12 juli 2019

BasisBuren heeft landelijke primeur met eerste Scholen Energiebespaarlening

Persbericht Schooldakrevolutie - Het schoolbestuur van stichting BasisBuren kan dankzij de onlangs gelanceerde Scholen Energiebespaarlening 184 zonnepanelen aanschaffen. Ze zijn bestemd voor de daken van de Prins Willem Alexander school in Beusichem en de Klepper in Zoelmond. Een investering die loont, want de zonnepanelen betalen zichzelf terug. BasisBuren is het eerste schoolbestuur dat gebruik maakt van deze nieuwe lening.

Update: per 22 juli 2020 heet het Nationaal Energiebespaarfonds het Nationaal Warmtefonds. Meer info

Scholen Energiebespaarlening

De lening is een van de bouwstenen binnen de schooldakrevolutie. Deze revolutie moet ervoor zorgen dat de komende jaren alle 6.300 geschikte, lege schooldaken benut worden voor de opwekking van groene stroom. Het is tevens de opmaat naar verdere verduurzaming van schoolgebouwen.

De Scholen Energiebespaarlening is een pilot van het Nationaal Energiebespaarfonds, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rabobank. Met deze pilot wordt gewerkt aan de verduurzaming van schoolgebouwen met behulp van een aantrekkelijke lening om tot versnelling kan komen. De lening kent een looptijd van 15 jaar met een vaste lage rente.

Budgetneutraal investeren in groene energie

Door de Scholen Energiebespaarlening kunnen schoolbesturen zonder eigen middelen in te zetten, vanaf jaar één geld besparen. Dit kan omdat de rente en aflossingskosten veelal lager zijn dan de bespaaring op de energierekening. Onder de streep houdt een gemiddelde basisschool zo’n € 700 tot € 1.000 per jaar over. Deze besparing kan ten goede komen aan de primaire taak: het onderwijs. Als de lening is afbetaald profiteert de school nog 10 tot 15 jaar van gratis zonnestroom.

Mark van der Pol, bestuursvoorzitter BasisBuren: “Als onderwijsorganisatie is het onze kerntaak om kinderen veel te leren in een prettige omgeving. Duurzaamheid, de zorg voor de omgeving en educatie daarover vinden we zeer belangrijk. Door zonnepanelen op onze daken te plaatsen leveren we een kleine bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem. Maar nog belangrijker, we nemen kinderen mee in de gedachte dat ze zelf iets kunnen doen.”

Belang samenwerking schoolbestuur en gemeente

Om een schoolgebouw te kunnen verduurzamen is de samenwerking tussen schoolbestuur en gemeente van groot belang. Dit heeft te maken met het gedeelde eigendom van een schoolgebouw. De gemeente en schoolbesturen trekken in het kader van het integraal huisvestingsplan samen op in het bepalen van de toekomstvastheid van bestaande schoolgebouwen om een investering verantwoord te maken.

Het collegebesluit van de gemeente Buren voor plaatsing van zonnepanelen op de schooldaken is een positief signaal voor verdere verduurzaming van schoolgebouwen. Wethouder Daan Russchen van de gemeente Buren: “Ik ben apetrots dat we als Buren de eerste gemeente zijn die dankzij deze lening meedoen met de schooldakrevolutie.”

De zonnepanelen zullen dit jaar nog geplaatst worden op de Prins Willem Alexander School en De Klepper. Daarmee besparen de scholen gezamenlijk ca. 760 ton CO2 de komende 25 jaar. Bijna 340 kinderen kunnen hierdoor leren op en over zonnestroom. En de gemeente Buren heeft er twee groene stippen bij op de schooldakkaart van Nederland.


Meer informatie:

Meer informatie over de Scholen Energiebespaarlening: www.svn-test-energiebespaarlening.hostedbypoort80.nl/scholen


De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo RijksoverheidLogo RabobankLogo asn bankLogo CEB