Doorlooptijden

Wanneer u de Energiebespaarlening heeft aangevraagd en wij alle benodigde informatie van u ontvangen hebben, krijgt u binnen 6 werkdagen per post antwoord op uw aanvraag. Dit betekent dat u een offerte of een afwijzing van ons ontvangt.

Ontbreekt er informatie of zijn er aanvullende documenten nodig? Dan is de doorlooptijd van uw aanvraag langer. Binnen 6 werkdagen na ontvangst van de aanvullende documenten ontvangt u van ons antwoord op uw aanvraag. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u per post een offerte of een afwijzing.

Overeenkomst van geldlening

Bij positief antwoord ontvangt u een offerte met overeenkomst van geldlening. Wanneer u van de Energiebespaarlening gebruik wilt maken, stuurt u de offerte met overeenkomst van geldlening ondertekend retour aan ons. Indien uw aanvraag compleet is, wordt er een bouwdepot voor u geopend en ontvangt u declaratieformulieren per post.

Negatief antwoord

Als u geen gebruik kunt maken van de Energiebespaarlening wordt u hierover geïnformeerd. Een negatief antwoord kan bijvoorbeeld te maken hebben met de beoordeling van de energiebesparende maatregelen of een negatieve financiële toets.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door