6 november 2018

Energiebesparen doe je nu met de Energiebespaarlening

Deze week is de campagne ‘Energiebesparen doe je nu’ gestart. Een landelijke campagne vanuit de Rijksoverheid om meer woningen energiezuinig en duurzaam te maken. Vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds dragen we graag ons steentje bij.

Om u te motiveren uw huis nu energiezuiniger en duurzamer te maken komen in de campagne mensen aan het woord die de verduurzaming al achter de rug hebben. Hun verhalen vormen een bron van inspiratie. Ze vertellen ons over hun motieven, hobbels onderweg, hoe ze die overwonnen hebben en wat het hen oplevert. Mooie ervaringen.

Op de campagnewebsite www.energiebesparendoejenu.nl kunt u zich oriënteren op 12 verbeteropties voor een energiezuiniger en duurzamer huis. Waarbij ook een overzicht wordt weergegeven van subsidie- en leningmogelijkheden, waaronder de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening.

Het achterliggende doel van de campagne is dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 snel omlaag moet vanwege de verandering van het klimaat, en in 2050 naar nul. Ook de CO2 uitstoot door energieverbruik in woningen moet naar nul. Het energieverbruik van woningen doet er toe. De hoeveelheid CO2 door het jaarverbruik van gas en stroom van alle woningen is vergelijkbaar met 16 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Wonen zonder uitstoot van CO2 is mogelijk door een combinatie van goede isolatie, het gebruik van zuinige installaties voor verwarming en warm water, en het gebruik van duurzame energiebronnen. Allemaal maatregelen die u kunt financieren met de (VvE) Energiebespaarlening.

De campagne loopt tot 4 december 2018. Meer informatie over de campagne: www.energiebesparendoejenu.nl

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo SVnLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB