Doorlooptijden

Stap 1: Heeft een aanvraag ingediend? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte of afwijzing.

Stap 2: Heeft u documenten voor de beoordeling opgestuurd? Dan sturen wij u binnen 9 werkdagen een reactie.

Offerte

Bij positief antwoord ontvangt u een offerte met een overeenkomst van geldlening. Wanneer u van de Energiebespaarlening gebruik wilt maken, stuurt u deze offerte ondertekend terug. De opgevraagde documenten kunt u direct meesturen.

Afwijzing

Als u geen gebruik kunt maken van de Energiebespaarlening wordt u hierover geïnformeerd.

Bekijk het aanvraagproces van stap tot stap

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door