13 april 2016

Energieverbruik 30% omlaag bij vier appartementengebouwen in Amersfoort

VvE-Albatrosstraat-Zangvogelweg-Ganzenstraat-Amersfoort1-1024x683
VvE Albatrosstraat, Zangvogelweg en Ganzenstraat in Amersfoort maakt gebruik van de VvE Energiebespaarlening om te investeren in energiebesparende maatregelen. Een nieuwe CV-installatie, spouwmuurisolatie en LED-verlichting in de openbare ruimten, brengen de energierekening naar verwachting met 30% omlaag. De VvE Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om de, vaak forse, investeringen te kunnen financieren voor appartementencomplexen.

Gestart met een meerjaren onderhoudsplan

De complexen van VvE Albatrosstraat, Zangvogelweg en Ganzenstraat bestaan uit vier gebouwen met in totaal 96 appartementen. De appartementen zijn gebouwd in 1970. Er wonen alleenstaanden en gezinnen, met en zonder kinderen. Het bestuur van de VvE bestaat uit twee personen; voorzitter Donald Ernst en technisch adviseur Louis Draisma, ondersteund door administratiekantoor Artea Beheer. Draisma: “Enige jaren geleden zijn wij aangetreden als bestuur. Onze grootste prioriteit was het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en het inzichtelijk maken van het bijbehorende budget. Wij hebben toen ook direct gekeken op welke punten wij de kosten omlaag konden brengen.”

Maandelijkse kosten omlaag

Energieverbruik is een grote kostenpost die maandelijks terugkomt. Energiebesparende maatregelen liggen dan ook voor de hand. Draisma: “Beroepsmatig werk ik als bouwkundig adviseur. Ik ben betrokken bij initiatieven om het energieverbruik in bestaande gebouwen terug te brengen, waardoor ik weet wat er technisch mogelijk is. De investering die hiervoor nodig is, is echter fors. De VvE Energiebespaarlening gaf ons de mogelijkheid om het in één keer goed aan te pakken. Anders hadden we waarschijnlijk elk jaar één complex gedaan.”

Nieuwe CV, isolatie en LED

De maatregelen in de vier appartementencomplexen betreffen het vervangen van de CV-installatie, het isoleren van de kopgevels en het vervangen van de verlichting in de openbare ruimten door LED-verlichting. Draisma geeft aan dat het vervangen van de CV-installatie de meeste voeten in de aarde heeft. “Er stond een centrale CV-installatie in een apart gebouw. Via verouderde ondergrondse leidingen werd het warme water naar de vier complexen getransporteerd, waardoor veel transportverlies ontstond. De centrale CV is nu vervangen door vier aparte HR-CV-installaties. Het transportverlies is weg en de nieuwe installaties geven meer rendement.” Met het uitvoeren van de maatregelen is een investering gemoeid van € 225.000,-. Hiervan bekostigt de VvE zelf € 75.000,-,  de resterende € 150.000,- wordt gefinancierd met de VvE Energiebespaarlening.

Instemming van de leden

Voor het aangaan van de lening, had het bestuur van de VvE uiteraard de toestemming van de leden nodig. Draisma: “Nadat wij de maatregelen hadden uitgewerkt, hebben wij de leden geïnformeerd over ons voornemen. De financiële component bleek hierbij van groot belang te zijn, waardoor wij ons ook hebben gefocust op de financiële winst die de maatregelen opleveren en het lage risico die de investering met zich meebrengt. Op basis van ervaring bij een andere VvE, hebben we uitgerekend dat de investering direct rendement oplevert. Het bedrag dat we besparen op de stookkosten is namelijk hoger dan de aflossing en rente die we moeten betalen voor de lening. Het idee is, dat op basis van de nieuwe CV-opstelling, de VvE de totale investering al binnen zeven jaar heeft terugverdiend.“

Meer weten over de VvE Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo RijksoverheidLogo CEB