsen. De BKR-registratie vindt pas plaats als u de offerte met overeenkomst van geldlening ondertekend retour stuurt naar ons. Het BKR bevat positieve registraties van leningen, kredieten, creditcards en koop op afbetaling. Daarnaast vermeldt het BKR ook negatieve coderingen als u op één of meer van uw contracten in verzuim bent. Bij een negatieve codering verstrekken wij over het algemeen geen leningen.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Warmtefonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Warmtefonds is 853485847.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor financiering?

Op deze pagina staan alle energiebesparende maatregelen die u als particulier met de Energiebespaarlening kunt financieren.

Wie komt in aanmerking voor de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening is voor eigenaren die wonen in bestaande woningen, appartementen of woonboten in Nederland. Ook woningen met een monumentenstatus komen voor een lening in aanmerking. De maatregelen kunnen alleen in, op of aan deze woning getroffen worden. We toetsen de aanvraag op financiële haalbaarheid en kijken of de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de regeling. U kunt met behulp van onze rekentool of u in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening en wat de maandlasten bedragen.

Wie verstrekt de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds. Namens Nationaal Warmtefonds verstrekt Polestar Bemiddeling de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening. Polestar Bemiddeling is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Warmtefonds.

Wordt de lening geregistreerd bij BKR?

Ja, we melden de Energiebespaarlening als aflopend krediet positief bij het BKR. Als u meer dan twee maanden niet betaalt, is het Nationaal Warmtefonds verplicht dat te melden bij het BKR. Deze melding kan gevolgen hebben voor eventuele volgende leningen of hypotheken die u wilt afsluiten.

particuliere-energiebespaarlening-prospect

Accepteert het Nationaal Warmtefonds mijn rijbewijs als identiteitsbewijs?

Ja. het Nationaal Warmtefonds beschouwt een Nederlands rijbewijs als geldig identiteitsbewijs. Voordat we uw aanvraag in behandeling nemen, moet u een kopie van een geldig paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument (voor- en achterzijde) bij ons aanleveren. Hierbij moet het gedeelte met de handtekening altijd duidelijk zichtbaar zijn.

Een energiebesparende maatregel die ik wilde treffen blijkt niet mogelijk en daarom wil ik een andere maatregel laten treffen. Mag dat?

Dit is mogelijk zolang u blijft voldoen aan de eisen en voorwaarden die het Nationaal Warmtefonds stelt aan de energiebesparende maatregelen. Dit houdt niet alleen in dat u voldoet aan de isolatie-eisen, maar ook dat u maximaal 75% van het leenbedrag besteedt aan zonnepanelen.  Wij ontvangen graag een offerte van de door u te treffen maatregelen om dit te beoordelen.

Energielabel, hoe zit dat?

Het energielabel voor woningen geeft aan hoe energiezuinig een woning is, vergeleken met soortgelijke huizen. Kijk op de website van Milieu Centraal voor meer informatie over het energielabel.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Wanneer u de Energiebespaarlening heeft aangevraagd en wij alle benodigde informatie van u hebben ontvangen, ontvangt u zo spoedig mogelijk antwoord. Let op: in verband met grote drukte duurt dit momenteel tussen zeven en tien werkdagen. U weet dan of u in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening.

Als u geen gebruik kunt maken van de Energiebespaarlening wordt u hierover geïnformeerd.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

U kunt maximaal € 65.000 per woning of appartement lenen. Leent u boven de € 30.000,- (per appartement) voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid. U kunt maximaal € 50.000,- per woning lenen voor een Zeer Energiezuinig Pakket en maximaal € 65.000,- voor een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter renovatie.

Houdt het Nationaal Warmtefonds in de kredietbeoordeling rekening met de verwachte besparing aan energielasten?

Nee, bij de beoordeling van uw aanvraag houdt het Nationaal Warmtefonds geen rekening met de verwachte besparing aan energielasten. De besparing op uw energiekosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw gedrag en welke maatregel(en) u gaat treffen.

Is de rente van de Energiebespaarlening in heel Nederland hetzelfde?

Nee, sommige lokale overheden dragen financieel bij. Hierdoor sluiten inwoners van deze provincies en gemeenten de lening af tegen een aantrekkelijke lage rente. Doe de leencheck om erachter te komen hoe hoog de rente in uw regio is. Op Energiebespaarlening.nl/rente vindt u de actuele, landelijke rente.

Is er een leeftijdsgrens voor het aanvragen van een Energiebespaarlening?

Als er sprake is van twee aanvragers, dan nemen we alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag mee. Sommige lokale overheden hanteren andere voorwaarden.

Is mijn lening fiscaal aftrekbaar?

Ja, de rente van de lening is mogelijk fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over fiscale aftrek vindt u op www.belastingdienst.nl.

Vallen energiebesparende maatregelen die ik zelf uitvoer in huis onder de Energiebespaarlening?

Nee, een van de voorwaarden voor de Energiebespaarlening is dat u de werkzaamheden laat uitvoeren door een aannemer of installateur.

Waarom mag ik mijn HR ketel niet meer vervangen voor een HR ketel?

Aardgas verdwijnt langzaamaan uit de Nederlandse woningen. Hiervoor komt duurzame energie voor warm water en verwarming in de plaats. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland in 2050 CO₂-arm is. Daarmee verdwijnt op termijn de traditionele CV-ketel. Het Warmtefonds stimuleert het elektrisch verwarmen van de woning en tapwater en wil het verwarmen op aardgas niet langer aanmoedigen.

Waarom moet ik al een offerte van een aannemer/installateur hebben om een aanvraag in te kunnen dienen?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Energiebespaarlening hebben wij gedetailleerde informatie over de te treffen maatregelen nodig. U kunt met behulp van onze rekentool berekenen of u financieel in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening en wat de maandlasten bedragen.

Waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs met zichtbaar BSN-nummer aanleveren?

Het Nationaal Warmtefonds is wettelijk verplicht de identiteit van haar klanten vast te stellen. Dit wordt een cliëntenonderzoek genoemd. Om te kunnen bewijzen dat ze aan deze plicht heeft voldaan, mogen zij een kopie of scan van uw identiteitsbewijs maken. Let op: u kunt uw BSN niet afschermen of onleesbaar maken op de kopie of scan van uw identiteitsbewijs, omdat het Nationaal Warmtefonds uw burgerservicenummer (BSN) mag gebruiken. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Waarom moet ik zoveel documenten met de aanvraag meesturen?

Uw aanvraag wordt conform de Gedragscode Consumptief Krediet getoetst. Hiervoor zijn diverse documenten noodzakelijk.

Wat is een Verklaring Aannemer / Installateur en waarvoor is het bedoeld?

De aanvrager van de Energiebespaarlening is verplicht om de Verklaring Aannemer/Installateur aan te leveren. Hiermee toont u aan dat de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Warmtefonds. Naast deze ondertekende verklaring heeft het Nationaal Warmtefonds ook een offerte (voorzien van een kostenoverzicht inclusief btw) nodig om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. Ook als de offerte van de aannemer/installateur de eisen van het Nationaal Warmtefonds bevat, is het opsturen van de ondertekende verklaring noodzakelijk.

Wordt een rentestijging of -daling doorgevoerd op mijn lopende lening?

Nee, de rente die is vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag staat vast gedurende de looptijd van de lening. Wijzigingen in de rente tijdens de looptijd van uw lening voeren we niet door. U mag wel uw lening voor het einde van de looptijd gedeeltelijk of geheel aflossen. Dit is altijd vergoedingsvrij. Kijk voor de actuele rente op deze pagina.

Zijn er bij het afsluiten van een Energiebespaarlening afsluitkosten verschuldigd?

Nee, de afsluitkosten zijn per 1 januari 2015 opgenomen in de rente op een Energiebespaarlening.

particuliere-energiebespaarlening-klant

Hoe laat ik mijn IBAN aanpassen?

Als u uw bankrekeningnummer (IBAN) wilt wijzigen, dan kunt u online het wijzigingsformulier invullen.

Hoe lang kan ik gebruik maken van mijn bouwdepot?

Energiebespaarlening voor particulieren

Uw bouwdepot loopt standaard 9 maanden. Na 9 maanden stopt de rentevergoeding op het bouwdepot. Wij behouden ons het recht voor om, indien er gedurende 6 maanden geen transacties op uw depot plaatsvindt, uw bouwdepot af te sluiten en het tegoed op uw lening af te lossen. Als u na 9 maanden nog gebruik maakt van uw depot, dan kunt u de looptijd eenmalig met 3 maanden verlengen. U ontvangt echter geen rentevergoeding meer. Na 12 maanden wordt het bouwdepot beëindigd. Is er bij afsluiting nog een tegoed in uw depot? Dan wordt deze afgelost op de lening.

Energiebespaarlening voor VVE’s

Per 1 februari 2022 geldt voor de VVE Energiebespaarlening dat de looptijd van het bouwdepot wordt verlengd van 9 naar standaard 24 maanden. De rentevergoeding op het bouwdepot vervalt wel na 9 maanden. Na 24 maanden wordt het bouwdepot automatisch beëindigd.

Hoe snel betalen jullie mijn declaraties uit?

Na ontvangst en goedkeuring van uw declaratieformulier(en) betalen wij de declaratie(s) binnen één week aan de aannemer of installateur. Na uitbetaling ontvangt u hiervan een bevestiging.

Ik ga verhuizen. Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Heeft u een Energiebespaarlening en gaat u verhuizen? Geef dan zo snel mogelijk uw adreswijziging door via het wijzigingsformulier.

Ik heb al een Energiebespaarlening afgesloten. Kan ik de lening verhogen, omdat ik nog meer maatregelen wil laten treffen?

Nee, u moet dan een nieuwe lening aanvragen. Als de aanvraag akkoord is, krijgt u een nieuwe Energiebespaarlening naast uw bestaande Energiebespaarlening. Het totale leenbedrag, van alle leningen samen, mag niet boven de € 65.000,- uitkomen. Let op: leent u in totaal meer dan € 25.000,- (Zeer Energiezuinig Pakket of  Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter)? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.

Ik heb de offerte voor een Energiebespaarlening geaccepteerd maar wil hier toch geen gebruik meer van maken, kan dit?

U heeft het recht om de overeenkomst van geldlening binnen 14 dagen te ontbinden. Wilt u gebruik maken van uw ontbindingsrecht? Meld dit dan schriftelijk binnen 14 dagen na datum ondertekening van de offerte met de overeenkomst van geldlening. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Zijn er vóór het ontbinden van de overeenkomst van geldlening al facturen uitbetaald ten laste van uw bouwdepot aan uw aannemer of installateur? Bij ontbinding bent u deze uitbetaalde bedragen, verhoogd met de overeengekomen debetrente van uw Energiebespaarlening, binnen 30 dagen na kennisgeving van de ontbinding aan het Nationaal Warmtefonds verschuldigd.

Ik heb een Energiebespaarlening (particulieren) met een offertedatum voor 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 heeft het Nationaal Warmtefonds een nieuwe beheerder, namelijk Polestar Bemiddeling. Heeft u als eigenaar-bewoner een Energiebespaarlening aangevraagd voor 1 juli 2021, dan blijft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uw lening beheren.
Kijk voor meer informatie op: www.svn.nl/energiebespaarlening

Ik heb zelf een aanbetaling gedaan. Hoe declareer ik nu?

Wij kunnen een aanbetaling, die u heeft betaald, aan u uitbetalen. Graag ontvangen wij via het declaratieformulier een betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie bankafschrift).

Ik wil toch met een andere aannemer in zee. Mag dat?

Het is mogelijk om van aannemer of installateur te wisselen, zolang u blijft voldoen aan de eisen en voorwaarden die het Nationaal Warmtefonds stelt aan de energiebesparende maatregelen. Het is daarom verstandig om de offerte eerst door het Nationaal Warmtefonds te laten controleren. Een nieuwe ingevulde en ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur van de nieuwe aannemer of installateur is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Kan ik de lening (vervroegd) aflossen?

Vergoedingsvrij aflossen, ook wel vervroegd aflossen genoemd, kan zo vaak en zoveel u wilt. De minimale extra aflossing is € 250,-. Is de lening lager dan € 250,- dan kunt u de lening uiteraard in een keer helemaal aflossen. Wilt u de lening helemaal aflossen? Neem dan eerst contact met ons op. Wij sturen u dan een aflosnota.

Wilt u extra aflossen?

Bent u uw lening aangegaan na 01-07-2021?

Maak dan de extra aflossing over op NL54 RABO 0362 9730 83 van het Nationaal Warmtefonds. Vermeld bij de overboeking uw leennummer (het kenmerk van uw lening) en de tekst ‘Extra aflossing’.

Na een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk, wij verlagen wel de maandtermijn. Wilt u de maandlasten gelijk houden en hiermee de looptijd verkorten? Vermeld dan ook ‘looptijd verkorten’ in de omschrijving bij uw overboeking.

Bent u uw lening aangegaan voor 01-07-2021?

Maak dan de extra aflossing over op NL02 RABO 0136 6491 57 van Stichting Nationaal Warmtefonds. Vermeld bij de overboeking uw leennummer (het kenmerk van uw lening) en de tekst ‘Extra aflossing’.

Na een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk, wij verlagen wel de maandtermijn. Als de maandtermijn, door de extra aflossing, onder de € 35,- komt, verkorten wij de looptijd. Wilt u de maandlasten gelijk houden en hiermee de looptijd verkorten? Vermeld dan ook ‘looptijd verkorten’ in de omschrijving bij uw overboeking.

Waar kan ik zien welk bedrag er nog open staat voor mijn lening?

U kunt dit overzicht inzien via Mijn Lening. Als u desondanks vragen heeft, kunt u contact opnemen.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn jaaropgave?

U ontvangt uw financieel jaaroverzicht jaarlijks in februari.

Heeft u een lopende lening die aangegaan is voor 1 juli 2021? U ontvangt de jaaropgave dan schriftelijk per post.
Heeft u een lopende lening die aangegaan is na 1 juli 2021? Dan ontvangt u de jaaropgave per e-mail.

Op de jaaropgave vindt u onder andere de betaalde rente van het afgelopen jaar. Het kan zijn dat u deze nodig heeft voor uw belastingaangifte.

Wanneer kan ik declareren?

Na ontvangst en goedkeuring van de offerte met overeenkomst van geldlening openen wij binnen één week uw bouwdepot en kunt u online declareren.

Wat gebeurt er als ik niet mijn gehele bouwdepot opmaak?

Als u klaar bent met het treffen van de energiebesparende maatregelen kunt u dit per mail of schriftelijk bij het Nationaal Warmtefonds aangeven. Wij sluiten dan uw bouwdepot . Is er bij afsluiting nog een eventueel tegoed in uw bouwdepot aanwezig? Dan wenden we dit aan als extra aflossing op uw lening.

Wat gebeurt er met de Energiebespaarlening als deze op twee namen staat en wij gaan uit elkaar?

In geval van echtscheiding of beëindiging van een relatie kan het zijn dat één of meer schuldenaren moeten worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor uw lening. Hiervoor moet een kredietbeoordeling plaatsvinden. Voor de beoordeling brengen wij € 250,- in rekening bij u. Deze kosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. Aan de hand van de kredietbeoordeling bepaalt het Nationaal Warmtefonds of ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van één of meer schuldenaren mogelijk is.

Wat kan ik betalen met het bouwdepot van mijn Energiebespaarlening?

U kunt alleen de werkzaamheden declareren die u laat uitvoeren door een aannemer of installateur die is ingeschreven in de KvK. Dit doet u met een factuur/betaalbewijs inclusief btw. Materialen die u aanschaft voor uw aannemer of installateur kunt u met een factuur/betaalbewijs declareren. Materialen die u aanschaft om zelf maatregelen uit te voeren kunt u niet declareren.

Wat kan ik doen als ik betalingsproblemen verwacht?

Maakt u zich zorgen of dreigt u terecht te komen in de situatie dat u uw lening niet meer kan betalen? Dan is het belangrijk dat u snel inzicht krijgt in uw financiële situatie.
Lees verder.

VvE Energiebespaarlening

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

U kunt maximaal € 65.000 per woning of appartement lenen. Leent u boven de € 30.000,- (per appartement) voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid. U kunt maximaal € 50.000,- per woning lenen voor een Zeer Energiezuinig Pakket en maximaal € 65.000,- voor een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter renovatie.

Kan een VvE ook een Energiebespaarlening aanvragen?

Individuele leden van VvE’s kunnen gebruikmaken van de Energiebespaarlening. VvE’s die bestaan uit meer dan acht appartementen kunnen als VvE gebruik maken van de VvE Energiebespaarlening.

Mag de VvE er voor kiezen om de afgesproken maatregelen in een later stadium nog te wijzigen?

In de besluitvormende vergaderingen hebben de leden gestemd over het pakket aan uit te voeren maatregelen. Dat besluit is in principe leidend. Wilt u toch een aanpassing doorvoeren? Neem dan contact op met uw VvE investment manager.

Vragen over financiering VvE’s met corporatiewoningen
Waar kan ik terecht met vragen tijdens de looptijd van de rekening?

Wanneer u vragen heeft over uw lening, neem dan contact op met onze beheerafdeling via vve@warmtefonds.nl. Voor leningen aangegaan voor 1-6-2021 kunt u met vragen terecht bij SVn via het e-mailadres energiebespaarlening@svn.nl.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Warmtefonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Warmtefonds is 853485847.

Wie verstrekt de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds. Namens Nationaal Warmtefonds verstrekt Polestar Bemiddeling de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening. Polestar Bemiddeling is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Warmtefonds.

vve-energiebespaarlening-prospect

Een energiebesparende maatregel die ik wilde treffen blijkt niet mogelijk en daarom wil ik een andere maatregel laten treffen. Mag dat?

Dit is mogelijk zolang u blijft voldoen aan de eisen en voorwaarden die het Nationaal Warmtefonds stelt aan de energiebesparende maatregelen. Dit houdt niet alleen in dat u voldoet aan de isolatie-eisen, maar ook dat u maximaal 75% van het leenbedrag besteedt aan zonnepanelen.  Wij ontvangen graag een offerte van de door u te treffen maatregelen om dit te beoordelen.

Hoe wordt de kredietwaardigheid van de VvE bepaald?

De vereniging moet ten minste redelijk goed functionerend te zijn, met een concrete onderhoudsplanning en financieringsbehoefte. U kunt de criteria nalezen in het Investeringsreglement. De volgende toetsen worden uitgevoerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR):
•    Externe Verwijzings Applicatie (EVA)
•    Verificatie Informatie Systeem (VIS)
•    Overige fraude integriteit registers

Deze toetsen gelden voor de VvE en de bestuursleden. Daarnaast wordt de aanvraag ten minste op de volgende punten getoetst en/of inzage gevraagd in:
•    aanwezigheid en omvang onderhoudsfonds. Inzage in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
•    toetsing van de jaarcijfers van de laatste twee jaren
•    toetsing van een sluitende exploitatiebegroting gedurende de looptijd van de aangevraagde lening
•    inzage in de splitsingsakte(n) en (huishoudelijke) reglementen en statuten
•    inzage in de besluitvorming Algemene Ledenvergadering

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

U kunt maximaal € 65.000 per woning of appartement lenen. Leent u boven de € 30.000,- (per appartement) voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid. U kunt maximaal € 50.000,- per woning lenen voor een Zeer Energiezuinig Pakket en maximaal € 65.000,- voor een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter renovatie.

Houdt het Nationaal Warmtefonds in de kredietbeoordeling rekening met de verwachte besparing aan energielasten?

Nee, bij de beoordeling van uw aanvraag houdt het Nationaal Warmtefonds geen rekening met de verwachte besparing aan energielasten. De besparing op uw energiekosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw gedrag en welke maatregel(en) u gaat treffen.

Is de rente van de Energiebespaarlening in heel Nederland hetzelfde?

Nee, sommige lokale overheden dragen financieel bij. Hierdoor sluiten inwoners van deze provincies en gemeenten de lening af tegen een aantrekkelijke lage rente. Doe de leencheck om erachter te komen hoe hoog de rente in uw regio is. Op Energiebespaarlening.nl/rente vindt u de actuele, landelijke rente.

Is de rente van de VvE Energiebespaarlening fiscaal aftrekbaar?

Voor vragen over de fiscale behandeling van de lening verwijzen wij u naar de belastingdienst of een fiscaal adviseur. Meer informatie is te vinden op www.belastingdienst.nl.

Is de rente vast of variabel?

