Voorwaarden VvE Energiebespaarlening Drenthe

Om een VvE Energiebespaarlening Drenthe te kunnen afsluiten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Belangrijkste voorwaarden

  • Voor de maatregelen Zeer Energiezuinig Pakket en ZEP+/Nul op de Meter is de looptijd 10, 15, 20 of 30 jaar.
  • De financiële bijdrage van de provincie Drenthe is niet van toepassing op de VvE Energiebespaarlening 30 jaar. Hierbij is het reguliere rentetarief van toepassing.
  • Bij de aanvraag voor een VvE Energiebespaarlening geven we geen rentevoorstel af en maken we geen reservering ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Warmtefonds. Zodra de VvE de besluitvormende vergadering uitschrijft, geeft het Nationaal Warmtefonds een rentepercentage af met een geldigheidstermijn van maximaal 6 maanden (eventuele rentestijgingen of -dalingen daarna hebben gedurende 6 maanden geen invloed op de afgegeven rente) en alloceert zij voor deze periode het fondsvermogen. De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de VvE Energiebespaarlening vast.
  • Aflossing op basis van maandannuïteit.
  • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.
  • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
  • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
  • Uw VvE bestaat uit tenminste 8 appartementsrechten.
  • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 10.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per wooneenheid zijn het Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal € 50.000,-) en Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-).
  • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (eventueel incl. thuisbatterij), dit met een maximumbedrag van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-) per wooneenheid. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

Voordelen

Aanvragen

Alle documenten op een rij

Op de pagina Downloads vindt u alle documenten die u nodig heeft om een VvE Energiebespaarlening Drenthe aan te vragen.

Vraag nu de VvE Energiebespaarlening aanAanvragen

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB