Doorlooptijden

Wanneer u de Energiebespaarlening heeft aangevraagd en wij alle benodigde informatie van u ontvangen hebben, krijgt u binnen 7 werkdagen per post antwoord op uw aanvraag. Dit betekent dat u een offerte of een afwijzing van ons ontvangt.

Ontbreekt er informatie of zijn er aanvullende documenten nodig? Dan is de doorlooptijd van uw aanvraag langer. Binnen 16 werkdagen na ontvangst van de aanvullende documenten ontvangt u van ons antwoord op uw aanvraag. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u per post een offerte of een afwijzing.

Overeenkomst van geldlening

Bij positief antwoord ontvangt u een offerte met overeenkomst van geldlening. Wanneer u van de Energiebespaarlening gebruik wilt maken, stuurt u de offerte met overeenkomst van geldlening ondertekend retour aan ons. Indien uw aanvraag compleet is, wordt er een bouwdepot voor u geopend en ontvangt u declaratieformulieren per post.

Negatief antwoord

Als u geen gebruik kunt maken van de Energiebespaarlening wordt u hierover geïnformeerd. Een negatief antwoord kan bijvoorbeeld te maken hebben met de beoordeling van de energiebesparende maatregelen of een negatieve financiële toets.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door