Aansluiten op warmtenetten

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water door stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heeft u dan vloer- en/of wandverwarming, of radiatoren.

Een warmtenet is meer dan alleen een systeem van leidingen. Een warmtenet is mogelijk op gebouwniveau, maar ook op wijk-, stad- of regioniveau.

Hoe werkt een warmtenet?

Water is het bekendste transportmiddel bij warmtenetten. Met een speciaal kastje (kleiner dan een hr-ketel) gaat de warmte van het net naar de vloerverwarming of radiatoren in de woning en naar de boiler voor warm water.

Het water kan op heel veel verschillende manieren verwarmd worden, bijvoorbeeld met behulp van:

  • Restwarmte van bijvoorbeeld industrie, landbouw, afvalverbranding of datacenters
  • Biomassa, zoals bijvoorbeeld houtsnippers
  • Aardwarmte (geothermie)
  • Warmte uit oppervlakte- of afvalwater (aquathermie)

Wat levert aansluiting op een warmtenet op?

  • Bij een warmtenet dat verwarmt met een hoge temperatuur zijn weinig aanpassingen in huis nodig, wel zo fijn!
  • Een warmtenet op lage temperatuur zorgt voor een comfortabele en constante temperatuur in huis.
  • Een warmtenet is veiliger dan aardgas.
  • U weet waar de warmte die u gebruikt wordt geproduceerd.

Eisen voor het aansluiten op een warmtenet

Als u gebruik wilt maken van de Energiebespaarlening voor het aansluiten op een warmtenet, stellen we volgende eisen:

  • Duidelijkheid over de aansluitbijdrage ten laste van de eigenaar/bewoner om warmtelevering mogelijk te maken aan de woning vanuit het warmtenet van derden met de eventuele bijbehorende kosten.
  • Bij de aanvraag dient een omschrijving van de werkzaamheden aangeleverd te worden.

AanvragenNaar het stappenplan

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door