Energiebespaarlening Drenthe

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

Door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe is de Energiebespaarlening vanaf 1 januari 2017 met een laag rentetarief beschikbaar voor woningeigenaren en VvE’s in Drenthe. De hoogte van het rentetarief is afhankelijk van het leenbedrag.

provinciedrenthe

Energiebespaarlening voor

Particuliere woningeigenaren

Particuliere woningeigenaren hebben nu de kans om te investeren in een energiezuinige woning.

  • Boetevrij aflossen
  • Tot maximaal € 50.000 lenen
  • Rente vanaf 0,7% (looptijd 7 jaar)

Ook voor Nul op de Meter

Energiebespaarlening voor

Vereniging van Eigenaren

Vaak valt er flinke energiewinst te behalen bij appartementencomplexen. De VvE Energiebespaarlening maakt het mogelijk.

  • Boetevrij aflossen
  • Max. € 50.000 per appartementsrecht
  • Rente 1,2% (looptijd 10 jaar)

Ook voor Zeer energiezuinig pakket

Hoofdsom Bruto maandlasten Looptijd in maanden en aantal termijnen Rente** Totale kosten lening *** Jaarlijks kostenpercentage ****
€ 50.000,-* € 301,46 180 1,1% € 54.262,80 1,1%
€ 40.000,-* € 241,17 180 1,1% € 43.410,60 1,1%
€ 15.000,- € 91,77 180 1,3% € 16.518,60 1,3%
€ 15.000,- € 130,76 120 0,9% € 15.691,20 0,9%
€ 10.000,- € 87,18 120 0,9% € 10.461,60 0,9%
€ 4.999,- € 61,00 84 0,7% € 5.124,00 0,7%

*  U kunt  maximaal € 25.000,- lenen. Uitzonderingen zijn het Zeer energiezuinige pakket (maximaal € 40.000,-) en Nul op de Meter (maximaal € 50.000,-), beide met een looptijd van 15 jaar. Benieuwd naar rekenvoorbeelden met hoofdsommen tussen de € 40.000,- en € 50,000,-? U kunt contact opnemen met het Nationaal Energiebespaarfonds: 088 253 96 00, energiebespaarlening@svn.nl.

** De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.

*** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.

**** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Besparen op energiekosten

Afhankelijk van het energieverbruik kunnen de kosten van de lening vaak volledig worden betaald uit de opbrengst van de energiebesparing.

Verhogen wooncomfort

Een huis dat niet tocht en gelijkmatig wordt verwarmd, verbetert het wooncomfort aanzienlijk.

Woning waardebehoud

Energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het waardebehoud van de woning.

Bijdrage aan het klimaat

Het geeft een goed gevoel om een steentje te kunnen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Combineren met onderhoud

Het geplande onderhoud in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) kunt u meteen duurzaam realiseren.

Voor welke energiebesparende maatregelen kunt u lenen?

U kunt op verschillende manieren uw huis verduurzamen. Voor het financieren van onderstaande energiebesparende maatregelen kunt u de Energiebespaarlening aanvragen. Ook voor een Zeer energiezuinig pakket of Nul op de Meter kunt u de Energiebespaarlening aanvragen.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Laat u inspireren door slimme investeerders

Lees de ervaringen van woningeigenaren die met behulp van de Energiebespaarlening slim hebben geïnvesteerd.

Kom ik in aanmerking voor de Energiebespaarlening? En wat zijn dan mijn maandlasten?Doe de berekening

Veelgestelde vragen

Particuliere Energiebespaarlening

Ik wil graag de lening gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, mag dat?

Dat mag, maar alleen in combinatie met een energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst. U kunt maximaal 75% van uw lening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Het Nationaal Energiebespaarfonds is namelijk in het leven geroepen om energiebesparende maatregelen te bevorderen. Zonnepanelen zijn in de basis geen energiebesparende maatregel – u wekt immers stroom op en gaat niet noodzakelijkerwijs minder energie verbruiken – maar zorgen er wel voor dat uw energienota lager wordt.

Een voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw woning. U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie. U kunt ook meer dan 25% van het leenbedrag gebruiken voor energiebesparende maatregelen, echter is het maximum voor zonnepanelen altijd 75% van het leenbedrag.

Houdt SVn in de kredietbeoordeling rekening met de verwachte besparing aan energielasten?

Nee, bij de beoordeling van uw aanvraag houdt SVn geen rekening met de verwachte besparing aan energielasten. De besparing op uw energiekosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw gedrag en de soort maatregel(en) die u gaat treffen.

Waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs met zichtbaar BSN-nummer aanleveren?

SVn is wettelijk verplicht de identiteit van haar klanten vast te stellen. Dit wordt een cliëntenonderzoek genoemd. Om te kunnen bewijzen dat ze aan deze plicht heeft voldaan, mogen zij een kopie of scan van uw identiteitsbewijs maken. Let op: u kunt uw BSN niet afschermen of onleesbaar maken op de kopie of scan van uw identiteitsbewijs, omdat SVn uw burgerservicenummer (BSN) mogen gebruiken. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wat is het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds?

Het RSIN-nummer van het Nationaal Energiebespaarfonds is 853485847.

Wordt een rentestijging of -daling doorgevoerd op mijn lopende lening?

Nee, de rente die is vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag staat vast gedurende de looptijd van de lening. Wijzigingen in de rente tijdens de looptijd van uw lening voeren we niet door. U mag wel uw lening voor het einde van de looptijd gedeeltelijk of geheel aflossen. Dit is altijd boetevrij. Kijk voor de actuele rente op www.energiebespaarlening.nl/rente.

Lees alle veelgestelde vragen