De rente is vast gedurende de looptijd van de lening. Bij de aanvraag voor een VvE Energiebespaarlening geven we geen rentevoorstel af en maken we geen reservering ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Warmtefonds. Zodra de VvE de besluitvormende vergadering uitschrijft, geeft het Nationaal Warmtefondseen rentepercentage af met een geldigheidstermijn van maximaal 6 maanden (eventuele rentestijgingen of -dalingen daarna hebben gedurende 6 maanden geen invloed op de afgegeven rente) en alloceert zij voor deze periode het fondsvermogen. De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de VvE Energiebespaarlening vast. Kijk voor de actuele rente op de rentepagina.

Is het energie-adviesrapport verplicht?

Ja, een VvE Energieadvies van een BRL9500 gecertificeerd bedrijf is verplicht. Dit advies maakt namelijk inzichtelijk of de verwachte besparingen in relatie staan tot de terugverdientijden van de investeringen.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de VvE Energiebespaarlening?

Ja, wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en bieden hulp tijdens het aanvraagproces. Neem gerust contact op met één van onze investment managers voor meer informatie en/of het maken van een afspraak.

Moet de VvE naar de notaris?

Ja, de VvE kiest een notaris en geeft de contactgegevens aan Polestar Bemiddeling door.

 

Mogen we wel lenen als VvE?

Ja, als VvE mag u (meestal) lenen. Leden zijn daarbij niet hoofdaansprakelijk voor de lening in het geheel, maar voor een bepaald aandeel (breukdeel). Er zijn situaties waarin een VvE niet kan lenen, bijvoorbeeld als in de splitsingsakte is opgenomen dat externe financiering niet is toegestaan.

Onze VvE wil de lening graag gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, mag dat?

Een VvE kan zonnepanelen met de Energiebespaarlening financieren in combinatie met minimaal één andere (energiebesparende) maatregel van de maatregelenlijst. Het Nationaal Warmtefonds is opgericht om energiebesparende maatregelen te bevorderen. Met zonnepanelen wekt u stroom op, u bespaart er geen energie mee. Met de verplichte maatregel willen we mensen stimuleren om de energiebehoefte in hun woning zo veel mogelijk omlaag te brengen. Oftewel: eerst besparen, dan pas opwekken wat u nodig heeft.

Een VvE mag maximaal 75% van de lening aan zonnepanelen besteden. Voor de andere maatregel(en) gebruikt u minimaal 25% van het totale leenbedrag. U kunt de zonnepanelen wel volledig financieren wanneer de kosten maximaal 75% van de totale lening zijn. Een voorbeeld: een VvE leent € 100.000. Daarvan mag zij maximaal 75%, oftewel € 75.000, aan zonnepanelen besteden. De kosten voor de zonnepanelen zijn echter € 40.000, waardoor ze deze voor 100% kunnen financieren met de Energiebespaarlening. Het overige bedrag besteedt de VvE aan bijvoorbeeld dakisolatie.

Waar kan ik terecht met vragen tijdens de looptijd van de rekening?

Wanneer u vragen heeft over uw lening, neem dan contact op met onze beheerafdeling via vve@warmtefonds.nl. Voor leningen aangegaan voor 1-6-2021 kunt u met vragen terecht bij SVn via het e-mailadres energiebespaarlening@svn.nl.

Waarom mag ik mijn HR ketel niet meer vervangen voor een HR ketel?

Aardgas verdwijnt langzaamaan uit de Nederlandse woningen. Hiervoor komt duurzame energie voor warm water en verwarming in de plaats. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland in 2050 CO₂-arm is. Daarmee verdwijnt op termijn de traditionele CV-ketel. Het Warmtefonds stimuleert het elektrisch verwarmen van de woning en tapwater en wil het verwarmen op aardgas niet langer aanmoedigen.

Wie kan de lening aanvragen namens de VvE?

De bestuursleden of gevolmachtigde van de VvE mag de VvE Energiebespaarlening aanvragen. Heeft u na het lezen van de voorwaarden nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze investment managers.

Wordt de VvE Energiebespaarlening geregistreerd bij BKR?

Nee, de VvE Energiebespaarlening wordt niet bij BKR geregistreerd. Alleen particuliere leningen worden bij BKR geregistreerd.

Zijn de leden van de VvE verantwoordelijk voor de hele lening of alleen het breukdeel?

De individuele leden zijn niet hoofdaansprakelijk voor de lening in het geheel, maar voor een bepaald aandeel (breukdeel).

vve-energiebespaarlening-klant

Hoe snel betalen jullie de declaraties uit?

Na ontvangst en goedkeuring van uw declaratieformulier(en) betalen wij de declaratie(s) binnen één week aan de aannemer of installateur. Na uitbetaling ontvangt u hiervan een bevestiging.

Ik heb een VvE Energiebespaarlening met een offertedatum voor 1 juni 2021

Per 1 juni 2021 heeft het Nationaal Warmtefonds een andere beheerder voor VvE’s. Heeft u als VvE een Energiebespaarlening aangevraagd voor 1 juni 2021, dan blijft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uw lening beheren.
Kijk voor meer informatie op: www.svn.nl/energiebespaarlening

Kunnen we tussentijds aflossen?

Ja, u kunt de VvE Energiebespaarlening geheel of gedeeltelijk tussentijds aflossen. U mag maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar vergoedingsvrij aflossen. Wilt u een groter bedrag in één keer aflossen? Dat kan, u betaalt hier echter wel een vergoeding voor.

Bij tussentijds aflossen moet u minimaal € 250,- aflossen. Is de restschuld van uw VvE Energiebespaarlening kleiner dan € 250,-?  Dan kunt u dit bedrag overmaken om uw lening geheel af te lossen.

Bent u uw lening aangegaan voor 01-07-2021?

Maak dan de extra aflossing over op IBAN NL02 RABO 0136 6491 57 van Stichting Nationaal Warmtefonds. Vermeld bij de overboeking uw leningnummer (het kenmerk van uw lening) en de tekst ‘Extra aflossing’.

Na een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk, wij verlagen wel de maandtermijn. Wilt u de maandlasten gelijk houden en hiermee de looptijd verkorten? Vermeld dan ook ‘looptijd verkorten’ in de omschrijving bij uw overboeking.

Bent u uw lening aangegaan na 01-07-2021?

U kunt een extra aflossing overmaken op IBAN NL54 RABO 0362 9730 83 van het Nationaal Warmtefonds, onder vermelding van uw leningnummer (het kenmerk van de lening) en de mededeling ‘extra aflossing’. Voor een algehele aflossing vraagt u eerst een aflosnota bij Polestar Bemiddeling op. Bij een extra aflossing blijft de looptijd van uw lening gelijk en daalt uw maandtermijn.

Het is mogelijk om bij een extra aflossing de maandtermijn gelijk te houden en de looptijd van uw VvE Energiebespaarlening te verkorten. Vermeld dan ook ‘looptijd verkorten’ in de omschrijving bij de overboeking.

Wanneer en hoe ontvang ik de jaaropgave voor mijn VvE?

U ontvangt uw financieel jaaroverzicht jaarlijks in februari.

Heeft u een lopende VvE-lening die aangegaan is voor 1 juni 2021? U ontvangt de jaaropgave dan schriftelijk per post.
Heeft u een lopende VvE-lening die aangegaan is na 1 juni 2021? Dan ontvangt u de jaaropgave per e-mail.

Op de jaaropgave vindt u onder andere de betaalde rente van het afgelopen jaar. Het kan zijn dat u deze nodig heeft voor uw belastingaangifte.

Wanneer ontvangen wij declaratieformulieren?

Wij openen het bouwdepot en versturen de declaratieformulieren naar u als we de getekende akte van de notaris hebben ontvangen. Installatiebedrijven, aannemers en andere leveranciers kunnen hun facturen rechtstreeks bij Polestar Bemiddeling declareren. Bij VvE-leningen aangegaan voor 1-6-2021 kunt u de rekeningen rechtstreeks declareren bij SVn.

Wat gebeurt er als onze VvE niet het gehele bouwdepot opmaakt?

Zijn de energiebesparende maatregelen genomen en bent u klaar met verbouwen? Geeft dit dan schriftelijk aan bij Polestar Bemiddeling via e-mailadres vve@warmtefonds.nl. Bij leningen aangegaan voor 1-6-2021 kunt u terecht bij SVn. Wij sluiten dan uw bouwdepot. Is er bij afsluiting nog een tegoed in uw bouwdepot aanwezig? Dan gebruiken we dit als extra aflossing op uw lening.